Skip to content

Přidán článek s informacemi o kroužku 2017/2018

Martin Vítek requested to merge krouzek2017/2018 into master

Před mergem je potřeba zkopírovat obrázky ze článku z minulého roku:

mkdir static/articles/2017/krouzek-2017-2018/
cp static/articles/2016/krouzek-2016-2017/* static/articles/2017/krouzek-2017-2018/

Já to s rychlostí místního internetu opravdu nedám 😢

Merge request reports