Verified Commit 944f6254 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Import images from joomla

parent 37806bdf
Pipeline #751 passed with stage
in 3 minutes and 49 seconds
......@@ -51,7 +51,7 @@ ODX: G0KPW - JO02 - 813 kmBody celkem: **12 326**
Značka: **OL7C**Závod: **Polní den**.**Pásmo: 144 MHz**Spojení: 579WWLs: 77
AVG-km: 302
ODX: IQ3GA/6 - JN72 - 919 kmBody celkem: **175 144
**![](/upload/ok1wmr/obrazky/pd2008.gif).**Pásmo: 432 MHz**Spojení: 27WWLs: 10
**![](pd2008.gif).**Pásmo: 432 MHz**Spojení: 27WWLs: 10
AVG-km: 107
ODX: PI4GNBody celkem: **2718**.**Pásmo: 1296 MHz**Spojení: 16WWLs: 6
AVG-km: 86
......
......@@ -22,5 +22,5 @@ Každý správný radioamatér zajisté vyrábí plošné spoje častěji, než
* Použitelná _plocha desky_ je omezena na 100 x 80 mm (4 x 3.2 palce).* Mohou být použity jen _dvě signálové vrstvy spojů_ (vrchní a spodní strana).* Editor schématu může vytvořit schéma pouze na _jednom listu_
.To myslím nijak nevadí a na běžné použití doma většinou nepotřebujete více - pokud ovšem nechcete tvořit v takto omezeném prostředí, připravte si **[pár peněz](http://www.eagle.cz/prices.htm "Eagle - ceník CZ")**..Program EAGLE - poslední verze lze stáhnout **[zde](http://www.cadsoft.de/download.htm "Eagle - DOWNLOAD")**..![](/web/images/stories/eagle03.jpg) ![](/web/images/stories/eagle02.jpg)V době kdy píši tento článek je poslední verze _EAGLE version 4.16r2 (english, Windows),_ kterou můžete stáhnout přímo z našeho webu zde: [ZIP](download/eagle/eagle-win-eng-4.16r2.zip "eagle-win-eng-4.16r2.zip") verze (8MB) nebo [EXE](download/eagle/eagle-win-eng-4.16r2.exe "eagle-win-eng-4.16r2.exe") verze (11MB)..Zde následuje pár odkazů na stránky se zajímavou Eagle tématikou:[http://www.elcad.cz/eagle/](http://www.elcad.cz/eagle/ "Eagle CZ") - **Oficielní CZ web Eagle**[http://www.cadsoft.de/](http://www.cadsoft.de/) - **Oficielní web Eagle (ENG)**
.To myslím nijak nevadí a na běžné použití doma většinou nepotřebujete více - pokud ovšem nechcete tvořit v takto omezeném prostředí, připravte si **[pár peněz](http://www.eagle.cz/prices.htm "Eagle - ceník CZ")**..Program EAGLE - poslední verze lze stáhnout **[zde](http://www.cadsoft.de/download.htm "Eagle - DOWNLOAD")**..![](eagle03.jpg) ![](eagle02.jpg)V době kdy píši tento článek je poslední verze _EAGLE version 4.16r2 (english, Windows),_ kterou můžete stáhnout přímo z našeho webu zde: [ZIP](download/eagle/eagle-win-eng-4.16r2.zip "eagle-win-eng-4.16r2.zip") verze (8MB) nebo [EXE](download/eagle/eagle-win-eng-4.16r2.exe "eagle-win-eng-4.16r2.exe") verze (11MB)..Zde následuje pár odkazů na stránky se zajímavou Eagle tématikou:[http://www.elcad.cz/eagle/](http://www.elcad.cz/eagle/ "Eagle CZ") - **Oficielní CZ web Eagle**[http://www.cadsoft.de/](http://www.cadsoft.de/) - **Oficielní web Eagle (ENG)**
[http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html) - knihovny, návod a další[http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d](http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d "3D Eagle") - 3D náhled PCB z Eagle[http://shop.ben.cz/Produkty.aspx?lang=cz&hl=EAGLE](http://shop.ben.cz/Produkty.aspx?lang=cz&hl=EAGLE "BEN") - Technická literatura BEN._.__.. stahujte, kreslete, tisknete, leptejte, pájejte - hlavně se nedejte!_
......@@ -19,9 +19,9 @@ _2) stáhneme si Eagle3D zde na [stránkách autora](http://www.matwei.de/doku.p
<font face="Tahoma" size="2">2) Klikneme _File_ -> _Run..._ a vybereme soubor z adresáře _C:\Program Files\EAGLE-4.16\ulp\Eagle3D **3d41.ulp**_</font>
![EAGLE](/upload/ok1wmr/download/eagle/obr/eagle3d_02.jpg)
![EAGLE](eagle3d_02.jpg)
![EAGLE](/upload/ok1wmr/download/eagle/obr/eagle3d_03.jpg)
![EAGLE](eagle3d_03.jpg)
<font face="Tahoma" size="2">3) pak vybereme jazyk, který nám nejvíce vyhovuje</font>
......@@ -29,27 +29,27 @@ _2) stáhneme si Eagle3D zde na [stránkách autora](http://www.matwei.de/doku.p
<font face="Tahoma" size="2">5) jsme v nastavení parametrů pro samotný 3D náhled, zde to chce trochu pozorně číst co nastavujeme a někdy zapojit i prostorovou představivost</font>
![EAGLE](/upload/ok1wmr/download/eagle/obr/eagle3d_04.jpg)
![EAGLE](eagle3d_04.jpg)
![EAGLE](/upload/ok1wmr/download/eagle/obr/eagle3d_05.jpg)
![EAGLE](eagle3d_05.jpg)
![EAGLE](/upload/ok1wmr/download/eagle/obr/eagle3d_06.jpg)
![EAGLE](eagle3d_06.jpg)
<font face="Tahoma" size="2">6) pokud si myslíme, že máme vše nastaveno jak potřebujeme doporučuji klinout na _Create POV-File,_ protože okno nastavení se nám nezavře a můžeme při nespokojenosti s náhledem pak změnit již jednou nastavené parametry a nemusíme začínat znovu od začátku</font>
<font face="Tahoma" size="2">7) pokud máme na desce nějakou součástku (většinou jsou to IO) na které může být logo výrobce, vybereme logo výrobce, kterou chceme mít na součástce v 3D náhledu a potvrdíme</font>
![EAGLE](/upload/ok1wmr/download/eagle/obr/eagle3d_07.jpg)
![EAGLE](eagle3d_07.jpg)
<font face="Tahoma" size="2">8) Spustíme si program POV-Ray</font>
<font face="Tahoma" size="2">9) _File_ -> _Open File ..._ zvolíme, z námi navolené složce z bodu 4, soubor POV a dáme _Otevřít_</font>
![POV-Ray](/upload/ok1wmr/download/eagle/obr/eagle3d_08.jpg)
![POV-Ray](eagle3d_08.jpg)
<font face="Tahoma" size="2">
10) v programu POV-Ray klikneme na _RUN_ a začne se vykreslovat náhled</font>
![3D návrh](/upload/ok1wmr/download/eagle/obr/eagle3d_09.jpg)
![3D návrh](eagle3d_09.jpg)
<font face="Tahoma" size="2">- Pokud na desce nejsou vidět některé součástky nebo dokonce žádná, což je nejčastější problém při tvorbě 3D náhledu, je chyba v tom, že součástka má špatně definované pouzdro a program neví jak ji nakreslit. Je tedy nutné použít správné knihovny již při návrhu v Eagle. Náhledy součástek je možné vidět [zde](http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:library).</font>
......@@ -10,17 +10,17 @@ tags = ["Články","Technické články","Eagle","Rozbité články"]
Pokud jste si již nějakou desku navrhli a už Vás nebaví vyrábět si plošné spoje amatérsky a chcete se svěřit do rukou profesionálů, můsite mít dvě věci. Za prvé dostatek peněz, zvláště pokud budete chtít vyrobit pouze jednu desku. Za druhé vygenerovaná data pro výrobu, standardně je to formát Gerber RS-274X. Následující článek by vám v tom měl pomoci.
.
1) Otevřete si hotovou desku .brd a pak **File** -> **Run**![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/01_ulp.png).
2) Vyberte **drillcfg.ulp**![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/02_drill.png).3) Vyberte jednotky
![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/03_mm.png).4) Zkontrolujte velikosti vrtaných děr. Pokud máte některé díry VIA (prokovené), vrtaná díra by měla mít o něco větší rozměr. Při finálním vytvoření prokovu totiž se konečný otvor zmenší o dvě vrtvy materiálu na prokov!![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/04_ok.png).5) Vyberte místo, kde chcete mít uložené soubory s Gerber daty, nyní uložíme data pro vrtačku.
![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/05_kamdrl.png).6) Následně **File** -> **CAM Processor
**![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/06_cam.png).7) **File** -> **Open**-> **Job...**![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/07_job.png).8) Vybereme **gerb274x.cam**![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/08_gerber.png).9) Nyní si zkontrolujeme zda máme nastaveny správně vrstvy, TOB, BOT, potisk, nepájivá maska...
![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/09_gerberc.png).10) Pokud jsme si jisti, že máme vše správně - klikneme na **Process Job**
![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/10_gerberc.png)**.**11) Expor dat - vrtačka pozice děr - opět V hlavní nabídce **File**->**CAM Processor**->**File**->**Open**->**Job...** a tentokráte vybereme **exellon.cam
**![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/11_drill.png).12) Zkontrolujeme vrstvy a zvolíme **Process Job**
![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/12_drill.png).
1) Otevřete si hotovou desku .brd a pak **File** -> **Run**![](01_ulp.png).
2) Vyberte **drillcfg.ulp**![](02_drill.png).3) Vyberte jednotky
![](03_mm.png).4) Zkontrolujte velikosti vrtaných děr. Pokud máte některé díry VIA (prokovené), vrtaná díra by měla mít o něco větší rozměr. Při finálním vytvoření prokovu totiž se konečný otvor zmenší o dvě vrtvy materiálu na prokov!![](04_ok.png).5) Vyberte místo, kde chcete mít uložené soubory s Gerber daty, nyní uložíme data pro vrtačku.
![](05_kamdrl.png).6) Následně **File** -> **CAM Processor
**![](06_cam.png).7) **File** -> **Open**-> **Job...**![](07_job.png).8) Vybereme **gerb274x.cam**![](08_gerber.png).9) Nyní si zkontrolujeme zda máme nastaveny správně vrstvy, TOB, BOT, potisk, nepájivá maska...
![](09_gerberc.png).10) Pokud jsme si jisti, že máme vše správně - klikneme na **Process Job**
![](10_gerberc.png)**.**11) Expor dat - vrtačka pozice děr - opět V hlavní nabídce **File**->**CAM Processor**->**File**->**Open**->**Job...** a tentokráte vybereme **exellon.cam
**![](11_drill.png).12) Zkontrolujeme vrstvy a zvolíme **Process Job**
![](12_drill.png).
13) Data a kontrola - exportované soubory
![](/upload/ok1wmr/clanky/eagle/3/13_view.png).- pokud si nejste úplně jisti, zda jste data vygenerovali zcela správně a korektně, můžete si stáhnou nějaký free "Gerber Viewer" a na svá data se podívat, jak je asi uvidí někdo, kdo bude desku vyrábět. Free programů na [náhled gerber dat je k nalazení hodně](http://www.google.cz/search?hl=cs&rls=ig&q=free+gerber+viewr+download+RS-274X&btnG=Hledat&lr=).
![](13_view.png).- pokud si nejste úplně jisti, zda jste data vygenerovali zcela správně a korektně, můžete si stáhnou nějaký free "Gerber Viewer" a na svá data se podívat, jak je asi uvidí někdo, kdo bude desku vyrábět. Free programů na [náhled gerber dat je k nalazení hodně](http://www.google.cz/search?hl=cs&rls=ig&q=free+gerber+viewr+download+RS-274X&btnG=Hledat&lr=).
.- pak svá data můžete zkusit někam poslat poptat a zjistit, za kolik Vám plošné spoje vyrobí... [třeba tady](http://www.google.cz/search?hl=cs&rls=ig&q=v%C3%BDroba+plo%C5%A1n%C3%BDch+spoj%C5%AF&btnG=Hledat&lr=)...
* * *
......
......@@ -11,6 +11,6 @@ AVG-km: 130
ODX: PA4EME - JO20WX - 491 km<u>Body celkem: 4938</u>
<font color="#ffffff">.</font>Operátoři: Richard, Roman
<font color="#ffffff">.</font>Vybavení:ANT: 7el. DK7ZB
RIG: TS-790<font color="#ffffff"></font>Fotky:![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_02/03.jpg)
![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_02/02.jpg)
![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_02/01.jpg)
RIG: TS-790<font color="#ffffff"></font>Fotky:![](03.jpg)
![](02.jpg)
![](01.jpg)
......@@ -6,6 +6,6 @@ tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","Rozbité články"]
```
Po dobrodružném I. Subregionálu jsme se těšili "klidný" provozní aktiv na VKV. Počasí bylo, alespoň v sobotu, nádherné. Postavili jsme náš 14m vysoký stožár s 17el. M2. Během závodu jsme navázali 112 spojení a nejdelší bylo se stanicí G0KPW na vzdálenost 813 km a dosáhli tedy celkového počtu 32 471 bodů... . .
Značka: **OK1KVK**Závod: Provozní aktiv na VKV - 16\. 3\. 2008<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font><u>Pásmo: 144 MHz</u>Spojení: 112WWLs: 40AVG-km: 289.9ODX: G0KPW - JO02RF - 813 km<u>Body celkem: **32 471**</u> (1km=1bod)<font color="#ffffff">.</font>![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_pa/map.jpg)mapa spojení<font color="#ffffff">.</font>Operátoři: Michal OK1WMR, Kuba
Značka: **OK1KVK**Závod: Provozní aktiv na VKV - 16\. 3\. 2008<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font><u>Pásmo: 144 MHz</u>Spojení: 112WWLs: 40AVG-km: 289.9ODX: G0KPW - JO02RF - 813 km<u>Body celkem: **32 471**</u> (1km=1bod)<font color="#ffffff">.</font>![](map.jpg)mapa spojení<font color="#ffffff">.</font>Operátoři: Michal OK1WMR, Kuba
<font color="#ffffff">.</font>Vybavení:ANT: 17el. M<sup>2</sup>
RIG: PA 2xGI7b<font color="#ffffff">.</font>Fotky:[![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_pa/001_sm.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_pa/001.jpg) [![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_pa/002_sm.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_pa/002.jpg)<font color="#ffffff">.</font>
RIG: PA 2xGI7b<font color="#ffffff">.</font>Fotky:[![](001_sm.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_pa/001.jpg) [![](002_sm.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_pa/002.jpg)<font color="#ffffff">.</font>
......@@ -6,4 +6,4 @@ tags = ["Aktuality","Stalo se","Radioklub","Rozbité články"]
```
. Hned, jakmile to bylo možné, Vám přinášíme oficiální výsledky neoficiálního mistrovství světa na krátkých vlnách (IARU HF World Championship) 2007. Česká reprezentační stanice OL4HQ se umístila v celkovém pořadí na 6. místě, což je vzhledem k minulým ročníkům posun dopředu. Náš radioklub se na tomto výsledku také podílel a to konkrétně na pásmu 10m CW. Více informací o naší reprezentační stanici, týmech a další informace můžete najít na jejím webu olhq.crk.cz.  .
![OL4HQ](/upload/ok1wmr/obrazky/ol4hq.jpg)73!<font color="#ffffff">.</font>
![OL4HQ](ol4hq.jpg)73!<font color="#ffffff">.</font>
......@@ -26,5 +26,5 @@ V sobotu 6.9.08 se konola na námestí v Nejdku Skautská sobota, kde na travnat
* * *
Náš radioklub zde měl svůj "radiostan", kde si děti mohli vyzkoušet radiový orientační běh nebo spájet z měděného drátku rozličné předměty podle vlastní fantazie.![](/web/images/phocagallery/akce/2008/2008_09_nejdek/thumbs/phoca_thumb_m_P1010028.jpg) ![](/web/images/phocagallery/akce/2008/2008_09_nejdek/thumbs/phoca_thumb_m_P1010022.jpg)Fotky v naší [fotogalerii](index.php/fotogalerie/21- "fotogalerie")
Náš radioklub zde měl svůj "radiostan", kde si děti mohli vyzkoušet radiový orientační běh nebo spájet z měděného drátku rozličné předměty podle vlastní fantazie.![](phoca_thumb_m_P1010028.jpg) ![](phoca_thumb_m_P1010022.jpg)Fotky v naší [fotogalerii](index.php/fotogalerie/21- "fotogalerie")
..
