Commit 34978d44 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy. Mirek OK7KM

parent 0c181d70
+++
title = "CQ World Wide WPX - CW - 2015"
perex_e = "
Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili CW části CQ WW WPX Contestu. Vzhledem k tomu, že jsme neplánovali žádné zvláštní vylepšení loňského setupu, přípravy se konaly poklidným tempem. První kroky byly učiněny již při II. VKV subregionálu na začátku května. Šlo však pouze o zevrubnou kontrolu uložených koaxů a směrovek. Vše ostatní se odehrávalo až pár dní před závodem.Na Blaťák jsem vyrazil už ve čtvrtek po obědě, aby se s přípravou všech antén začalo co nejdříve. Odpoledne se ke mně přidali Vašek VKQ a Jirka UBO. Ti si vzali na starost natažení dvou Beverage na W a JA. To bylo asi všechno, co jsme za čtvrtek stihli. Večer jsme strávili grilováním, klábosením a doplňováním energie a tekutin. Hned v pátek ráno jsem se pustil do kompletace 4 el. na 20m a 5 el. na 15m, protože po obědě byla objednaná plošina pro jejich umístění. Když byly obě směrovky smontované, pustil jsem se ještě do tribanderu, který měl přijít na 19m stožár vedle chalupy. Plošina přijela na čas. Vzhledem ke vzdálenosti od stožáru jsem se musel s montáží obou směrovek na 13m stožár popasovat na plošině sám. 15m šla vcelku bez problémů, zato s 20m yaginou jsem se pral. Její rozměry a váha mě pěkně protáhly. Nicméně, do hodinky byly obě antény na svém místě.
perex_e = "
Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili CW části CQ WW WPX Contestu. Vzhledem k tomu, že jsme neplánovali žádné zvláštní vylepšení loňského setupu, přípravy se konaly poklidným tempem. První kroky byly učiněny již při II. VKV subregionálu na začátku května. Šlo však pouze o zevrubnou kontrolu uložených koaxů a směrovek. Vše ostatní se odehrávalo až pár dní před závodem.Na Blaťák jsem vyrazil už ve čtvrtek po obědě, aby se s přípravou všech antén začalo co nejdříve. Odpoledne se ke mně přidali Vašek VKQ a Jirka UBO. Ti si vzali na starost natažení dvou Beverage na W a JA. To bylo asi všechno, co jsme za čtvrtek stihli. Večer jsme strávili grilováním, klábosením a doplňováním energie a tekutin. Hned v pátek ráno jsem se pustil do kompletace 4 el. na 20m a 5 el. na 15m, protože po obědě byla objednaná plošina pro jejich umístění. Když byly obě směrovky smontované, pustil jsem se ještě do tribanderu, který měl přijít na 19m stožár vedle chalupy. Plošina přijela na čas. Vzhledem ke vzdálenosti od stožáru jsem se musel s montáží obou směrovek na 13m stožár popasovat na plošině sám. 15m šla vcelku bez problémů, zato s 20m yaginou jsem se pral. Její rozměry a váha mě pěkně protáhly. Nicméně, do hodinky byly obě antény na svém místě.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Závody", "HF", "2015", "CQWPX"]
+++
Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili CW části CQ WW WPX Contestu. Vzhledem k tomu, že jsme neplánovali žádné zvláštní vylepšení loňského setupu, přípravy se konaly poklidným tempem. První kroky byly učiněny již při II. VKV subregionálu na začátku května. Šlo však pouze o zevrubnou kontrolu uložených koaxů a směrovek. Vše ostatní se odehrávalo až pár dní před závodem.Na Blaťák jsem vyrazil už ve čtvrtek po obědě, aby se s přípravou všech antén začalo co nejdříve. Odpoledne se ke mně přidali Vašek VKQ a Jirka UBO. Ti si vzali na starost natažení dvou Beverage na W a JA. To bylo asi všechno, co jsme za čtvrtek stihli. Večer jsme strávili grilováním, klábosením a doplňováním energie a tekutin. Hned v pátek ráno jsem se pustil do kompletace 4 el. na 20m a 5 el. na 15m, protože po obědě byla objednaná plošina pro jejich umístění. Když byly obě směrovky smontované, pustil jsem se ještě do tribanderu, který měl přijít na 19m stožár vedle chalupy. Plošina přijela na čas. Vzhledem ke vzdálenosti od stožáru jsem se musel s montáží obou směrovek na 13m stožár popasovat na plošině sám. 15m šla vcelku bez problémů, zato s 20m yaginou jsem se pral. Její rozměry a váha mě pěkně protáhly. Nicméně, do hodinky byly obě antény na svém místě.
Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili CW části CQ WW WPX Contestu. Vzhledem k tomu, že jsme neplánovali žádné zvláštní vylepšení loňského setupu, přípravy se konaly poklidným tempem. První kroky byly učiněny již při II. VKV subregionálu na začátku května. Šlo však pouze o zevrubnou kontrolu uložených koaxů a směrovek. Vše ostatní se odehrávalo až pár dní před závodem.Na Blaťák jsem vyrazil už ve čtvrtek po obědě, aby se s přípravou všech antén začalo co nejdříve. Odpoledne se ke mně přidali Vašek VKQ a Jirka UBO. Ti si vzali na starost natažení dvou Beverage na W a JA. To bylo asi všechno, co jsme za čtvrtek stihli. Večer jsme strávili grilováním, klábosením a doplňováním energie a tekutin. Hned v pátek ráno jsem se pustil do kompletace 4 el. na 20m a 5 el. na 15m, protože po obědě byla objednaná plošina pro jejich umístění. Když byly obě směrovky smontované, pustil jsem se ještě do tribanderu, který měl přijít na 19m stožár vedle chalupy. Plošina přijela na čas. Vzhledem ke vzdálenosti od stožáru jsem se musel s montáží obou směrovek na 13m stožár popasovat na plošině sám. 15m šla vcelku bez problémů, zato s 20m yaginou jsem se pral. Její rozměry a váha mě pěkně protáhly. Nicméně, do hodinky byly obě antény na svém místě.
Pak přišel na řadu tribander. To už s námi byl i Pavel 1AW, Tomáš 1DWQ, Olaf DL7CX a Ed DL8CX. Ten jsme připevnili na stožár se zataženými prvky, které jsme roztáhli až na stožáru. Změřením antény jsme konstatovali, že je vše v pořádku a stožár jsme zvedli do pracovní polohy. Jaké ale bylo naše překvapení, když po novém změření, již v konečné poloze anténa vykazovala na 15m PSV přes 2\. Takže stožár opět dolů a bez jakýchkoli zásahů PSV opět v přádku. Opět nahoru, opět špatně. Co teď?? Pavla napadlo anténu jednoduše pootočit. Provedli jsme, a…. huráá, všechno bylo v pořádku. Příliš krátká vzdálenost antény od stožáru s 4x10 el na 2m ovlivnila PSV tribanderu v daném směru. Takže to by bylo… směrovky byly nahoře, kromě 6 el. na 10m, kterou jsme nechali až na sobotní dopoledne.Jako další bylo na pořadí INV V na 160m. Tato anténa je již odzkoušená a její instalace nezabrala příliš času. Mezitím se Olaf a Ed věnovali kompletaci vertikálu na 80m a nové antény, tripple leg na 40m.Když bylo všechno hotovo, zbývalo jen opravit INV V na 40m a 80m natažené z věže a práce mimo chatu byly hotové. To už ale bylo velmi pozdní odpoledne a všichni měli hlad a žízeň. Na řadu tedy přišel opět gril a ostatní příjemnější činnosti. Po gastronomické přestávce jsme se vrhli na přípravu pracoviště. Zde se vše odehrávalo tradičně, protože se žádné změny, kromě jiných PA, nekonaly. Kolem půlnoci bylo vše připraveno, naladěno.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment