Commit ecd42076 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek Prezentace radioklubu na dnu otevřených dveří na SPŠ Ostrov

(Autoexportován z Joomly)
parent d2a0678a
+++
title = "Prezentace radioklubu na dnu otevřených dveří na SPŠ Ostrov"
perex_e = "
8.
12. 2011 jsme se zúčastnili dne otevřených dveří na Střední
průmyslové škole v Ostrově. K dispozici jsme měli celou
třídu i s dataprojektorem. Od půl desáté hodiny chodily
třídy potencionálních zájemců z řad devátých tříd
základních škol a po obědě chodili individuálně rodiče
s dětmi.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
8.
12. 2011 jsme se zúčastnili dne otevřených dveří na Střední
průmyslové škole v Ostrově. K dispozici jsme měli celou
třídu i s dataprojektorem. Od půl desáté hodiny chodily
třídy potencionálních zájemců z řad devátých tříd
základních škol a po obědě chodili individuálně rodiče
s dětmi.
.
Předváděli jsme řadu zařízení naší výroby. Ať už se jednalo o jednoduché blikače s pár součástkami, nebo o SMD zapojení s programovatelnými mikroprocesory. Předvánoční náladu dokresloval blikající vánoční stromeček. K vidění byly také digitronové hodiny a velký úspěch měl Teslův transformátor, se kterým jsme bezdrátově rozsvěceli zářivky, LED diody a lidé si mohli šáhnout na výboje s napětím v řádech desítek tisíc voltů.
V podvečerních hodinách jsme vše sbalili a s vědomím, že nedošlo k žádným ztrátám na životech jsme odjeli domů.
[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_12_sps/thumbs/phoca_thumb_m_20111208_105522.jpg)](index.php/fotogalerie/category/104-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_12_sps/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_4744.jpg)](index.php/fotogalerie/category/104-)[![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_12_sps/thumbs/phoca_thumb_m_20111208_105550.jpg)](index.php/fotogalerie/category/104-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/104-)
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment