Unverified Commit 9f612cb8 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Change frontmatter to be more standard

parent 47bdda02
```
+++
title = "144 MHz PA s 2x GI7B"
tags = ["Články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
published = "2008-09-08T07:28:44.000Z"
author = "OK1GP, OK1UBO"
image = "lead.jpg"
perex = "Popis konstrukce nového PA pro naše vysílací stanoviště."
tags = ["Články","Konstrukce","HAM konstrukce"]
image="lead.jpg"
[author]
name = "OK1GP, OK1UBO"
email = "midgebill@seznam.cz"
```
+++
V roce 2006 jsme s Jakubem OK1FVN dostali za úkol poradit si s 2m PA 1kW s GU43B, který vykazoval vysoké vstupní PSV při zaklíčování.
Tento PA je na fotografiích jinde na našich stránkách. Tím OK1KVK/OL7C neměl jiný PA na vysílání při závodech než stařičký 300W PA s RE025A,
......
```
+++
title = "555 - blikač se dvěmi LED"
tags = ["Články","Konstrukce","Konstrukce pro začátečníky"]
tags = ["Články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
published = "2008-09-29T17:30:49.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "2.jpg"
+++
```
Jedná se o jedno ze základních zapojení s časovačem 555. V tomto zapojení svítí
vždy jen jedna LED. Nastavení pulzování lze provést trimrem P1. Ucc určíme podle
......
```
+++
title = "555 - start/stop s časovým zpožděním vypnutí"
tags = ["Články","Konstrukce","Konstrukce pro začátečníky"]
tags = ["Články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
published = "2008-09-25T09:47:58.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "555_start_01.jpg"
+++
```
Jedná se o velmi jednoduché zapojení s časovačem 555. Po stisknutí tlačítka
START se LED rozvítí. Po uplynutí doby nastevené odporovým trimrem LED zase
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost"]
+++
title = "Adrenalin 2008 - závody na horských kolech"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
published = "2008-05-19T03:31:40.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
```
Letošní májový Adrenalin dostál svého názvu a byl skutečně adrenalinový. Při
vytrvalém dešti se z tratě stávala spíše bahnitá strouha. Náš radioklub pomáhal
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost"]
title = "Aktivity - Březiny 2008"
```
+++
title = "Aktivity - Březiny 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
published = "2008-08-14T05:50:42.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
Náš radioklub 20. - 22. 7. obohatil program technickou částí tábor pořádaný
Dětským bezbariérovým centrem Březiny
......
```
tags = ["Články","Konstrukce","HAM konstrukce"]
+++
title = "Anténa 6el. 28MHz OWAR"
tags = ["Články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
published = "2008-01-17T13:59:11.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz."
+++
```
Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz.
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody"]
+++
title = "ARRL International DX Contest - Phone"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"]
published = "2008-03-05T22:00:05.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "004.jpg"
+++
```
Původně jsme chtěli postavit alespoň 3el. tribander, ale počasí řeklo ne, a
připravilo nám peklo v podobě větru, který v nárazech dosahoval až rychlosti
......
```
tags = ["Články","Technické články"]
+++
title = "Chlazení elektronkových zesilovačů"
tags = ["Články", "Technické články"]
published = "2008-02-15T15:14:42.000Z"
author = "Petr, OK1WPN"
image = "04.jpg"
[author]
name="Petr, OK1WPN"
+++
```
Každý radioamatér potřebuje energii a s její výrobou samozřejmě přichází i
teplo, hlavně to ztrátové(i když se dá efektivně využít pro vytápění místnosti).
......
```
tags = ["Články","Konstrukce","HAM konstrukce"]
+++
title = "CI-V interface k radiostanicím ICOM"
tags = ["Články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
published = "2008-03-20T22:00:00.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "civ1.jpg"
+++
```
Jedná se o velmi jednoduché zapojení, které jsme upravili tak, aby se celé vešlo
do klasického 9-pin D-SUB konektoru. Úprava spočívá především v použití SMD
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody"]
+++
title = "CQ World Wide DX - RTTY - 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"]
published = "2008-09-22T04:46:12.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "/images/ctyrce.jpg"
perex = "RTTY - digitální druh provozu. CQ WW DX RTTY - nejlepší příležitost
vyzkoušet si tento zajímavý druh komunikace v praxi. Za měsíc nás čeká CQ WW DX
SSB a tak je tento závod i dobrou přípravou a možností vyzkoušet zařízení."
image = "/images/ctyrce.jpg"
+++
```
RTTY - digitální druh provozu. CQ WW DX RTTY - nejlepší příležitost vyzkoušet si
tento zajímavý druh komunikace v praxi. Za měsíc nás čeká CQ WW DX SSB a tak je
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody"]
+++
title = "CQ World Wide DX - SSB - 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"]
published = "2008-10-26T22:28:36.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "/images/ctyrce.jpg"
perex = "I tento rok jsme se zúčastnili jednoho z největších závodů na krátkých
vlnách. Tentokrát jsme odjeli celých 48h závodu s naším již standardním
vybavením. Celkem jsme navázali 2350 platných spojení a dosáhli 1642816 bodů."
image = "/images/ctyrce.jpg"
+++
```
I tento rok jsme se zúčastnili jednoho z největších závodů na krátkých vlnách.
Tentokrát jsme odjeli celých 48h závodu s naším již standardním vybavením.
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody"]
+++
title = "CQ World Wide WPX - CW - 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"]
published = "2008-05-27T10:04:30.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "I když tento víkend probíhala
Bambiriáda, na které se náš radioklub také prezentoval, zúčastnili jsme se z
nového pracoviště na KV pásma z Blatenského vrchu i telegrafní části
celosvětového závodu CQ WW WPX pod naší závodní značkou OL7C. Celkem se nám
podařilo navázat za 2700 spojení."
+++
```
I když tento víkend probíhala Bambiriáda, na které se náš radioklub také
prezentoval, zúčastnili jsme se z nového pracoviště na KV pásma z Blatenského
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost"]
+++
title = "Den dětí na Andělské Hoře"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
published = "2008-06-16T05:19:04.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex = "V sobotu 14. 6. 2008 jsme v rámci dne dětí uspořádáli malý radiový
orientační běh pro děti i rodiče, kteří navštívili tuto sobotu Andělskou Horu."
+++
```
V sobotu 14. 6. 2008 jsme v rámci dne dětí uspořádáli malý radiový orientační
běh pro děti i rodiče, kteří navštívili tuto sobotu Andělskou Horu.
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost"]
+++
title = "Den otevřených dveří - SPŠ Ostrov"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
published = "2008-12-05T07:45:24.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex = "Jako každý rok jsme i letos představili činnost radioklubu na dnu
otevřených dveří na střední průmyslové škole v Ostrově nad Ohří. Potencionální
budoucí studenti zde mohli vidět volnočasou aktivitu studentů v oborech
elektrotechniky a radiotechniky."
+++
```
Jako každý rok jsme i letos představili činnost radioklubu na dnu otevřených
dveří na střední průmyslové škole v Ostrově nad Ohří. Potencionální budoucí
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody"]
+++
title = "Den rekordů VHF 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"]
published = "2008-09-08T05:04:19.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "Den rekordů aneb rekord nebyl překonán. Na závod jsme měli připravené
inovované pracoviště a to od budiče až po antény, a tak jsme si od letošního dne
rekordů hodně slibovali"
+++
```
Den rekordů aneb rekord nebyl překonán. Na závod jsme měli připravené inovované
pracoviště a to od budiče až po antény, a tak jsme si od letošního dne rekordů
......
```
+++
title = "Eagle 5.0"
tags = ["Články", "Technické články"]
published = "2008-05-15T05:00:10.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex = "Eagle 5.0 - z dílen firmy CadSoft vyšla nová verze návrhového systému
pro kreslení schémat a návrh plošných spojů."
tags = ["Články","Technické články"]
+++
```
Eagle 5.0 - z dílen firmy CadSoft vyšla nová verze návrhového systému pro
kreslení schémat a návrh plošných spojů. Především verze 5.0 by měla již
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost"]
+++
title = "Festival na sněhu Klínovec 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
published = "2008-02-24T18:09:00.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "O víkendu jsme pomáhali organizátorům se zajištěním radiového spojení
pomocí ručních radiostanic na Festivalu na sněhu 2008 pod Klínovcem. Pomáhali
jsme také při zajištění některých doprovodných akcí a her pro děti."
+++
```
O víkendu jsme pomáhali organizátorům se zajištěním radiového spojení pomocí
ručních radiostanic na Festivalu na sněhu 2008 pod Klínovcem. Pomáhali jsme také
......
```
tags = ["Články","Zajímavosti"]
title = "Historie radioklubu"
```
+++
title = "Historie radioklubu"
tags = ["Články", "Zajímavosti"]
published = "2008-01-17T18:23:57.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
Po skončení 2. světové války se v Československu začaly znovu obnovovat odbočky
spolku ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači. V Karlových Varech u zrodu odbočky
......
```
tags = ["Aktuality","Pozvánky"]
+++
title = "Hon na lišku"
tags = ["Aktuality", "Pozvánky"]
published = "2008-04-14T03:41:31.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "rob2.jpg"
perex_e = "Náš radioklub pořádá radiový orientační běh, tzn hon na lišku, který
proběhne v sobotu 19.4.2008 od 14h v Areálu zdraví v Horních Drahovicích (mapa).
Jde o zajímavý radioamatérský sport, kde jenom rychlé nohy nestačí."
image = "rob2.jpg"
+++
```
Náš radioklub pořádá radiový orientační běh, tzn hon na lišku, který proběhne v
sobotu 19.4.2008 od 14h v Areálu zdraví v Horních Drahovicích (mapa). Jde o
......
```
tags = ["Články","Konstrukce","HAM konstrukce"]
+++
title = "Hybridní dělič nebo slučovač výkonu se šesti porty"
tags = ["Články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
published = "2008-01-16T18:19:58.000Z"
author = "Jirka, OK1UBO"
perex_e = "Hybridní dělič nebo slučovač výkonu se šesti porty W2IMU, přeložil a
upravil OK1UBO
V této zprávě je popsán jednoduchý šesti portový sdružovač či dělič výkonu se
......@@ -10,11 +10,8 @@ V této zprávě je popsán jednoduchý šesti portový sdružovač či dělič
se stejnou velikostí a s fázovým posunem 0, 90, 180 a 270o. Obvod je schematicky
znázorněn na obr. 1 a může být vytvořen pomocí úseků koaxiálního kabelu,
stripliajny nebo jiným typem vedení."
+++
[author]
name = "Jirka, OK1UBO"
```
Hybridní dělič nebo slučovač výkonu se šesti porty W2IMU, přeložil a upravil OK1UBO
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment