Skip to content

Přidán článek o netdata

Martin Vítek requested to merge netdata into master
  • vydat až bude fungovat https://netdata.ok1kvk.cz
  • oficiálně se to asi spíš jmenuje netdata, ale třeba na začátku věty to vypadá divně, tak jsem použil NetData, což jsem taky někde viděl. Kdyby se ti to nelíbilo, tak to klidně změň

Merge request reports