......@@ -20,4 +20,4 @@ tento rok jsme se zúčastnili UHF contestu v pásmu 432 a 1296 MHz. Po skvělé
Značka: **OL7C**Závod: UHF Contest 2008 - 4.-5\. 10\. 2008..Pásmo: 432 MHzSpojení: 67WWLs: 13AVG-km: 112ODX: DL8VK - JO40AV - 340 kmBody celkem: 7530Pásmo: 1296 MHzSpojení: 14WWLs: 5AVG-km: 100ODX: DF0YY - JO62GD - 196 kmBody celkem: 1405..![](/web/images/phocagallery/zavody/2008/2008_10_uhf/thumbs/phoca_thumb_m_P1010007.jpg)![](/web/images/phocagallery/zavody/2008/2008_10_uhf/thumbs/phoca_thumb_m_P1010008.jpg)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/28-uhf-contest-2008)
Značka: **OL7C**Závod: UHF Contest 2008 - 4.-5\. 10\. 2008..Pásmo: 432 MHzSpojení: 67WWLs: 13AVG-km: 112ODX: DL8VK - JO40AV - 340 kmBody celkem: 7530Pásmo: 1296 MHzSpojení: 14WWLs: 5AVG-km: 100ODX: DF0YY - JO62GD - 196 kmBody celkem: 1405..![](phoca_thumb_m_P1010007.jpg)![](phoca_thumb_m_P1010008.jpg)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/28-uhf-contest-2008)
......@@ -22,7 +22,7 @@ První inspirací byl tento [zajímavý adaptér](http://www.asix.cz/a6_isp2zif.
Zapojení je velmi jednoduché a není nad ním moc co špekulovat. Celá deska se skládá ze [ZIF patice](http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=825-012 "GMe.cz"), do které vložíme mikroprocesor, napájecí částí, propojovací částí a paralelním portem. Celý vtip je v propojovací části, která je vyřešena pomocí krátkých propojek mezi konektory programátoru (SV3 a SV4) a příslušnými piny obvodu (SV5 a SV6). Kam zapojit který pin se dočteme v katalogovém listu.
.
Schema zapojení:
![Schema](/upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/sch.jpg)
![Schema](sch.jpg)
.Plošný spoj:
![DPS](/upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/dps.jpg).Osazovák:
.![Osazovák](/upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/osaz.jpg). . .PDF verze: [Schéma](../upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/lpt_programator_sch_v1.0.pdf "PDF schéma"), [plošný spoj](../upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/lpt_programator_dps_v1.0.pdf "PDF DPS"), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/lpt_programator_osaz_v1.0.pdf "PDF osazovací plán").
![DPS](dps.jpg).Osazovák:
.![Osazovák](osaz.jpg). . .PDF verze: [Schéma](../upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/lpt_programator_sch_v1.0.pdf "PDF schéma"), [plošný spoj](../upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/lpt_programator_dps_v1.0.pdf "PDF DPS"), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/obrazky/lpt_programator/lpt_programator_osaz_v1.0.pdf "PDF osazovací plán").
......@@ -6,6 +6,6 @@ tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","Rozbité články"]
```
Tak oproti provoznímu aktivu, na který se počasí opravdu povedlo, připomínal Velikonoční závod spíše závod Vánoční. Ale i přes nových 50cm sněhu antény vydržely bez úhony. Během závodu jsme navázali 166 spojení a nejdelší bylo se stanicí G0KPW na vzdálenost 813 km a dosáhli tedy celkového počtu 45 691 bodů... .
Značka: **OK1KVK**Závod: Velikonoční závod - 23\. 3\. 2008<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font><u>Pásmo: 144 MHz</u>Spojení: 166WWLs: 44AVG-km: 275.2ODX: G0KPW - JO02RF - 813 km<u>Body celkem: **45 691**</u> (1km=1bod)<font color="#ffffff">.</font>Výsledky závody najdete [zde](http://ok1kkt.cz/contest.php?rok=2008#Hlavn%C3%ADz%C3%A1vod144MHzMO "OK1KKT.cz")<font color="#ffffff">.</font>![mapa](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/map.jpg)mapa spojení<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font>Vybavení:ANT: 17el. M<sup>2</sup>
Značka: **OK1KVK**Závod: Velikonoční závod - 23\. 3\. 2008<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font><u>Pásmo: 144 MHz</u>Spojení: 166WWLs: 44AVG-km: 275.2ODX: G0KPW - JO02RF - 813 km<u>Body celkem: **45 691**</u> (1km=1bod)<font color="#ffffff">.</font>Výsledky závody najdete [zde](http://ok1kkt.cz/contest.php?rok=2008#Hlavn%C3%ADz%C3%A1vod144MHzMO "OK1KKT.cz")<font color="#ffffff">.</font>![mapa](map.jpg)mapa spojení<font color="#ffffff">.</font><font color="#ffffff">.</font>Vybavení:ANT: 17el. M<sup>2</sup>
RIG: PA 2xGI7b<font color="#ffffff">.</font>Fotky:
[![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/01s.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/01.jpg "QTH")[![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/02s.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/02.jpg "Antény")[![cesta](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/03s.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/03.jpg "cesta")[![](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/04s.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/04.jpg "Zařízení")<font color="#ffffff">.</font>
[![](01s.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/01.jpg "QTH")[![](02s.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/02.jpg "Antény")[![cesta](03s.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/03.jpg "cesta")[![](04s.jpg)](../upload/ok1wmr/obrazky/2008_03_veliko/04.jpg "Zařízení")<font color="#ffffff">.</font>
......@@ -6,6 +6,6 @@ tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost","Rozbité články"]
```
Západočeská Žirafa je setkání rádců a těch, kteří se aktivně podílejí na vedení družiny, inspirace pro tvou práci v ní, velká výměna nápadů, zkušeností a námětů pro skautskou činnost. My jsme na Žirafu pro účastníky připravili několik zajímavých aktivit:.
**1) Letování měděných drátků**![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010012_sm.jpg) ![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010015_sm.jpg) ![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010216_sm.jpg)<font color="#ffffff">.</font>**2) Radiový orientační běh - Hon na lišku**![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010242_sm.jpg)<font color="#ffffff">..</font>
**3) Hru s vysílačkami PMR**![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010082_sm.jpg)<font color="#ffffff">.</font>
**4) Přednáška o radioamatérském vysílaní a radioskautingu**![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010026_sm.jpg) ![](/web/images/stories/08_02_03_zirafa/P1010028_sm.jpg)<font color="#ffffff">.</font>Organizátorům i účastníkům děkujeme za příjemný víkend!
**1) Letování měděných drátků**![](P1010012_sm.jpg) ![](P1010015_sm.jpg) ![](P1010216_sm.jpg)<font color="#ffffff">.</font>**2) Radiový orientační běh - Hon na lišku**![](P1010242_sm.jpg)<font color="#ffffff">..</font>
**3) Hru s vysílačkami PMR**![](P1010082_sm.jpg)<font color="#ffffff">.</font>
**4) Přednáška o radioamatérském vysílaní a radioskautingu**![](P1010026_sm.jpg) ![](P1010028_sm.jpg)<font color="#ffffff">.</font>Organizátorům i účastníkům děkujeme za příjemný víkend!
......@@ -11,4 +11,4 @@ astníky jsme připravili radiový orientační běh, pájení z měděného dr
.
..
. ![Ukázka radioamatérského vysílání](/upload/ok1wmr/obrazky/2008_04_klic/klic_radio_s.jpg)
. ![Ukázka radioamatérského vysílání](klic_radio_s.jpg)
......@@ -21,13 +21,13 @@ o kombinaci několika základních zapojení integrovaného obvodu LM386. Tentok
Pokud se podíváme na obrázek nebo na schéma, určitě si všimnete nadměrného počtu dvou-pinových nasouvacích svorek. J1 - napájení, J2 - IN a J3 - OUT jsou celkem jasné. Ale proč J4 a J5? Těmito svorkami, resp. jejich zkratováním, nastavujeme zesílení celého obvodu. Jistě jste se už někdy setkali s těmito malými propojovacími "jumpery". Například při nastavení režimu HDD - master/slave. Pokud není na J5 osazena zkratovací propojka - jumper, bude zeslovač zesilovat 20x. Pokud je osazená pouze svorka J5, je zisk 50\. Pokud jsou zapojeny J4 i J5, zisk bude 200\.  
![](/upload/ok1wmr/clanky/lm386/01.jpg)Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/clanky/lm386/schema.png).
![](01.jpg)Schéma:
![schema](schema.png).
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/lm386/pcb.png).
![](/upload/ok1wmr/clanky/lm386/02.jpg).
![pcb](pcb.png).
![](02.jpg).
PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/lm386/LM386_uz_sch.pdf), [plošný spoj](../upload/ok1wmr/clanky/lm386/LM386_uz_dps.pdf), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/clanky/lm386/LM386_uz_osaz.pdf)Eagle 5.0: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/lm386/LM386_uz.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/lm386/LM386_uz.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).[](http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip).
![](/upload/ok1wmr/clanky/lm386/03.jpg)
![](03.jpg)
* * *
......
......@@ -16,5 +16,5 @@ I letos jsme na Adrenalin CUPu, závodech na horských kolech v Karlových Varec
.
Výsledky, další foto a informace naleznete [zde](http://www.cyklo-vondracek.cz/main.php?fid=1)[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_05_adrenalin/thumbs/phoca_thumb_m_Obraz030.jpg)](index.php/fotogalerie/category/49-) [![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_05_adrenalin/thumbs/phoca_thumb_m_Obraz028.jpg)](index.php/fotogalerie/category/49-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_05_adrenalin/thumbs/phoca_thumb_m_Obraz032.jpg)](index.php/fotogalerie/category/49-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/49-)
Výsledky, další foto a informace naleznete [zde](http://www.cyklo-vondracek.cz/main.php?fid=1)[![](phoca_thumb_m_Obraz030.jpg)](index.php/fotogalerie/category/49-) [![](phoca_thumb_m_Obraz028.jpg)](index.php/fotogalerie/category/49-)[![](phoca_thumb_m_Obraz032.jpg)](index.php/fotogalerie/category/49-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/49-)
..
......@@ -15,5 +15,5 @@ Před nějakým časem jsme v radioklubu začli více experimentovat s různými
Kit stavebnice obsahuje kompletní sestavu potřebnou pro stavbu. Celé sestavení a oživení zabralo jeden den. K vyzkoušení a nastavení jsem zhotovil 50 Ohmovou zátěž tvořenou paralelním zapojením dvou SMD rezistorů 100R. Analyzér je napájen 8ks 1,5V AA články, po vyzkoušení jsem do krabice nainstaloval držák pro další dva AA články, protože budu používat nabíjecích článků o napětí 1,2V se kterými potřebuji dosáhnout napětí 12V.
![](/upload/ok1wmr/obrazky/analyzer/P1010001.jpg)
![](/upload/ok1wmr/obrazky/analyzer/P1010010.jpg).![](/upload/ok1wmr/obrazky/analyzer/P1010009.jpg)![](/upload/ok1wmr/obrazky/analyzer/P1010005.jpg)
![](P1010001.jpg)
![](P1010010.jpg).![](P1010009.jpg)![](P1010005.jpg)
......@@ -16,5 +16,5 @@ Stejně jako minulý rok si náš radioklub připravil  ukázku z činnosti pro
Dalším prvkem prezentace byla ukázka radiového orientačního běhu a předvedení radiového spojení.
.
[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_06_bambi/thumbs/phoca_thumb_m_P6060138.jpg)](index.php/fotogalerie/category/55-) [![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_06_bambi/thumbs/phoca_thumb_m_P6060155.jpg)](index.php/fotogalerie/category/55-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2009/2009_06_bambi/thumbs/phoca_thumb_m_P6060142.jpg)](index.php/fotogalerie/category/55-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/55-)
[![](phoca_thumb_m_P6060138.jpg)](index.php/fotogalerie/category/55-) [![](phoca_thumb_m_P6060155.jpg)](index.php/fotogalerie/category/55-)[![](phoca_thumb_m_P6060142.jpg)](index.php/fotogalerie/category/55-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/55-)
..
......@@ -52,5 +52,5 @@ Značka: **OL7C**Závod: CQ World Wide WPX  - CW - 29\. - 31\. 5\. 2009[oficiá
..
Vybavení:ANT: 3el. tribander 20/15/10@19m, J-anténa 40m, dipól 80m
RIG: IC-756PROIII+MK2R.[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_P1030035.jpg)](index.php/fotogalerie/category/54-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_05_wpx/thumbs/phoca_thumb_m_P1030041.jpg)](index.php/fotogalerie/category/54-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/54-)
RIG: IC-756PROIII+MK2R.[![](phoca_thumb_m_P1030035.jpg)](index.php/fotogalerie/category/54-) [![](phoca_thumb_m_P1030041.jpg)](index.php/fotogalerie/category/54-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/54-)
.
......@@ -16,5 +16,5 @@ Jako v jiných závodech měříme své síly s ostatními závodícími radioam
Na 2m naše 10el. DK7ZB se začala "obalovat" a projevoval se u ní efekt většího zisku ve směru od reflektoru k dipólu. Takto "na zadek" se nám podařilo navázat s velkou námahou jen pár spojení přes 500km. Antény na 70 a 23cm byly kousek na střechou, a tak jsme je mohli alespoň jednou za čas oklepat od námrazy.
Značka: **OL7C**Závod: [1st Subregional Contest 2009 - 7.-8\. 3\. 2009](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/1sub2009/index.php)..Pásmo: 144 MHzSpojení: 155WWLs: 25AVG-km: 153,7ODX: 9A5Y - JN85PO - 630 kmBody celkem: 23828Pásmo: 432 MHzSpojení:14WWLs: 9AVG-km: 119,1ODX: OE5D - JN68PC - 258 kmBody celkem: 1634Pásmo: 1296 MHzSpojení: 3WWLs: 3AVG-km: 100,7ODX: OK2M - JN69UN - 114 kmBody celkem: 302Pásmo: 10 GHz (@[OK1CDJ](http://blog.ok1cdj.com/2009/03/1-subregional-u-ol7c-10ghz.html))
Spojení: 24WWLs:?AVG-km:125,5ODX: DL1SUZ - JO53UN - 360kmBody celkem: 3013[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_P1010080.jpg)](index.php/fotogalerie/category/40-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_P1010073.jpg)](index.php/fotogalerie/category/40-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_03_1subr/thumbs/phoca_thumb_m_P1010087.jpg)](index.php/fotogalerie/category/40-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/40-)
Spojení: 24WWLs:?AVG-km:125,5ODX: DL1SUZ - JO53UN - 360kmBody celkem: 3013[![](phoca_thumb_m_P1010080.jpg)](index.php/fotogalerie/category/40-) [![](phoca_thumb_m_P1010073.jpg)](index.php/fotogalerie/category/40-)[![](phoca_thumb_m_P1010087.jpg)](index.php/fotogalerie/category/40-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/40-)
..
......@@ -13,6 +13,6 @@ Tento víkend proběhlo mistrovství světa na krátkých vlnách. Z našeho zá
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="ProgId" content="Word.Document"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"> <link rel="File-List" href="file:///C:\DOCUME~1\MICHAL~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml"> <o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="metricconverter"></o:smarttagtype> <style> &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; </style> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="ProgId" content="Word.Document"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"> <link rel="File-List" href="file:///C:\DOCUME~1\MICHAL~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml"> <o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="metricconverter"></o:smarttagtype> <style> &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; </style> Značka: **OL9HQ**Závod: IARU HF World Championship 200  - 10m SSB - 11\. - 12\. 7\. 2009[oficiální web závodu](http://www.arrl.org/contests/rules/2009/iaru.html) - [3830 výsledek](http://lists.contesting.com/archives/cgi-bin/namazu.cgi?query=OL9HQ&submit=Search!&idxname=3830&max=10&result=normal&sort=date%3Alate)
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="ProgId" content="Word.Document"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"> <link rel="File-List" href="file:///C:\DOCUME~1\MICHAL~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml"> <style> &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; </style> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="ProgId" content="Word.Document"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"> <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMICHAL%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"> <style> &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; </style> .![](/upload/ok1wmr/obrazky/2009_07_iaru/rate.gif)![](/upload/ok1wmr/obrazky/2009_07_iaru/cont.gif)..
.[![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_07_iaru/thumbs/phoca_thumb_m_P1010014.jpg)](index.php/fotogalerie/category/57-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2009/2009_07_iaru/thumbs/phoca_thumb_m_P1010008.jpg)](index.php/fotogalerie/category/57-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/57-)
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="ProgId" content="Word.Document"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"> <link rel="File-List" href="file:///C:\DOCUME~1\MICHAL~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml"> <style> &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; </style> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="ProgId" content="Word.Document"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"> <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMICHAL%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"> <style> &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; </style> .![](rate.gif)![](cont.gif)..
.[![](phoca_thumb_m_P1010014.jpg)](index.php/fotogalerie/category/57-) [![](phoca_thumb_m_P1010008.jpg)](index.php/fotogalerie/category/57-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/57-)
.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment