WIP: Anténní přepínač na 144 MHz v3.0

Isabella Skořepová requested to merge patch-2 into master

Merge request reports