Commit c75855b3 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Remove links to nonexistent domains

parent a2df07db
......@@ -11,7 +11,6 @@ V pátek dopoledne na svátek práce jsme se sešli na kopci ve stejném složen
"
+++
Povzbuzeni vítězstvím v letošním I. subregionálu jsme (OK1VKQ, OK1UBO a OK1FIK) strávili dost času o třech víkendech před kontestem přípravou techniky. Jednalo se především o opravy anténních systémů a uspořádání našich PA do racku v technické místnosti naší chaloupky na Blaťáčku. Tradičně jsme se před závodním víkendem postarali o vztyčení osmerčete 5 el. antén se sektorovým rotátorem pro SZ a Z. Všechny antény osmerčete  prošly opravami (díky, Gerharde OK1GP!) po jejich prosincovém pádu na zem z trojúhelníkového  RDM-6 stožáru, kde jsme je měli „zaparkovány“ na zimu.
V pátek dopoledne na svátek práce jsme se sešli na kopci ve stejném složení jako při přípravných pracích. Nevím, jak vy, ale my tři (OK1VKQ, OK1UBO a OK1FIK) jsme tento svátek „oslavili“ prací na anténách, kdy nás nejvíc času a úsilí stála okolnostmi vynucená úprava uchycení čtyřčete 5 el. DK7ZB pro V, JV a J a změna systému pro jeho vytažení do pracovní polohy. Po celodenním běhání okolo chalupy a lezení po stožárech jsme uvítali večerní sledování hokeje s teplou baštou a chladnými nápoji.
......@@ -56,4 +55,4 @@ Velké díky patří také všem protistanicím za krásná QSO. Těšíme se na
**Vybavení:**
ANT: 2x8el. @23m, 4x10el. DK7ZB@14m, 8x5el. DK7ZB@7m, 4x5el.@30m
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + po většinu kontestu 4xPA (GU43b – 600W ,2xGI7b – 400W , GS-35B – 800W a GS-31B - 700W; celkem 2500W)SW: [Tučnák](http://ok1zia.nagano.cz/wiki/Main_Page).[![](pan_small.jpg)](http://ok7km.nagano.cz/download/OL7C/Panorama_by_OK1UBO.jpg)[Fotogalerie.](http://toximmd.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/151-2-subregional-2015)+ [panorama ke stažení (20 MB)](http://ok7km.nagano.cz/download/OL7C/Panorama_by_OK1UBO.jpg)
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + po většinu kontestu 4xPA (GU43b – 600W ,2xGI7b – 400W , GS-35B – 800W a GS-31B - 700W; celkem 2500W)SW: [Tučnák](http://ok1zia.nagano.cz/wiki/Main_Page).[![](pan_small.jpg)](http://ok7km.nagano.cz/download/OL7C/Panorama_by_OK1UBO.jpg)[Fotogalerie.](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/151-2-subregional-2015)+ [panorama ke stažení (20 MB)](http://ok7km.nagano.cz/download/OL7C/Panorama_by_OK1UBO.jpg)
......@@ -6,7 +6,6 @@ author = "Míra, OK7KM"
perex_e = "Tak letos zase nic. Už delší dobu se těšíme, že se nám podaří udělat nějaký lepší výsledek ve VHF Contestu, ale dosahované počty spojení a množství bodů se za poslední léta moc nemění a ani letos to nebylo jiné."
+++
O [Polním dnu](index.php/zavody/vkv/607-polni-den-2015) jsme vyzkoušeli jako „novinku“ 18 el. M2 a před VHFcontestem jsme k tomu ještě přidali 4x5el. do H. Trochu problém byl ten, že jsme pro tento systém něměli PA a tak jsme do něj pouštěli jen 100 W, což se ukázalo býti nedostatečné. Tím jsme ztráceli hlavně ze směru na  V a JV.  Jak říkal Vláďa OK1FIK, holt to nejde všechno najednou. Nicméně alespoň jednu změnu k lepšímu jsme udělali, a to zařazení velké laděné dutiny do přijímacího směru. To nám zajistilo potlačení nežádoucích signálů vzdálených od toho našeho o pár desítek kHz (třeba 144,360 o více než 11 dB).
Jak už bývá dobrým zvykem, tak první nadšenci dorazili na Blaťák v pátek ráno. Jmenovitě se jednalo o [Vláďu OK1FIK](http://www.hamqth.com/ok1fik), [Vaška OK1VKQ](http://www.hamqth.com/ok1vkq) a mne ([Jirka OK1UBO](http://www.hamqth.com/ok1ubo)).
......@@ -57,7 +56,7 @@ Tady je seznam našich nejdelších spojení:
Děkujeme všem protistanicím za spojení a za trpělivost. Těšíme se na A1 kontestu opět na slyšenou!!!
- Značka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.**
- Závod: [VHF Contest 2015](http://vkvzavody.crk.cz/zavody/vhf2015/index.php "VKVzavody.moravany.com") - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=85&country=1)
- Závod: [VHF Contest 2015](http://vkvzavody.crk.cz/zavody/vhf2015/index.php 'VKVzavody.moravany.com') - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=85&country=1)
- **144 MHz** - 712 QSO - 243 539 bodů
# Vybavení
......@@ -66,6 +65,6 @@ Děkujeme všem protistanicím za spojení a za trpělivost. Těšíme se na A1
- RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 4xPA (GS35b,2xGI7b,GU-43B,GS31b)
- SW: [Tučňák](http://tucnak.nagano.cz/)
[Fotogalerie](http://board.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/154-vhfc-2015)
[Fotogalerie](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/154-vhfc-2015)
73! Jirka UBO
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment