Import images from joomla

parent 37806bdf
Pipeline #751 passed with stage
in 3 minutes and 49 seconds
......@@ -51,7 +51,7 @@ ODX: G0KPW - JO02 - 813 kmBody celkem: **12 326**
Značka: **OL7C**Závod: **Polní den**.**Pásmo: 144 MHz**Spojení: 579WWLs: 77
AVG-km: 302
ODX: IQ3GA/6 - JN72 - 919 kmBody celkem: **175 144
**![](/upload/ok1wmr/obrazky/pd2008.gif).**Pásmo: 432 MHz**Spojení: 27WWLs: 10
**![](pd2008.gif).**Pásmo: 432 MHz**Spojení: 27WWLs: 10
AVG-km: 107
ODX: PI4GNBody celkem: **2718**.**Pásmo: 1296 MHz**Spojení: 16WWLs: 6
AVG-km: 86
......
......@@ -22,5 +22,5 @@ Každý správný radioamatér zajisté vyrábí plošné spoje častěji, než
* Použitelná _plocha desky_ je omezena na 100 x 80 mm (4 x 3.2 palce).* Mohou být použity jen _dvě signálové vrstvy spojů_ (vrchní a spodní strana).* Editor schématu může vytvořit schéma pouze na _jednom listu_
.To myslím nijak nevadí a na běžné použití doma většinou nepotřebujete více - pokud ovšem nechcete tvořit v takto omezeném prostředí, připravte si **[pár peněz](http://www.eagle.cz/prices.htm "Eagle - ceník CZ")**..Program EAGLE - poslední verze lze stáhnout **[zde](http://www.cadsoft.de/download.htm "Eagle - DOWNLOAD")**..![](/web/images/stories/eagle03.jpg) ![](/web/images/stories/eagle02.jpg)V době kdy píši tento článek je poslední verze _EAGLE version 4.16r2 (english, Windows),_ kterou můžete stáhnout přímo z našeho webu zde: [ZIP](download/eagle/eagle-win-eng-4.16r2.zip "eagle-win-eng-4.16r2.zip") verze (8MB) nebo [EXE](download/eagle/eagle-win-eng-4.16r2.exe "eagle-win-eng-4.16r2.exe") verze (11MB)..Zde následuje pár odkazů na stránky se zajímavou Eagle tématikou:[http://www.elcad.cz/eagle/](http://www.elcad.cz/eagle/ "Eagle CZ") - **Oficielní CZ web Eagle**[http://www.cadsoft.de/](http://www.cadsoft.de/) - **Oficielní web Eagle (ENG)**
.To myslím nijak nevadí a na běžné použití doma většinou nepotřebujete více - pokud ovšem nechcete tvořit v takto omezeném prostředí, připravte si **[pár peněz](http://www.eagle.cz/prices.htm "Eagle - ceník CZ")**..Program EAGLE - poslední verze lze stáhnout **[zde](http://www.cadsoft.de/download.htm "Eagle - DOWNLOAD")**..![](eagle03.jpg) ![](eagle02.jpg)V době kdy píši tento článek je poslední verze _EAGLE version 4.16r2 (english, Windows),_ kterou můžete stáhnout přímo z našeho webu zde: [ZIP](download/eagle/eagle-win-eng-4.16r2.zip "eagle-win-eng-4.16r2.zip") verze (8MB) nebo [EXE](download/eagle/eagle-win-eng-4.16r2.exe "eagle-win-eng-4.16r2.exe") verze (11MB)..Zde následuje pár odkazů na stránky se zajímavou Eagle tématikou:[http://www.elcad.cz/eagle/](http://www.elcad.cz/eagle/ "Eagle CZ") - **Oficielní CZ web Eagle**[http://www.cadsoft.de/](http://www.cadsoft.de/) - **Oficielní web Eagle (ENG)**
[http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html) - knihovny, návod a další[http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d](http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d "3D Eagle") - 3D náhled PCB z Eagle[http://shop.ben.cz/Produkty.aspx?lang=cz&hl=EAGLE](http://shop.ben.cz/Produkty.aspx?lang=cz&hl=EAGLE "BEN") - Technická literatura BEN._.__.. stahujte, kreslete, tisknete, leptejte, pájejte - hlavně se nedejte!_
......@@ -19,9 +19,9 @@ _2) stáhneme si Eagle3D zde na [stránkách autora](http://www.matwei.de/doku.p
<font face="Tahoma" size="2">2) Klikneme _File_ -> _Run..._ a vybereme soubor z adresáře _C:\Program Files\EAGLE-4.16\ulp\Eagle3D **3d41.ulp**_</font>
![EAGLE](/upload/ok1wmr/download/eagle/obr/eagle3d_02.jpg)
![EAGLE](eagle3d_02.jpg)
![EAGLE](/upload/ok1wmr/download/eagle/obr/eagle3d_03.jpg)
![EAGLE](eagle3d_03.jpg)
<font face="Tahoma" size="2">3) pak vybereme jazyk, který nám nejvíce vyhovuje</font>
......@@ -29,27 +29,27 @@ _2) stáhneme si Eagle3D zde na [stránkách autora](http://www.matwei.de/doku.p
<font face="Tahoma" size="2">5) jsme v nastavení parametrů pro samotný 3D náhled, zde to chce trochu pozorně číst co nastavujeme a někdy zapojit i prostorovou představivost</font>
![EAGLE](/upload/ok1wmr/download/eagle/obr/eagle3d_04.jpg)
![EAGLE](eagle3d_04.jpg)
![EAGLE](/upload/ok1wmr/download/eagle/obr/eagle3d_05.jpg)
![EAGLE](eagle3d_05.jpg)
![EAGLE](/upload/ok1wmr/download/eagle/obr/eagle3d_06.jpg)
![EAGLE](eagle3d_06.jpg)
<font face="Tahoma" size="2">6) pokud si myslíme, že máme vše nastaveno jak potřebujeme doporučuji klinout na _Create POV-File,_ protože okno nastavení se nám nezavře a můžeme při nespokojenosti s náhledem pak změnit již jednou nastavené parametry a nemusíme začínat znovu od začátku</font>
<font face="Tahoma" size="2">7) pokud máme na desce nějakou součástku (většinou jsou to IO) na které může být logo výrobce, vybereme logo výrobce, kterou chceme mít na součástce v 3D náhledu a potvrdíme</font>
![EAGLE](/upload/ok1wmr/download/eagle/obr/eagle3d_07.jpg)
![EAGLE](eagle3d_07.jpg)
<font face="Tahoma" size="2">8) Spustíme si program POV-Ray</font>
<font face="Tahoma" size="2">9) _File_ -> _Open File ..._ zvolíme, z námi navolené složce z bodu 4, soubor POV a dáme _Otevřít_</font>
![POV-Ray](/upload/ok1wmr/download/eagle/obr/eagle3d_08.jpg)
![POV-Ray](eagle3d_08.jpg)
<font face="Tahoma" size="2">
10) v programu POV-Ray klikneme na _RUN_ a začne se vykreslovat náhled</font>
![3D návrh](/upload/ok1wmr/download/eagle/obr/eagle3d_09.jpg)
![3D návrh](eagle3d_09.jpg)
<font face="Tahoma" size="2">- Pokud na desce nejsou vidět některé součástky nebo dokonce žádná, což je nejčastější problém při tvorbě 3D náhledu, je chyba v tom, že součástka má špatně definované pouzdro a program neví jak ji nakreslit. Je tedy nutné použít správné knihovny již při návrhu v Eagle. Náhledy součástek je možné vidět [zde](http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:library).</font>
......@@ -10,17 +10,17 @@ tags = ["Články","Technické články","Eagle","Rozbité články"]
Pokud jste si již nějakou desku navrhli a už Vás nebaví vyrábět si plošné spoje amatérsky a chcete se svěřit do rukou profesionálů, můsite mít dvě věci. Za prvé dostatek peněz, zvláště pokud budete chtít vyrobit pouze jednu desku. Za druhé vygenerovaná data pro výrobu, standardně je to formát Gerber RS-274X. Následující článek by vám v tom měl pomoci.
.
1) Otevřete si hotovou desku .brd a pak **File** -> **Run**![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/01_ulp.png).
2) Vyberte **drillcfg.ulp**![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/02_drill.png).3) Vyberte jednotky
![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/03_mm.png).4) Zkontrolujte velikosti vrtaných děr. Pokud máte některé díry VIA (prokovené), vrtaná díra by měla mít o něco větší rozměr. Při finálním vytvoření prokovu totiž se konečný otvor zmenší o dvě vrtvy materiálu na prokov!![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/04_ok.png).5) Vyberte místo, kde chcete mít uložené soubory s Gerber daty, nyní uložíme data pro vrtačku.
![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/05_kamdrl.png).6) Následně **File** -> **CAM Processor
**![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/06_cam.png).7) **File** -> **Open**-> **Job...**![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/07_job.png).8) Vybereme **gerb274x.cam**![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/08_gerber.png).9) Nyní si zkontrolujeme zda máme nastaveny správně vrstvy, TOB, BOT, potisk, nepájivá maska...
![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/09_gerberc.png).10) Pokud jsme si jisti, že máme vše správně - klikneme na **Process Job**
![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/10_gerberc.png)**.**11) Expor dat - vrtačka pozice děr - opět V hlavní nabídce **File**->**CAM Processor**->**File**->**Open**->**Job...** a tentokráte vybereme **exellon.cam
**![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/11_drill.png).12) Zkontrolujeme vrstvy a zvolíme **Process Job**
![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/12_drill.png).
1) Otevřete si hotovou desku .brd a pak **File** -> **Run**![](01_ulp.png).
2) Vyberte **drillcfg.ulp**![](02_drill.png).3) Vyberte jednotky
![](03_mm.png).4) Zkontrolujte velikosti vrtaných děr. Pokud máte některé díry VIA (prokovené), vrtaná díra by měla mít o něco větší rozměr. Při finálním vytvoření prokovu totiž se konečný otvor zmenší o dvě vrtvy materiálu na prokov!![](04_ok.png).5) Vyberte místo, kde chcete mít uložené soubory s Gerber daty, nyní uložíme data pro vrtačku.
![](05_kamdrl.png).6) Následně **File** -> **CAM Processor
**![](06_cam.png).7) **File** -> **Open**-> **Job...**![](07_job.png).8) Vybereme **gerb274x.cam**![](08_gerber.png).9) Nyní si zkontrolujeme zda máme nastaveny správně vrstvy, TOB, BOT, potisk, nepájivá maska...
![](09_gerberc.png).10) Pokud jsme si jisti, že máme vše správně - klikneme na **Process Job**
![](10_gerberc.png)**.**11) Expor dat - vrtačka pozice děr - opět V hlavní nabídce **File**->**CAM Processor**->**File**->**Open**->**Job...** a tentokráte vybereme **exellon.cam
**![](11_drill.png).12) Zkontrolujeme vrstvy a zvolíme **Process Job**
![](12_drill.png).
13) Data a kontrola - exportované soubory
![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/13_view.png).- pokud si nejste úplně jisti, zda jste data vygenerovali zcela správně a korektně, můžete si stáhnou nějaký free "Gerber Viewer" a na svá data se podívat, jak je asi uvidí někdo, kdo bude desku vyrábět. Free programů na [náhled gerber dat je k nalazení hodně](http://www.google.cz/search?hl=cs&rls=ig&q=free+gerber+viewr+download+RS-274X&btnG=Hledat&lr=).
![](13_view.png).- pokud si nejste úplně jisti, zda jste data vygenerovali zcela správně a korektně, můžete si stáhnou nějaký free "Gerber Viewer" a na svá data se podívat, jak je asi uvidí někdo, kdo bude desku vyrábět. Free programů na [náhled gerber dat je k nalazení hodně](http://www.google.cz/search?hl=cs&rls=ig&q=free+gerber+viewr+download+RS-274X&btnG=Hledat&lr=).
.- pak svá data můžete zkusit někam poslat poptat a zjistit, za kolik Vám plošné spoje vyrobí... [třeba tady](http://www.google.cz/search?hl=cs&rls=ig&q=v%C3%BDroba+plo%C5%A1n%C3%BDch+spoj%C5%AF&btnG=Hledat&lr=)...
* * *
......
......@@ -11,6 +11,6 @@ AVG-km: 130
ODX: PA4EME - JO20WX - 491 km<u>Body celkem: 4938</u>
<font color="#ffffff">.</font>Operátoři: Richard, Roman
<font color="#ffffff">.</font>Vybavení:ANT: 7el. DK7ZB
RIG: TS-790<font color="#ffffff"></font>Fotky:![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_02/03.jpg)
![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_02/02.jpg)
![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_02/01.jpg)
RIG: TS-790<font color="#ffffff"></font>Fotky:![](03.jpg)
![](02.jpg)
![](01.jpg)
......@@ -6,6 +6,6 @@ tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","Rozbité články"]
```
Po dobrodružném I. Subregionálu jsme se těšili "klidný" provozní aktiv na VKV. Počasí bylo, alespoň v sobotu, nádherné. Postavili jsme náš 14m vysoký stožár s 17el. M2. Během závodu jsme navázali 112 spojení a nejdelší bylo se stanicí G0KPW na vzdálenost 813 km a dosáhli tedy celkového počtu 32 471 bodů... . .
Značka: **OK1KVK**Závod: Provozní aktiv na VKV - 16\. 3\. 2008<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font><u>Pásmo: 144 MHz</u>Spojení: 112WWLs: 40AVG-km: 289.9ODX: G0KPW - JO02RF - 813 km<u>Body celkem: **32 471**</u> (1km=1bod)<font color="#ffffff">.</font>![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_pa/map.jpg)mapa spojení<font color="#ffffff">.</font>Operátoři: Michal OK1WMR, Kuba
Značka: **OK1KVK**Závod: Provozní aktiv na VKV - 16\. 3\. 2008<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font><u>Pásmo: 144 MHz</u>Spojení: 112WWLs: 40AVG-km: 289.9ODX: G0KPW - JO02RF - 813 km<u>Body celkem: **32 471**</u> (1km=1bod)<font color="#ffffff">.</font>![](map.jpg)mapa spojení<font color="#ffffff">.</font>Operátoři: Michal OK1WMR, Kuba
<font color="#ffffff">.</font>Vybavení:ANT: 17el. M<sup>2</sup>
RIG: PA 2xGI7b<font color="#ffffff">.</font>Fotky:[![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_pa/001_sm.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_pa/001.jpg) [![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_pa/002_sm.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_pa/002.jpg)<font color="#ffffff">.</font>
RIG: PA 2xGI7b<font color="#ffffff">.</font>Fotky:[![](001_sm.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_pa/001.jpg) [![](002_sm.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_pa/002.jpg)<font color="#ffffff">.</font>
......@@ -6,4 +6,4 @@ tags = ["Aktuality","Stalo se","Radioklub","Rozbité články"]
```
. Hned, jakmile to bylo možné, Vám přinášíme oficiální výsledky neoficiálního mistrovství světa na krátkých vlnách (IARU HF World Championship) 2007. Česká reprezentační stanice OL4HQ se umístila v celkovém pořadí na 6. místě, což je vzhledem k minulým ročníkům posun dopředu. Náš radioklub se na tomto výsledku také podílel a to konkrétně na pásmu 10m CW. Více informací o naší reprezentační stanici, týmech a další informace můžete najít na jejím webu olhq.crk.cz.  .
![OL4HQ](/upload/ok1wmr/obrazky/ol4hq.jpg)73!<font color="#ffffff">.</font>
![OL4HQ](ol4hq.jpg)73!<font color="#ffffff">.</font>
......@@ -26,5 +26,5 @@ V sobotu 6.9.08 se konola na námestí v Nejdku Skautská sobota, kde na travnat
* * *
Náš radioklub zde měl svůj "radiostan", kde si děti mohli vyzkoušet radiový orientační běh nebo spájet z měděného drátku rozličné předměty podle vlastní fantazie.![](/web/images/phocagallery/akce/2008/2008_09_nejdek/thumbs/phoca_thumb_m_P1010028.jpg) ![](/web/images/phocagallery/akce/2008/2008_09_nejdek/thumbs/phoca_thumb_m_P1010022.jpg)Fotky v naší [fotogalerii](index.php/fotogalerie/21- "fotogalerie")
Náš radioklub zde měl svůj "radiostan", kde si děti mohli vyzkoušet radiový orientační běh nebo spájet z měděného drátku rozličné předměty podle vlastní fantazie.![](phoca_thumb_m_P1010028.jpg) ![](phoca_thumb_m_P1010022.jpg)Fotky v naší [fotogalerii](index.php/fotogalerie/21- "fotogalerie")
..
......@@ -20,4 +20,4 @@ tento rok jsme se zúčastnili UHF contestu v pásmu 432 a 1296 MHz. Po skvělé
Značka: **OL7C**Závod: UHF Contest 2008 - 4.-5\. 10\. 2008..Pásmo: 432 MHzSpojení: 67WWLs: 13AVG-km: 112ODX: DL8VK - JO40AV - 340 kmBody celkem: 7530Pásmo: 1296 MHzSpojení: 14WWLs: 5AVG-km: 100ODX: DF0YY - JO62GD - 196 kmBody celkem: 1405..![](/web/images/phocagallery/zavody/2008/2008_10_uhf/thumbs/phoca_thumb_m_P1010007.jpg)![](/web/images/phocagallery/zavody/2008/2008_10_uhf/thumbs/phoca_thumb_m_P1010008.jpg)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/28-uhf-contest-2008)
Značka: **OL7C**Závod: UHF Contest 2008 - 4.-5\. 10\. 2008..Pásmo: 432 MHzSpojení: 67WWLs: 13AVG-km: 112ODX: DL8VK - JO40AV - 340 kmBody celkem: 7530Pásmo: 1296 MHzSpojení: 14WWLs: 5AVG-km: 100ODX: DF0YY - JO62GD - 196 kmBody celkem: 1405..![](phoca_thumb_m_P1010007.jpg)![](phoca_thumb_m_P1010008.jpg)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/28-uhf-contest-2008)
......@@ -22,7 +22,7 @@ První inspirací byl tento [zajímavý adaptér](http://www.asix.cz/a6_isp2zif.
Zapojení je velmi jednoduché a není nad ním moc co špekulovat. Celá deska se skládá ze [ZIF patice](http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=825-012 "GMe.cz"), do které vložíme mikroprocesor, napájecí částí, propojovací částí a paralelním portem. Celý vtip je v propojovací části, která je vyřešena pomocí krátkých propojek mezi konektory programátoru (SV3 a SV4) a příslušnými piny obvodu (SV5 a SV6). Kam zapojit který pin se dočteme v katalogovém listu.
.
Schema zapojení:
![Schema](/upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/sch.jpg)
![Schema](sch.jpg)
.Plošný spoj:
![DPS](/upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/dps.jpg).Osazovák:
.![Osazovák](/upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/osaz.jpg). . .PDF verze: [Schéma](../upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/lpt_programator_sch_v1.0.pdf "PDF schéma"), [plošný spoj](../upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/lpt_programator_dps_v1.0.pdf "PDF DPS"), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/lpt_programator_osaz_v1.0.pdf "PDF osazovací plán").
![DPS](dps.jpg).Osazovák:
.![Osazovák](osaz.jpg). . .PDF verze: [Schéma](../upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/lpt_programator_sch_v1.0.pdf "PDF schéma"), [plošný spoj](../upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/lpt_programator_dps_v1.0.pdf "PDF DPS"), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/lpt_programator_osaz_v1.0.pdf "PDF osazovací plán").
......@@ -6,6 +6,6 @@ tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","Rozbité články"]
```
Tak oproti provoznímu aktivu, na který se počasí opravdu povedlo, připomínal Velikonoční závod spíše závod Vánoční. Ale i přes nových 50cm sněhu antény vydržely bez úhony. Během závodu jsme navázali 166 spojení a nejdelší bylo se stanicí G0KPW na vzdálenost 813 km a dosáhli tedy celkového počtu 45 691 bodů... .
Značka: **OK1KVK**Závod: Velikonoční závod - 23\. 3\. 2008<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font><u>Pásmo: 144 MHz</u>Spojení: 166WWLs: 44AVG-km: 275.2ODX: G0KPW - JO02RF - 813 km<u>Body celkem: **45 691**</u> (1km=1bod)<font color="#ffffff">.</font>Výsledky závody najdete [zde](http://ok1kkt.cz/contest.php?rok=2008#Hlavn%C3%ADz%C3%A1vod144MHzMO "OK1KKT.cz")<font color="#ffffff">.</font>![mapa](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/map.jpg)mapa spojení<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font>Vybavení:ANT: 17el. M<sup>2</sup>
Značka: **OK1KVK**Závod: Velikonoční závod - 23\. 3\. 2008<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font><u>Pásmo: 144 MHz</u>Spojení: 166WWLs: 44AVG-km: 275.2ODX: G0KPW - JO02RF - 813 km<u>Body celkem: **45 691**</u> (1km=1bod)<font color="#ffffff">.</font>Výsledky závody najdete [zde](http://ok1kkt.cz/contest.php?rok=2008#Hlavn%C3%ADz%C3%A1vod144MHzMO "OK1KKT.cz")<font color="#ffffff">.</font>![mapa](map.jpg)mapa spojení<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font>Vybavení:ANT: 17el. M<sup>2</sup>
RIG: PA 2xGI7b<font color="#ffffff">.</font>Fotky:
[![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/01s.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/01.jpg "QTH")[![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/02s.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/02.jpg "Antény")[![cesta](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/03s.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/03.jpg "cesta")[![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/04s.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/04.jpg "Zařízení")<font color="#ffffff">.</font>
[![](01s.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/01.jpg "QTH")[![](02s.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/02.jpg "Antény")[![cesta](03s.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/03.jpg "cesta")[![](04s.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/04.jpg "Zařízení")<font color="#ffffff">.</font>
......@@ -6,6 +6,6 @@ tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost","Rozbité články"]
```
Západočeská Žirafa je setkání rádců a těch, kteří se aktivně podílejí na vedení družiny, inspirace pro tvou práci v ní, velká výměna nápadů, zkušeností a námětů pro skautskou činnost. My jsme na Žirafu pro účastníky připravili několik zajímavých aktivit:.
**1) Letování měděných drátků**![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010012_sm.jpg) ![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010015_sm.jpg) ![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010216_sm.jpg)<font color="#ffffff">.</font>**2) Radiový orientační běh - Hon na lišku**![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010242_sm.jpg)<font color="#ffffff">..</font>
**3) Hru s vysílačkami PMR**![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010082_sm.jpg)<font color="#ffffff">.</font>
**4) Přednáška o radioamatérském vysílaní a radioskautingu**![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010026_sm.jpg) ![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010028_sm.jpg)<font color="#ffffff">.</font>Organizátorům i účastníkům děkujeme za příjemný víkend!
**1) Letování měděných drátků**![](P1010012_sm.jpg) ![](P1010015_sm.jpg) ![](P1010216_sm.jpg)<font color="#ffffff">.</font>**2) Radiový orientační běh - Hon na lišku**![](P1010242_sm.jpg)<font color="#ffffff">..</font>
**3) Hru s vysílačkami PMR**![](P1010082_sm.jpg)<font color="#ffffff">.</font>
**4) Přednáška o radioamatérském vysílaní a radioskautingu**![](P1010026_sm.jpg) ![](P1010028_sm.jpg)<font color="#ffffff">.</font>Organizátorům i účastníkům děkujeme za příjemný víkend!
......@@ -11,4 +11,4 @@ astníky jsme připravili radiový orientační běh, pájení z měděného dr
.
..
. ![Ukázka radioamatérského vysílání](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_04_klic/klic_radio_s.jpg)
. ![Ukázka radioamatérského vysílání](klic_radio_s.jpg)
......@@ -21,13 +21,13 @@ o kombinaci několika základních zapojení integrovaného obvodu LM386. Tentok
Pokud se podíváme na obrázek nebo na schéma, určitě si všimnete nadměrného počtu dvou-pinových nasouvacích svorek. J1 - napájení, J2 - IN a J3 - OUT jsou celkem jasné. Ale proč J4 a J5? Těmito svorkami, resp. jejich zkratováním, nastavujeme zesílení celého obvodu. Jistě jste se už někdy setkali s těmito malými propojovacími "jumpery". Například při nastavení režimu HDD - master/slave. Pokud není na J5 osazena zkratovací propojka - jumper, bude zeslovač zesilovat 20x. Pokud je osazená pouze svorka J5, je zisk 50\. Pokud jsou zapojeny J4 i J5, zisk bude 200\.  
![](/upload/ok1wmr/clanky/lm386/01.jpg)Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/clanky/lm386/schema.png).
![](01.jpg)Schéma:
![schema](schema.png).
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/lm386/pcb.png).
![](/upload/ok1wmr/clanky/lm386/02.jpg).
![pcb](pcb.png).
![](02.jpg).
PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/lm386/LM386_uz_sch.pdf), [plošný spoj](../upload/ok1wmr/clanky/lm386/LM386_uz_dps.pdf), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/clanky/lm386/LM386_uz_osaz.pdf)Eagle 5.0: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/lm386/LM386_uz.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/lm386/LM386_uz.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).[](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip).
![](/upload/ok1wmr/clanky/lm386/03.jpg)
![](03.jpg)
* * *
......
......@@ -16,5 +16,5 @@ I letos jsme na Adrenalin CUPu, závodech na horských kolech v Karlových Varec
.
Výsledky, další foto a informace naleznete [zde](http://www.cyklo-vondracek.cz/main.php?fid=1)[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_05_adrenalin/thumbs/phoca_thumb_m_Obraz030.jpg)](index.php/fotogalerie/category/49-) [![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_05_adrenalin/thumbs/phoca_thumb_m_Obraz028.jpg)](index.php/fotogalerie/category/49-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_05_adrenalin/thumbs/phoca_thumb_m_Obraz032.jpg)](index.php/fotogalerie/category/49-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/49-)
Výsledky, další foto a informace naleznete [zde](http://www.cyklo-vondracek.cz/main.php?fid=1)[![](phoca_thumb_m_Obraz030.jpg)](index.php/fotogalerie/category/49-) [![](phoca_thumb_m_Obraz028.jpg)](index.php/fotogalerie/category/49-)[![](phoca_thumb_m_Obraz032.jpg)](index.php/fotogalerie/category/49-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/49-)
..
......@@ -15,5 +15,5 @@ Před nějakým časem jsme v radioklubu začli více experimentovat s různými
Kit stavebnice obsahuje kompletní sestavu potřebnou pro stavbu. Celé sestavení a oživení zabralo jeden den. K vyzkoušení a nastavení jsem zhotovil 50 Ohmovou zátěž tvořenou paralelním zapojením dvou SMD rezistorů 100R. Analyzér je napájen 8ks 1,5V AA články, po vyzkoušení jsem do krabice nainstaloval držák pro další dva AA články, protože budu používat nabíjecích článků o napětí 1,2V se kterými potřebuji dosáhnout napětí 12V.
![](/upload/ok1wmr/obrazky/analyzer/P1010001.jpg)
![](/upload/ok1wmr/obrazky/analyzer/P1010010.jpg).![](/upload/ok1wmr/obrazky/analyzer/P1010009.jpg)![](/upload/ok1wmr/obrazky/analyzer/P1010005.jpg)
![](P1010001.jpg)
![](P1010010.jpg).![](P1010009.jpg)![](P1010005.jpg)
......@@ -16,5 +16,5 @@ Stejně jako minulý rok si náš radioklub připravil  ukázku z činnosti pro
Dalším prvkem prezentace byla ukázka radiového orientačního běhu a předvedení radiového spojení.
.
[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_06_bambi/thumbs/phoca_thumb_m_P6060138.jpg)](index.php/fotogalerie/category/55-) [![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_06_bambi/thumbs/phoca_thumb_m_P6060155.jpg)](index.php/fotogalerie/category/55-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_06_bambi/thumbs/phoca_thumb_m_P6060142.jpg)](index.php/fotogalerie/category/55-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/55-)
[![](phoca_thumb_m_P6060138.jpg)](index.php/fotogalerie/category/55-) [![](phoca_thumb_m_P6060155.jpg)](index.php/fotogalerie/category/55-)[![](phoca_thumb_m_P6060142.jpg)](index.php/fotogalerie/category/55-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/55-)
..
......@@ -52,5 +52,5 @@ Značka: **OL7C**Závod: CQ World Wide WPX  - CW - 29\. - 31\. 5\. 2009[oficiá
..
Vybavení:ANT: 3el. tribander 20/15/10@19m, J-anténa 40m, dipól 80m
RIG: IC-756PROIII+MK2R.[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_P1030035.jpg)](index.php/fotogalerie/category/54-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_P1030041.jpg)](index.php/fotogalerie/category/54-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/54-)
RIG: IC-756PROIII+MK2R.[![](phoca_thumb_m_P1030035.jpg)](index.php/fotogalerie/category/54-) [![](phoca_thumb_m_P1030041.jpg)](index.php/fotogalerie/category/54-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/54-)
.
......@@ -16,5 +16,5 @@ Jako v jiných závodech měříme své síly s ostatními závodícími radioam
Na 2m naše 10el. DK7ZB se začala "obalovat" a projevoval se u ní efekt většího zisku ve směru od reflektoru k dipólu. Takto "na zadek" se nám podařilo navázat s velkou námahou jen pár spojení přes 500km. Antény na 70 a 23cm byly kousek na střechou, a tak jsme je mohli alespoň jednou za čas oklepat od námrazy.
Značka: **OL7C**Závod: [1st Subregional Contest 2009 - 7.-8\. 3\. 2009](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/1sub2009/index.php)..Pásmo: 144 MHzSpojení: 155WWLs: 25AVG-km: 153,7ODX: 9A5Y - JN85PO - 630 kmBody celkem: 23828Pásmo: 432 MHzSpojení:14WWLs: 9AVG-km: 119,1ODX: OE5D - JN68PC - 258 kmBody celkem: 1634Pásmo: 1296 MHzSpojení: 3WWLs: 3AVG-km: 100,7ODX: OK2M - JN69UN - 114 kmBody celkem: 302Pásmo: 10 GHz (@[OK1CDJ](http://blog.ok1cdj.com/2009/03/1-subregional-u-ol7c-10ghz.html))
Spojení: 24WWLs:?AVG-km:125,5ODX: DL1SUZ - JO53UN - 360kmBody celkem: 3013[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_P1010080.jpg)](index.php/fotogalerie/category/40-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_P1010073.jpg)](index.php/fotogalerie/category/40-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_P1010087.jpg)](index.php/fotogalerie/category/40-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/40-)
Spojení: 24WWLs:?AVG-km:125,5ODX: DL1SUZ - JO53UN - 360kmBody celkem: 3013[![](phoca_thumb_m_P1010080.jpg)](index.php/fotogalerie/category/40-) [![](phoca_thumb_m_P1010073.jpg)](index.php/fotogalerie/category/40-)[![](phoca_thumb_m_P1010087.jpg)](index.php/fotogalerie/category/40-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/40-)
..
......@@ -13,6 +13,6 @@ Tento víkend proběhlo mistrovství světa na krátkých vlnách. Z našeho zá
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="ProgId" content="Word.Document"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"> <link rel="File-List" href="file:///C:\DOCUME~1\MICHAL~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml"> <o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="metricconverter"></o:smarttagtype> <style> &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; </style> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="ProgId" content="Word.Document"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"> <link rel="File-List" href="file:///C:\DOCUME~1\MICHAL~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml"> <o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="metricconverter"></o:smarttagtype> <style> &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; </style> Značka: **OL9HQ**Závod: IARU HF World Championship 200  - 10m SSB - 11\. - 12\. 7\. 2009[oficiální web závodu](http://www.arrl.org/contests/rules/2009/iaru.html) - [3830 výsledek](http://lists.contesting.com/archives/cgi-bin/namazu.cgi?query=OL9HQ&submit=Search!&idxname=3830&max=10&result=normal&sort=date%3Alate)
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="ProgId" content="Word.Document"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"> <link rel="File-List" href="file:///C:\DOCUME~1\MICHAL~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml"> <style> &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; </style> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="ProgId" content="Word.Document"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"> <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMICHAL%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"> <style> &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; </style> .![](/upload/ok1wmr/obrazky/2009_07_iaru/rate.gif)![](/upload/ok1wmr/obrazky/2009_07_iaru/cont.gif)..
.[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_07_iaru/thumbs/phoca_thumb_m_P1010014.jpg)](index.php/fotogalerie/category/57-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_07_iaru/thumbs/phoca_thumb_m_P1010008.jpg)](index.php/fotogalerie/category/57-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/57-)
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="ProgId" content="Word.Document"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"> <link rel="File-List" href="file:///C:\DOCUME~1\MICHAL~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml"> <style> &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; </style> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="ProgId" content="Word.Document"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"> <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMICHAL%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"> <style> &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; </style> .![](rate.gif)![](cont.gif)..
.[![](phoca_thumb_m_P1010014.jpg)](index.php/fotogalerie/category/57-) [![](phoca_thumb_m_P1010008.jpg)](index.php/fotogalerie/category/57-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/57-)
.
......@@ -32,5 +32,5 @@ Zvláštní dík pak Gertovi a Jirkovi za přípravu a realizaci všeho potřebn
Tým pro II.subregionál: OK1FIK, OK1UBO, OK1GP, OK1VKQ, OK1XVZ, OK1FVN.Značka: **OL7C**Závod: [II. Subregional 2009
](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/2sub2009/index.php)..Pásmo: 144 MHzSpojení: 775WWLs: 84
AVG-km: 312,2ODX: YT3N - KN04LP - 885 kmBody celkem: 241 926![](/upload/ok1wmr/obrazky/20090505151908.png)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/47-)
AVG-km: 312,2ODX: YT3N - KN04LP - 885 kmBody celkem: 241 926![](20090505151908.png)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/47-)
..ghn
......@@ -22,6 +22,6 @@ naší činnosti.
Letošní [JOTA/JOTI](http://www.jotajoti.org/community/) byla sice 16.-18\. října, ale počasí připomínalo spíše prosinec. Takže cesta na chatu nebyla jednoduchá, ale nakonec se povedlo vše dopravit až nahoru. Horší to bylo s našimi anténami, které ne všechny [vydržely námrazu a silný vítr](index.php/fotogalerie/category/62-). I přes tuto nepřízeň počasí jsme zprovoznili zařízení a navázali mnoho hezkých spojení.
[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_10_jota/thumbs/phoca_thumb_m_P1010032.jpg)](index.php/fotogalerie/category/63-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_10_jota/thumbs/phoca_thumb_m_P1010049.jpg)](index.php/fotogalerie/category/63-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_10_jota/thumbs/phoca_thumb_m_P1010059.jpg)](index.php/fotogalerie/category/63-)
[![](phoca_thumb_m_P1010032.jpg)](index.php/fotogalerie/category/63-)[![](phoca_thumb_m_P1010049.jpg)](index.php/fotogalerie/category/63-)[![](phoca_thumb_m_P1010059.jpg)](index.php/fotogalerie/category/63-)
[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/63-)
......@@ -87,5 +87,5 @@ Ceny věnovaly firmy:
.
zdroj: [www.barak.cz](http://www.barak.cz)
.
[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_05_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_mcr_hk_2009_001.jpg)](index.php/fotogalerie/category/48) [![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_05_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_mcr_hk_2009_134.jpg)](index.php/fotogalerie/category/48) [![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_05_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_mcr_hk_2009_160.jpg)](index.php/fotogalerie/category/48)[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_05_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_mcr_hk_2009_266.jpg)](index.php/fotogalerie/category/48) [![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_05_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_mcr_hk_2009_283.jpg)](index.php/fotogalerie/category/48) [![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_05_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_mcr_hk_2009_121.jpg)](index.php/fotogalerie/category/48)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/48)
[![](phoca_thumb_m_mcr_hk_2009_001.jpg)](index.php/fotogalerie/category/48) [![](phoca_thumb_m_mcr_hk_2009_134.jpg)](index.php/fotogalerie/category/48) [![](phoca_thumb_m_mcr_hk_2009_160.jpg)](index.php/fotogalerie/category/48)[![](phoca_thumb_m_mcr_hk_2009_266.jpg)](index.php/fotogalerie/category/48) [![](phoca_thumb_m_mcr_hk_2009_283.jpg)](index.php/fotogalerie/category/48) [![](phoca_thumb_m_mcr_hk_2009_121.jpg)](index.php/fotogalerie/category/48)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/48)
..
......@@ -18,5 +18,5 @@ za tři roky se pořádá celorepublikové setkání vodních skautů. Letos se
Letos jsme zajišťovali elektro-rozvody po celém tábořišti, internet a komunikaci přes vysílačky. V rámci doprovodného programu ukázku radiového orientačního běhu a krátkou prezentaci radioamatérského provozu a radioskautingu.
.
[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_06_navigamus/thumbs/phoca_thumb_m_P1010033.jpg)](index.php/fotogalerie/category/52-) [![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_06_navigamus/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_6134.jpg)](index.php/fotogalerie/category/52-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_06_navigamus/thumbs/phoca_thumb_m_P1010044.jpg)](index.php/fotogalerie/category/52-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/52-)
[![](phoca_thumb_m_P1010033.jpg)](index.php/fotogalerie/category/52-) [![](phoca_thumb_m_IMG_6134.jpg)](index.php/fotogalerie/category/52-)[![](phoca_thumb_m_P1010044.jpg)](index.php/fotogalerie/category/52-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/52-)
..
......@@ -16,5 +16,5 @@ Jednou za dva roky se pořádá celorepublikové setkání roverů a rangers (sk
Přípravy na samotnou akci začali již po setkání v Plzni minulý rok na [Klíči 2008](index.php/akce/109-kli-2008), kde jsme přislíbili účast. Vzali jsme si na starost elektro rozvody po celém tábořišti, internet a komunikaci přes vysílačky. Ve složitém teréru pevnostního komplexu to byly složité úkoly. Ale nakonec dopadlo dobře a po celou dobu setkání fungovalo vše jak mělo. V rámci programu VaPro (variabilní program) jsme předvedli ukázku radiového orientačního běhu a krátkou prezentaci radioamatérského provozu a radioskautingu.
.
[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_04_Obrok/thumbs/phoca_thumb_m_P1010002.jpg)](index.php/fotogalerie/category/50-) [![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_04_Obrok/thumbs/phoca_thumb_m_P1010015.jpg)](index.php/fotogalerie/category/50-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_04_Obrok/thumbs/phoca_thumb_m_P1010029.jpg)](index.php/fotogalerie/category/50-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/50-)
[![](phoca_thumb_m_P1010002.jpg)](index.php/fotogalerie/category/50-) [![](phoca_thumb_m_P1010015.jpg)](index.php/fotogalerie/category/50-)[![](phoca_thumb_m_P1010029.jpg)](index.php/fotogalerie/category/50-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/50-)
..
......@@ -34,4 +34,4 @@ Značka: **OL7C**
Závod: [Polní den
](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/pd2009/index.php)..Pásmo: 144 MHzSpojení:WWLs:
AVG-km:ODX:-Body celkem:Zařízení:ICOM 756PROIII + TRV Sitno[4x10el. D7ZB](images/phocagallery/zavody/2009/2009_07_pd/thumbs/phoca_thumb_l_P1010033.jpg), [8x4el. DK7ZB](images/phocagallery/zavody/2009/2009_07_pd/thumbs/phoca_thumb_l_P1010039.jpg), 17el. M2, 2x8el. DK7ZB,PA GU43b, PA 2xGI7b, PA RE025XA (celkem 1500W)
[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_07_pd/thumbs/phoca_thumb_m_P1010012.jpg)](index.php/fotogalerie/category/56-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_07_pd/thumbs/phoca_thumb_m_P1010032.jpg)](index.php/fotogalerie/category/56-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_07_pd/thumbs/phoca_thumb_m_P1010028.jpg)](index.php/fotogalerie/category/56-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/56-)
[![](phoca_thumb_m_P1010012.jpg)](index.php/fotogalerie/category/56-)[![](phoca_thumb_m_P1010032.jpg)](index.php/fotogalerie/category/56-)[![](phoca_thumb_m_P1010028.jpg)](index.php/fotogalerie/category/56-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/56-)
......@@ -22,5 +22,5 @@ Zde jsou výsledky:**kategorie Ž1 (do 12let)**
3\. místo Patrik Hoza**kategorie Ž1 (16-18let)**
1\. místo Vojtěch Baader2\. místo Jakub Trmal
3\. místo Petr Hasoň4\. místo Richrad Weis
[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_04_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_P1010006.jpg)](index.php/fotogalerie/category/42-) [![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_04_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_P1010022.jpg)](index.php/fotogalerie/category/42-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_04_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_P1010028.jpg)](index.php/fotogalerie/category/42-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/42-)
[![](phoca_thumb_m_P1010006.jpg)](index.php/fotogalerie/category/42-) [![](phoca_thumb_m_P1010022.jpg)](index.php/fotogalerie/category/42-)[![](phoca_thumb_m_P1010028.jpg)](index.php/fotogalerie/category/42-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/42-)
..
......@@ -16,13 +16,13 @@ Kdo by nechtěl vědět jak přávě z jeho vysílacího pracoviště se bude vy
.
![](/upload/ok1wmr/obrazky/QTH_profily/panorama.png)
![](panorama.png)
vykreslené panorama 360°
Pro vyzařování antény je nejdůležitější blízký okolní terén, zde jsou vykreslené profily do 25km
![](/upload/ok1wmr/obrazky/QTH_profily/25_W.png)25km směr Západ![](/upload/ok1wmr/obrazky/QTH_profily/25_NW.png)25km směr Severo-Západ![](/upload/ok1wmr/obrazky/QTH_profily/25_N.png)25km směr Sever![](/upload/ok1wmr/obrazky/QTH_profily/25_NE.png)25km směr Severo-Východ![](/upload/ok1wmr/obrazky/QTH_profily/25_E.png)25km směr Východ![](/upload/ok1wmr/obrazky/QTH_profily/25_SE.png)25km směr Jiho-Východ![](/upload/ok1wmr/obrazky/QTH_profily/25_S.png)25km směr Jih![](/upload/ok1wmr/obrazky/QTH_profily/25_SW.png)25km směr Jiho-Západ
![](25_W.png)25km směr Západ![](25_NW.png)25km směr Severo-Západ![](25_N.png)25km směr Sever![](25_NE.png)25km směr Severo-Východ![](25_E.png)25km směr Východ![](25_SE.png)25km směr Jiho-Východ![](25_S.png)25km směr Jih![](25_SW.png)25km směr Jiho-Západ
pokud vás zajímá jaké jsou profily či viditelnost  z vašeho QTH, zkuste adresu: [http://www.heywhatsthat.com/](http://www.heywhatsthat.com)
......
......@@ -24,14 +24,14 @@ Jeden čas jsem jako začínající radioamatér měl více v oblibě poslouchá
- kmitočtový rozsah 3,5 - 3,8 MHz
- napájení z 9V baterie- ovládání hlasitosti a plynulé ladění víceotáčkovým potenciometrem
- zapojení AM přijímače s [TDA1072A](http://www.google.cz/search?rls=ig&hl=cs&q=TDA1072A&btnG=Vyhledat+Googlem&lr=&aq=f&oq=)- vhodná instalace do krabičky [KM35B](http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.phtml?search=KM35B&idp=1#search%3DKM35B)
......Jde o polskou stavebnici jednoduchého přijímače pro pásmo 80m. Se stavbou by neměl žádný větší problém. Nastavení přijímače do pásma lze jednoduše provést tak, že si na začátek rozsahu ladění nastavíte první stanici co telegrafuje a tím byste měli mít začátek přibližně na 3,5 MHz. My jsme nastavili pásmo pomocí krátkovlnného rádia u nás v radioklubu. Tato stavebnice je jednoduchá a osvědčila jako malý přijímač do kapsy na cesty a dovolené.......Na stránkách internetového obchodu [Cyfronika.com.pl](http://www.cyfronika.com.pl/s/index.php?cPath=7_36_158) lze najít i [další stavebnice](http://www.cyfronika.com.pl/avt_rtv.htm) přijímačů jako například [AVT962](http://www.cyfronika.com.pl/kityavt3/avt962.htm) a nebo i třeba [TRX 80m ANTEK](http://www.cyfronika.com.pl/s/product_info.php?products_id=10082) či [TRX2008](http://www.cyfronika.com.pl/kityavt2/avt5127.htm). Tyto polské stavebnice jsou ideálním řešením, pokud nechcete investovat větší množství peněz.![](/upload/ok1wmr/clanky/stavebnice/avt2148.jpg)
......Jde o polskou stavebnici jednoduchého přijímače pro pásmo 80m. Se stavbou by neměl žádný větší problém. Nastavení přijímače do pásma lze jednoduše provést tak, že si na začátek rozsahu ladění nastavíte první stanici co telegrafuje a tím byste měli mít začátek přibližně na 3,5 MHz. My jsme nastavili pásmo pomocí krátkovlnného rádia u nás v radioklubu. Tato stavebnice je jednoduchá a osvědčila jako malý přijímač do kapsy na cesty a dovolené.......Na stránkách internetového obchodu [Cyfronika.com.pl](http://www.cyfronika.com.pl/s/index.php?cPath=7_36_158) lze najít i [další stavebnice](http://www.cyfronika.com.pl/avt_rtv.htm) přijímačů jako například [AVT962](http://www.cyfronika.com.pl/kityavt3/avt962.htm) a nebo i třeba [TRX 80m ANTEK](http://www.cyfronika.com.pl/s/product_info.php?products_id=10082) či [TRX2008](http://www.cyfronika.com.pl/kityavt2/avt5127.htm). Tyto polské stavebnice jsou ideálním řešením, pokud nechcete investovat větší množství peněz.![](avt2148.jpg)
* * *
**RX8020-2 - Stavebnice příjmače pro pásmo 80 a 20m (SSB/CW)**[web](http://www.emgo.cz/) - [dokumentace](http://www.qsl.net/ok2ugs/RX8020-2.pdf) (česky) - zakoupeno [zde](http://www.emgo.cz/cenik_aktual.htm) -  cena 2900 KčVybrané parametry přijímače:
- kmitočtový rozsah 3,5 - 4,0 MHz a 14,0 - 14,5 MHz
- napájení 12V- ladění tlačítky UP/DOWN- digitální stupnice
- možné použít pro velkou stabilitu na PSK, RTTY atd.........Tato stavebnice je již trochu složitější, ale autorem je Miroslav OK2UGS, který stavebnici pojal tak, že ji zvládne i začátečník. Navíc návod je v češtině a tak odpadá problém s překladem. Stavba této stavebnice vyžaduje více trpělivosti a přesnosti. Složitější operace, například navíjení cívek, jsou popsány velmi názorně ve stavebním návodu.![](/upload/ok1wmr/clanky/stavebnice/rx8020.jpg)
- možné použít pro velkou stabilitu na PSK, RTTY atd.........Tato stavebnice je již trochu složitější, ale autorem je Miroslav OK2UGS, který stavebnici pojal tak, že ji zvládne i začátečník. Navíc návod je v češtině a tak odpadá problém s překladem. Stavba této stavebnice vyžaduje více trpělivosti a přesnosti. Složitější operace, například navíjení cívek, jsou popsány velmi názorně ve stavebním návodu.![](rx8020.jpg)
* * *
......@@ -39,14 +39,14 @@ Jeden čas jsem jako začínající radioamatér měl více v oblibě poslouchá
- kmitočtový rozsah 100 kHz - 30 MHz- digitální stupnice
- napájení 12V (v cenně zdroj, ale na AC 110V)
- součástí stavebnice je kompletní přijímač včetně mechanických dílů (i hliníkové krabičky)......Americká stavebnice od známé firmy Ten-Tec je velmi propracovanou stavebnicí. V cenně je dodáno vše, co budete ke stavbě kompletního přijímače potřebovat. Návod je velmi podrobný (v angličtině) a obsahuje bod po bodu jednotlivé úkony. Pokud budete postupovat přesně po bodech v návodu, neměl by být problém tuto stavebnici sestavit a oživit.
![](/upload/ok1wmr/clanky/stavebnice/ten.jpg)
![](ten.jpg)
* * *
**Softrock Lite II - Stavebnice SDR příjmače pro pásmo 40m**[web](http://groups.yahoo.com/group/softrock40/), [schéma](http://wb5rvz.com/sdr/sr_lite_ii/sr_lite_ii_schematic.png) (anglicky) - zakoupeno [zde](http://www.kb9yig.com/) -  cena 250 KčVybrané parametry přijímače:
- kmitočtový rozsah 7.000 - 7.050 MHz (záleží podle šířky pásma zvukové karty PC)- napájení 5V- provoz přes PC se zvukovou kartou
Zapojení [SDR](http://sdr.ipip.cz/) přijímačů je čím dál tím oblíbenější, především pro jeho širokou podporu a snadnou dostupnost. Zatím se tento typ stanic potýká s technickými omezeními dnešní běžné výpočetní techniky. Ale i tak s běžným počítačem můžete vyzkoušet, jak takový přijímač funguje. Zakoupit tuto stavebnici softwarového rádia také můžete v [mnoha variantách](http://wb5rvz.com/sdr/).
![](/upload/ok1wmr/clanky/stavebnice/softrock40.jpg)
![](softrock40.jpg)
* * *
......
......@@ -30,5 +30,5 @@ Z toho je jasné, že pod vrcholen a na vrcholu Blatenského vrchu (1042 mnm) je
Dalším problémem bylo zmlknutí nf modulační cesty od sluchátek s mikrofonem HEIL přes Mikokeyer do Icoma. Poslední půl hodiny jsme tedy odjeli na ruční orginální mikrofon.
Výsledky hodnotím jako průměrné při mírně nadprůměrných podmínkách - 166 spojení a téměř 43 tisíc bodů.
Na sedmdesáti cm jsme v deseti spojeních rozdali pár bodů ostatním stanicím.Značka: **OK1KVK**Závod: [Velikonoční zavod 2009](http://ok1kkt.cz/podminky.php)[](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/1sub2009/index.php)..Pásmo: 144 MHzSpojení: 166WWLs:42AVG-km: 258,3ODX: HA8MV/P - KN06TH - 795 kmBody celkem: 42 884
Pásmo: 432 MHzSpojení:10WWLs:6AVG-km: 123,4ODX: DG1EJG - JO30NT - 403 kmBody celkem: 1234[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_04_vel/thumbs/phoca_thumb_m_Obraz008.jpg)](index.php/fotogalerie/category/41-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_04_vel/thumbs/phoca_thumb_m_Obraz012.jpg)](index.php/fotogalerie/category/41-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_04_vel/thumbs/phoca_thumb_m_Obraz011.jpg)](index.php/fotogalerie/category/41-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/41-)
Pásmo: 432 MHzSpojení:10WWLs:6AVG-km: 123,4ODX: DG1EJG - JO30NT - 403 kmBody celkem: 1234[![](phoca_thumb_m_Obraz008.jpg)](index.php/fotogalerie/category/41-) [![](phoca_thumb_m_Obraz012.jpg)](index.php/fotogalerie/category/41-)[![](phoca_thumb_m_Obraz011.jpg)](index.php/fotogalerie/category/41-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/41-)
..
......@@ -37,4 +37,4 @@ Značka: **OL7C**
Závod: [VHF contest
](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/vhf2009/index.php)..Pásmo: 144 MHzSpojení: 323WWLs: -
AVG-km:-ODX:-Body celkem: **83 6189**Zařízení:ICOM 756PROIII + TRV Sitno[4x10el. D7ZB](images/phocagallery/zavody/2009/2009_07_pd/thumbs/phoca_thumb_l_P1010033.jpg), [8x4el. DK7ZB](images/phocagallery/zavody/2009/2009_07_pd/thumbs/phoca_thumb_l_P1010039.jpg), 17el. M2, 2x8el. DK7ZB,PA GU43b, PA 2xGI7b, PA RE025XA (celkem 1500W)
[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_09_vhf/thumbs/phoca_thumb_m_P9041073.jpg)](index.php/fotogalerie/category/61-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_09_vhf/thumbs/phoca_thumb_m_P9051091.jpg)](index.php/fotogalerie/category/61-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_09_vhf/thumbs/phoca_thumb_m_P9061108.jpg)](index.php/fotogalerie/category/61-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/61-)
[![](phoca_thumb_m_P9041073.jpg)](index.php/fotogalerie/category/61-)[![](phoca_thumb_m_P9051091.jpg)](index.php/fotogalerie/category/61-)[![](phoca_thumb_m_P9061108.jpg)](index.php/fotogalerie/category/61-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/61-)
......@@ -62,13 +62,13 @@ příštím roce!!
73! Jirka 1UBO
![OL7C](/upload/ok1wmr/obrazky/mapa_2010_a1.png)
![OL7C](mapa_2010_a1.png)
- Značka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.**
- Závod: [A1 contest 2010](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/a12010/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=46&country=1)144 MHz - 304 QSO - 91174 pts
- Vybavení:ANT: 18el. M2@19m, 4x10el. DK7ZB@14m, 8x4el. DK7ZB@10m
- RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b,2xGI7b,RE025XA) celkem 2kW výkonu
[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_10_a1/thumbs/phoca_thumb_m_P1010044.jpg)](index.php/fotogalerie/category/81-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_10_a1/thumbs/phoca_thumb_m_P1010004.jpg)![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_10_a1/thumbs/phoca_thumb_m_P1010041.jpg)](index.php/fotogalerie/category/81-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_10_a1/thumbs/phoca_thumb_m_P1010037.jpg)](index.php/fotogalerie/category/81-)
[![](phoca_thumb_m_P1010044.jpg)](index.php/fotogalerie/category/81-)[![](phoca_thumb_m_P1010004.jpg)![](phoca_thumb_m_P1010041.jpg)](index.php/fotogalerie/category/81-)[![](phoca_thumb_m_P1010037.jpg)](index.php/fotogalerie/category/81-)
[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/81-)
......@@ -16,6 +16,6 @@ Při závodech na VKV jsme řešili jak efektivně přepínat více antén v př
.
.
Na našem [závodním QTH](index.php/kontakt/zavodni-qth) používáme pro pásmo 2m standardně [několik antén](index.php/zarizeni/vkv). Většinou jde o 4 samostatné anténní systémy. Také máme na pracovišti od rádia až po antény rozdělenou RX a TX cestu, takže přepínač přepíná pouze RX signály. Dalším vstupním parametrem bylo připojení dvou přijímačů. Na druhém přijímači lze poslouchat na zbylé antény - neřipojené na RX1\. Podstatnou část zapojení řídící logiky tvoří [toto](http://www.radio-foto.net/radio/prepinac.php) zapojení KV přepínače antén od [OK2FJ](http://www.radio-foto.net/). Přepínat lze jednotlivé antény nebo lze přepnout příjem z antén 1 a 2 přes impedanční přizpůsobení. Anténu 1 a 2 máme jako hlavní systémy, 3 a 4 jsou podružné fixní systémy. Ovládání je vyvedeno jak na panel tak do vysílací místnosti přes [ovládací klávesnici](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/05.jpg). Ovládání je tvořeno 5 tlačítky a 5 signalizačními LED (4x pro výběr antény a 1x antény 1+2) a je zabudováno přímo do klávesnice počítače, kterou používá operátor pro zápis spojení. Celý přepínač je tvořen napájecím SS zdrojem 13,8V (není součástí dokumentace), deskou ovládacích logických obvodů a deskou s relé. Vše je celkem standardní, akorát jsme již opustili známá relé [QN599](http://images.google.cz/images?um=1&hl=cs&lr=&tbs=isch%3A1&sa=1&q=QN599+rel%C3%A9&btnG=Hledat&aq=f&oq=&start=0) a použili signální relé [MT2](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/mt2_relay.pdf), které je plně dostačují pro přepínání RX signálu na 144 MHz. Plošný spoj pro desku relé je oboustranný, druhá strana je plná měď s připojením na GND. Celý přepínač jsme umístili do krabice pro 19" rack. Na konci článku jsou fotky výsledného provedení.
**Deska ovládací logiky - Controll unit**![](/upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_controll_unit_sch.png)![](/upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_controll_unit_brd.png)PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_controll_unit_sch.pdf), [plošný spoj 1:1](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_controll_unit_brd.pdf) (120x100mm), [osazovací plán
](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_controll_unit_osaz.pdf)Eagle 5.7: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_controll_unit.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_controll_unit.brd)**Deska relé - Relay unit**![](/upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_relay_unit_sch.png)![](/upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_relay_unit_brd.png)PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_relay_unit_sch.pdf), [plošný spoj 1:1](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_relay_unit_brd.pdf) (140x110mm), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_relay_unit_osaz.pdf)Eagle 5.7: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_relay_unit.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_relay_unit.brd)![čelní panel](/upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/01.jpg)![provedení do krabice 19](/upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/03.jpg)![detail VF části](/upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/04.jpg)![ovládání](/upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/05.jpg)![](/upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/02.jpg)
Na našem [závodním QTH](index.php/kontakt/zavodni-qth) používáme pro pásmo 2m standardně [několik antén](index.php/zarizeni/vkv). Většinou jde o 4 samostatné anténní systémy. Také máme na pracovišti od rádia až po antény rozdělenou RX a TX cestu, takže přepínač přepíná pouze RX signály. Dalším vstupním parametrem bylo připojení dvou přijímačů. Na druhém přijímači lze poslouchat na zbylé antény - neřipojené na RX1\. Podstatnou část zapojení řídící logiky tvoří [toto](http://www.radio-foto.net/radio/prepinac.php) zapojení KV přepínače antén od [OK2FJ](http://www.radio-foto.net/). Přepínat lze jednotlivé antény nebo lze přepnout příjem z antén 1 a 2 přes impedanční přizpůsobení. Anténu 1 a 2 máme jako hlavní systémy, 3 a 4 jsou podružné fixní systémy. Ovládání je vyvedeno jak na panel tak do vysílací místnosti přes [ovládací klávesnici](..05.jpg). Ovládání je tvořeno 5 tlačítky a 5 signalizačními LED (4x pro výběr antény a 1x antény 1+2) a je zabudováno přímo do klávesnice počítače, kterou používá operátor pro zápis spojení. Celý přepínač je tvořen napájecím SS zdrojem 13,8V (není součástí dokumentace), deskou ovládacích logických obvodů a deskou s relé. Vše je celkem standardní, akorát jsme již opustili známá relé [QN599](http://images.google.cz/images?um=1&hl=cs&lr=&tbs=isch%3A1&sa=1&q=QN599+rel%C3%A9&btnG=Hledat&aq=f&oq=&start=0) a použili signální relé [MT2](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/mt2_relay.pdf), které je plně dostačují pro přepínání RX signálu na 144 MHz. Plošný spoj pro desku relé je oboustranný, druhá strana je plná měď s připojením na GND. Celý přepínač jsme umístili do krabice pro 19" rack. Na konci článku jsou fotky výsledného provedení.
**Deska ovládací logiky - Controll unit**![](ANT_RX_switch_v2.0_controll_unit_sch.png)![](ANT_RX_switch_v2.0_controll_unit_brd.png)PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_controll_unit_sch.pdf), [plošný spoj 1:1](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_controll_unit_brd.pdf) (120x100mm), [osazovací plán
](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_controll_unit_osaz.pdf)Eagle 5.7: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_controll_unit.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_controll_unit.brd)**Deska relé - Relay unit**![](ANT_RX_switch_v2.0_relay_unit_sch.png)![](ANT_RX_switch_v2.0_relay_unit_brd.png)PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_relay_unit_sch.pdf), [plošný spoj 1:1](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_relay_unit_brd.pdf) (140x110mm), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_relay_unit_osaz.pdf)Eagle 5.7: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_relay_unit.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/ANT_RX_switch_v2.0_relay_unit.brd)![čelní panel](01.jpg)![provedení do krabice 19](03.jpg)![detail VF části](04.jpg)![ovládání](/upload/ok1wmr/clanky/ant_prepinac/05.jpg)![](02.jpg)
......@@ -33,5 +33,5 @@ Značka: **OL7C**Závod: CQ World Wide DX - CW - 27\. - 28\. 11\. 2010[oficiáln
..
Vybavení:ANT: 3el. tribander 20/15/10@5m, dipól 80m
RIG: IC-756PROIII+MK2R+ACOM1000 (1kW).[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_11_dxcw/thumbs/phoca_thumb_m_P1010176.jpg)](index.php/fotogalerie/category/82-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_11_dxcw/thumbs/phoca_thumb_m_P1010226.jpg)](index.php/fotogalerie/category/82-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_11_dxcw/thumbs/phoca_thumb_m_P1010180.jpg)](index.php/fotogalerie/category/82-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/82-)
RIG: IC-756PROIII+MK2R+ACOM1000 (1kW).[![](phoca_thumb_m_P1010176.jpg)](index.php/fotogalerie/category/82-)[![](phoca_thumb_m_P1010226.jpg)](index.php/fotogalerie/category/82-)[![](phoca_thumb_m_P1010180.jpg)](index.php/fotogalerie/category/82-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/82-)
.
......@@ -50,4 +50,4 @@ WPX team OK1KVK/OL7C
Značka: **OL7C**Závod: CQ World Wide WPX  - CW - 28\. - 30\. 5\. 2010[oficiální web závodu](http://www.cqwpx.com/) - [3830 výsledek](http://lists.contesting.com/archives//html/3830/2010-06/msg00011.html) - [odeslat vlastní výsledek do 3830](http://www.hornucopia.com/3830score/)..
Vybavení:ANT: 3el. tribander 20/15/10@19m, J-anténa 40m, dipól 80m, Inv V 2x41m 160m
RIG: IC-756PROIII+MK2R.[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_3152.jpg)](index.php/fotogalerie/category/76-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_3228.jpg)](index.php/fotogalerie/category/76-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/76-).
RIG: IC-756PROIII+MK2R.[![](phoca_thumb_m_IMG_3152.jpg)](index.php/fotogalerie/category/76-) [![](phoca_thumb_m_IMG_3228.jpg)](index.php/fotogalerie/category/76-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/76-).
......@@ -37,4 +37,4 @@ Rád bych chtěl všem protistanicím poděkovat za spojení a budeme se těšit
Značka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.
**Závod: [I. Subregional 2010](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/1sub2010/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=37&country=1)144 MHz - 440QSO - 117 156 pts
..Vybavení:ANT: 18el. M2@19m, 4x4el. DK7ZB@4m, 1x8el. DK7ZB@5m
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b,2xGI7b,RE025XA)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_P1010065.jpg)](index.php/fotogalerie/category/72-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_P1010077.jpg)![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_P1010062.jpg)](index.php/fotogalerie/category/72-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_P1030191.jpg)](index.php/fotogalerie/category/72-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/72-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b,2xGI7b,RE025XA)[![](phoca_thumb_m_P1010065.jpg)](index.php/fotogalerie/category/72-)[![](phoca_thumb_m_P1010077.jpg)![](phoca_thumb_m_P1010062.jpg)](index.php/fotogalerie/category/72-)[![](phoca_thumb_m_P1030191.jpg)](index.php/fotogalerie/category/72-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/72-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -59,4 +59,4 @@ Přes všechny problémy se zařízením jsem byl s průběhem II. subregionálu
Značka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.
**Závod: [II. Subregional 2010](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/2sub2010/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/claimsql.php?zavod=38&country=1〈=cz&refer=1)311 spojení - 81772 bodůVybavení:ANT: 18el. M2@19m, 4x4el. DK7ZB@4m, 1x8el. DK7ZB@5m
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b,2xGI7b,RE025XA)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_05_2subr/thumbs/phoca_thumb_m_P5010078.JPG)![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_05_2subr/thumbs/phoca_thumb_m_P5010079.JPG)](index.php/fotogalerie/category/74-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/74-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b,2xGI7b,RE025XA)[![](phoca_thumb_m_P5010078.JPG)![](phoca_thumb_m_P5010079.JPG)](index.php/fotogalerie/category/74-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/74-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -20,15 +20,15 @@ Z následujích obrázků je vidět, jak jsme vyřešili uchycení obvodu na sv
* * *
**DIL8 /** **[SO8](http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/8200.pdf)**![](/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil8-so8_1.png)<a target="_blank">![](/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil8-so8_2.png)</a>[PDF](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil8-so8.pdf) verze 1:1 - DPS 25x25mm
**DIL8 /** **[SO8](http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/8200.pdf)**![](dil8-so8_1.png)<a target="_blank">![](dil8-so8_2.png)</a>[PDF](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil8-so8.pdf) verze 1:1 - DPS 25x25mm
* * *
**DIL20 /** **[SO20](http://tec.icbuy.com/upload/education/package/061104/1435490661008001162622149.pdf)**![](/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil20-so20_1.png)<a target="_blank">![](/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil20-so20_2.png)</a>[PDF](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil20-so20.pdf) verze 1:1 - DPS 40x25mm
**DIL20 /** **[SO20](http://tec.icbuy.com/upload/education/package/061104/1435490661008001162622149.pdf)**![](dil20-so20_1.png)<a target="_blank">![](dil20-so20_2.png)</a>[PDF](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil20-so20.pdf) verze 1:1 - DPS 40x25mm
* * *
**DIL32 /** **[TQFP23](http://www.st.com/stonline/products/literature/pi/9134.pdf)**![](/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil32-tqfp32_1.png)![](/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil32-tqfp32_2.png)[PDF](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil32-tqfp32.pdf) verze 1:1 - DPS 50x25mm
**DIL32 /** **[TQFP23](http://www.st.com/stonline/products/literature/pi/9134.pdf)**![](dil32-tqfp32_1.png)![](dil32-tqfp32_2.png)[PDF](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil32-tqfp32.pdf) verze 1:1 - DPS 50x25mm
* * *
......
......@@ -21,5 +21,5 @@ Zde jsou testy, můžete si zkusit, jak byste uspěli při jejich řešení vy:
](http://www.smtpl.cz/souteze/el_2010/test_z1.pdf)[Test Ž2 - starší žáci - 13 až 16 let
](http://www.smtpl.cz/souteze/el_2010/test_z2.pdf)[Test M - mládež - 17 až 19 let
](http://www.smtpl.cz/souteze/el_2010/test_m.pdf)Výsledkové listiny
[Ž1 - mladší žáci - do 12 let](http://www.smtpl.cz/souteze/el_2010/vysledky_z1.pdf)[Ž2 - starší žáci - 13 až 16 let](http://www.smtpl.cz/souteze/el_2010/vysledky_z2.pdf)[M - mládež - 17 až 19 let](http://www.smtpl.cz/souteze/el_2010/vysledky_m.pdf)[Výsledky podle krajů](http://www.smtpl.cz/souteze/el_2010/vysledky_kraje.pdf)[![](/web/images/phocagallery/akce/2010/2010_05_mcr/thumbs/phoca_thumb_m_P1010136.jpg)](index.php/fotogalerie/category/75-) [![](/web/images/phocagallery/akce/2010/2010_05_mcr/thumbs/phoca_thumb_m_P1010037.jpg)](index.php/fotogalerie/category/75-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2010/2010_05_mcr/thumbs/phoca_thumb_m_P1010033.jpg)](index.php/fotogalerie/category/75-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/75-)
[Ž1 - mladší žáci - do 12 let](http://www.smtpl.cz/souteze/el_2010/vysledky_z1.pdf)[Ž2 - starší žáci - 13 až 16 let](http://www.smtpl.cz/souteze/el_2010/vysledky_z2.pdf)[M - mládež - 17 až 19 let](http://www.smtpl.cz/souteze/el_2010/vysledky_m.pdf)[Výsledky podle krajů](http://www.smtpl.cz/souteze/el_2010/vysledky_kraje.pdf)[![](phoca_thumb_m_P1010136.jpg)](index.php/fotogalerie/category/75-) [![](phoca_thumb_m_P1010037.jpg)](index.php/fotogalerie/category/75-)[![](phoca_thumb_m_P1010033.jpg)](index.php/fotogalerie/category/75-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/75-)
..
......@@ -33,5 +33,5 @@ Značka: **OL7C**Závod: OK DX RTTY Contest 2010  - 18\. 12\. 2010[oficiální
..
Vybavení:ANT: 3el. tribander 20/15/10@5m, dipól 80m
RIG: IC-756PROIII+MK2R+ACOM1000 (1kW).[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_12_okdxrtty/thumbs/phoca_thumb_m__IGP2993.jpg)](index.php/fotogalerie/category/83-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_12_okdxrtty/thumbs/phoca_thumb_m__IGP3025.jpg)](index.php/fotogalerie/category/83-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_12_okdxrtty/thumbs/phoca_thumb_m__IGP3005.jpg)](index.php/fotogalerie/category/83-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/83-)
RIG: IC-756PROIII+MK2R+ACOM1000 (1kW).[![](phoca_thumb_m__IGP2993.jpg)](index.php/fotogalerie/category/83-)[![](phoca_thumb_m__IGP3025.jpg)](index.php/fotogalerie/category/83-)[![](phoca_thumb_m__IGP3005.jpg)](index.php/fotogalerie/category/83-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/83-)
.
......@@ -17,4 +17,4 @@ Před zahájením další závodní sezóny jsme se vypravili s naší omladinou
Značka: **OK1KVK**Závod: Provozní aktiv na VKV - 21\. 2\. 2010..Vybavení:ANT: 1/4 vertical
RIG: Neskom (10W)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_02_pa_vkv/thumbs/phoca_thumb_m_05_zavod.jpg)![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_02_pa_vkv/thumbs/phoca_thumb_m_08_nedele.jpg)![](/web/images/phocagallery/zavody/2010/2010_02_pa_vkv/thumbs/phoca_thumb_m_04_sobota_vyhled.jpg)](index.php/fotogalerie/category/71-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/71-).
RIG: Neskom (10W)[![](phoca_thumb_m_05_zavod.jpg)![](phoca_thumb_m_08_nedele.jpg)![](phoca_thumb_m_04_sobota_vyhled.jpg)](index.php/fotogalerie/category/71-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/71-).
......@@ -13,5 +13,5 @@ Chebu až po Karlovy Vary a změřili svoje vědomosti a dovednosti v oboru
radiotechniky.
Zde je výsledková listina: [http://www.ok1kvk.cz/upload/soutez/vysledkova_listina_2010.pdf](http://www.ok1kvk.cz/upload/soutez/vysledkova_listina_2010.pdf)
[![](/web/images/phocagallery/akce/2010/2010_04_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_P1010052.jpg)](index.php/fotogalerie/category/73-) [![](/web/images/phocagallery/akce/2010/2010_04_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_P1010021.jpg)](index.php/fotogalerie/category/73-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2010/2010_04_soutez/thumbs/phoca_thumb_m_P1010048.jpg)](index.php/fotogalerie/category/73-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/73-)
[![](phoca_thumb_m_P1010052.jpg)](index.php/fotogalerie/category/73-) [![](phoca_thumb_m_P1010021.jpg)](index.php/fotogalerie/category/73-)[![](phoca_thumb_m_P1010048.jpg)](index.php/fotogalerie/category/73-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/73-)
......@@ -68,6 +68,6 @@ I v tomto případě jsem při měření filtru zjistil, že všechny cívky je
Snímání vysílaného a odraženého výkonu je prováděno sondami, kde jsou jako detekční prvek použity diody GA 204 se závěrným napětím cca 120V, což tyto diody činí velmi vhodnými pro použití v PA s vyšším výkonem, neboť mají dostatečnou napěťovou odolnost pro případ, že při nastavování vzdálenosti od středního vodiče vám "ujede" ruka. Mechanickou konstrukci i v tomto případě prováděl Petr WPN, který vycházel ze zapojení směrového vedení publikovaného v ARRL Hanbooku [viz zde](../upload/ok1ubo/SWR.pdf). Jedná se o provedení využívající Cu topenářských tvarovek, takže se dá snadno opakovatelně reprodukovat.
![](/upload/ok1ubo/LPF-11.JPG)
![](LPF-11.JPG)
2/2010 OK1UBO
......@@ -34,4 +34,4 @@ zkušeností a námětů pro skautskou činnost. Za náš radioklub jsme se zú
.....Mezi nejlépe hodnocené patřila přednáška Energie kolem nás o výrobě a spotřebě elektrické energie a jak s ní správně šetřit. Dále si účastníci mohli vyzkoušet letování měděných drátků nebo hru s vysílačkami po městě. Zde je [odkaz](http://picasaweb.google.cz/radiotym/Zirafa2010) na fotogalerii všech fotek z akce.
[![](/web/images/phocagallery/akce/2010/2010_01_zirafa/thumbs/phoca_thumb_m_P1010135.jpg)](index.php/fotogalerie/category/70-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2010/2010_01_zirafa/thumbs/phoca_thumb_m_P1010136.jpg)](index.php/fotogalerie/category/70-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2010/2010_01_zirafa/thumbs/phoca_thumb_m_P1010209.jpg)](index.php/fotogalerie/category/70-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/70-)
[![](phoca_thumb_m_P1010135.jpg)](index.php/fotogalerie/category/70-)[![](phoca_thumb_m_P1010136.jpg)](index.php/fotogalerie/category/70-)[![](phoca_thumb_m_P1010209.jpg)](index.php/fotogalerie/category/70-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/70-)
......@@ -27,6 +27,6 @@ No nic, závod jsme nakonec dokončili bez úhony s konečným skóre 425 QSO a
Protože A1 Contest byl poslední velký VKV závod v roce, tak jsme ihned po závodě začali s balením a s pracemi na zazimování pro letošek již nepotřebných ANT. Nebylo toho málo a tak jsme skončili již za hluboké tmy a kolem půl osmé večer vyrazili k domovu.
Závěrem chci všem poděkovat za QSO a těšíme se NSL v [další sezoně](https://www.google.com/calendar/embed?src=fsnnu8ruqf7ikf8glvqv21fb70@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague&gsessionid=OK).Značka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.
**Závod: [A1 ontest 2011](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/a12011/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=54&country=1)**144 MHz - 425 QSO - 138 645 pts**![mapa dosažených spojení](/upload/ok1wmr/obrazky/2011_a1.png)..Vybavení:ANT: 18el. M2@19m, 4x10el. DK7ZB@14m, 8x4el. DK7ZB
**Závod: [A1 ontest 2011](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/a12011/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=54&country=1)**144 MHz - 425 QSO - 138 645 pts**![mapa dosažených spojení](2011_a1.png)..Vybavení:ANT: 18el. M2@19m, 4x10el. DK7ZB@14m, 8x4el. DK7ZB
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b,2xGI7b,RE025XA).SW: [Win-Test](http://www.win-test.com/)
[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_11_a1/thumbs/phoca_thumb_m_1%20-%20panorama.JPG)](index.php/fotogalerie/category/101-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_11_a1/thumbs/phoca_thumb_m_12%20-%20OK1FIK.JPG)](index.php/fotogalerie/category/101-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_11_a1/thumbs/phoca_thumb_m_14%20-%20OK1FIK%20-%20griluje.JPG)](index.php/fotogalerie/category/101-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/101-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -17,10 +17,10 @@ Zde můžete najít články a výukové programy s popisem, které budeme zkou
| **PŘÍKLADY:                             
**[LED_Ledka.c](index.php/koutek-avr/90-koutek-uprocesoru/493-avr-led-panel-piklad-ledka)[](index.php/technika-a-bastelni/90-koutek-uprocesoru/472-2-prvni-program-rozsvitime-led)[LED_Tlacitko.c](index.php/koutek-avr/90-koutek-uprocesoru/494-avr-led-panel-piklad-tlaitko)[](index.php/technika-a-bastelni/90-koutek-uprocesoru/472-2-prvni-program-rozsvitime-led)[LED_Tlaciko-preruseni.c](index.php/koutek-avr/90-koutek-uprocesoru/495-avr-led-panel-piklad-tlaitko-s-peruenim)[](index.php/technika-a-bastelni/90-koutek-uprocesoru/472-2-prvni-program-rozsvitime-led)[LED_Casovac.c](index.php/koutek-avr/90-koutek-uprocesoru/496-avr-led-panel-piklad-asova)[](index.php/koutek-avr/90-koutek-uprocesoru/481-avr-led-panel-5-program)[LED_Casovac-preruseni.c](index.php/koutek-avr/90-koutek-uprocesoru/497-avr-led-panel-piklad-asova-s-peruenim)[](index.php/technika-a-bastelni/90-koutek-uprocesoru/472-2-prvni-program-rozsvitime-led) |
![](/upload/ok1wmr/clanky/avr/01_led_panel/01.jpg)Schéma:
[![schema](/upload/ok1wmr/clanky/avr/01_led_panel/sch_m.png)](../upload/ok1wmr/clanky/avr/01_led_panel/sch.png).
![](01.jpg)Schéma:
[![schema](sch_m.png)](../upload/ok1wmr/clanky/avr/01_led_panel/sch.png).
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/avr/01_led_panel/pcb.png).
![pcb](pcb.png).
.
PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/avr/01_led_panel/LED_panel_sch.pdf), [plošný spoj 1:1 (100x105mm)](../upload/ok1wmr/clanky/avr/01_led_panel/LED_panel_pcb.pdf), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/clanky/avr/01_led_panel/LED_panel_osaz.pdf)Eagle 5.9: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/avr/01_led_panel/LED_panel.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/avr/01_led_panel/LED_panel.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=rm06m8vf666uus7u41ktn4b0xu9rrc&down=true&url=http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)Seznam použitých součástek:R1,R13,R14 - 10K - velikost 0207R3-R10 - 150R - velikost 0207R2,R11,R12 - 100R - velikost 0207
C1,C2,C3 - 100nF/50V keramika X7R- RM 5mmC4 - 22uF/6,3V elektrolyt - RM 5mmIC1 - ATmega8 - DIL28 - mikroprocesorLED0-LED7 - 5mm LED zelená
......