Commit e52f4a00 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek CQ World Wide DX - CW - 2011

(Autoexportován z Joomly)
parent 3f4f68b5
+++
title = "CQ World Wide DX - CW - 2011"
perex_e = "Již dlpuho jsme v Krušných horách nezažili takovéhle počasí bez sněhu. Takže tento rok jsme se rozhodli, v tomto jindy pro nás nedostupném závodě, udělat o trochu více spojení než posledně a zakončit tak letošní závodní sezónu
.
.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
Již dlpuho jsme v Krušných horách nezažili takovéhle počasí bez sněhu. Takže tento rok jsme se rozhodli, v tomto jindy pro nás nedostupném závodě, udělat o trochu více spojení než posledně a zakončit tak letošní závodní sezónu
.
.
.
Značka: **OL7C**Závod: CQ World Wide DX - CW - 25\. - 27\. 11\. 2011[oficiální web závodu](http://cqww.com/) - [3830 výsledek](http://lists.contesting.com/archives/cgi-bin/namazu.cgi?query=OL7C&submit=Search%21&idxname=3830&max=10&result=normal&sort=date%3Alate) - [odeslat vlastní výsledek do 3830](http://www.hornucopia.com/3830score/) - [předběžný výsledek PileUp.ru](http://pileup.ru/search.php?call=OL7C&year=2011&contest_short=cqww_cw)
..Contest         : CQ World Wide DX Contest
Callsign        : OL7C
Mode            : CW
Category        : Multi Operator - Single Transmitter (MS)
Overlay         : ---
Band(s)         : All bands (AB)
Class           : High Power (HP)
Zone/State/...  : 15
Locator         : JO60JJ
Operating time  : 38h37
BAND   QSO  CQ DXC DUP  POINTS   AVG
--------------------------------------
160   18   4  18   0      17  0.94
80   312  10  47   0     405  1.30
40   889  25  98   6    2054  2.31
20   481  22  65   1     920  1.91
15   462  29  94   0    1037  2.24
10   838  32 108  11    2249  2.68
--------------------------------------
TOT 3000 122 430  18    6682  2.23
======================================
TOTAL SCORE : 3 688 464
Operators: OK1WMR,OK6RA(exOK1WMV),OK3MAD,OK1FIK![](/upload/ok1wmr/obrazky/11_dx_graf.png)Vybavení:ANT: 3el. tribander 20/15/10@15m, dipól 40m, dipól 80m
RIG: IC-756PROIII+MK2R+ACOM1000 (1kW)SW: [Win-Test](http://win-test.com/)
.[![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_11_dx_cw/thumbs/phoca_thumb_m_PB265670.jpg)](index.php/fotogalerie/category/102-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_11_dx_cw/thumbs/phoca_thumb_m_PB265662.jpg)](index.php/fotogalerie/category/102-) [![](/web/images/phocagallery/zavody/2011/2011_11_dx_cw/thumbs/phoca_thumb_m_PB265667.jpg)](index.php/fotogalerie/category/102-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/102-)
.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment