Commit 65570977 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

https and no www for ok1kvk.cz

parent c75855b3
Pipeline #1028 failed with stage
in 1 minute and 10 seconds
......@@ -6,7 +6,6 @@ author = "Michal, OK1WMR"
image = "01.jpg"
+++
Jako základ nám dnes poslouží jednoduché zapojení blikače - astabilního
multivibrátoru. Toto zapojení slouží především k prvnímu seznámení s SMT
technologí. SMD součástky jsou dnes hojně používané, jsou levnější a menší. Lze
......@@ -48,6 +47,6 @@ Eagle 5.0: [SCH](SMD_blikac.sch) a [BRD](SMD_blikac.brd) + doporučená [Pájovo
---
[krouzek.ok1kvk.cz](http://krouzek.ok1kvk.cz)
[krouzek.ok1kvk.cz](https://krouzek.ok1kvk.cz)
---
+++
title = "Konvertory a redukce SMD pouzder"
tags = ["Články", "Technické články", "Rozbité články"]
published = "2010-05-26T08:58:10.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
title = "Konvertory a redukce SMD pouzder"
tags = ["Články", "Technické články", "Rozbité články"]
published = "2010-05-26T08:58:10.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "
Na našem kroužku začínajících elektroniků jsme se dostali k problému jak naprogramovat mikroprocesory v SMD pouzdrech. V následujícím článku se pokusíme přiblížit, jak jsme se s tímto úkolem vypořádali. Jelikož naše programátory počítají většinou s pouzdrem typu DIL, naše redukce jsou určeny právě pro tento typ pouzder. Na našem trhu se dají sice sehnat profesionální redukce a konvertory, ale jejich cena je velmi vysoká.
.
.
"
+++
"
+++
Na našem kroužku začínajících elektroniků jsme se dostali k problému jak naprogramovat mikroprocesory v SMD pouzdrech. V následujícím článku se pokusíme přiblížit, jak jsme se s tímto úkolem vypořádali. Jelikož naše programátory počítají většinou s pouzdrem typu DIL, naše redukce jsou určeny právě pro tento typ pouzder. Na našem trhu se dají sice sehnat profesionální redukce a konvertory, ale jejich cena je velmi vysoká.
.
.
Z následujích obrázků je vidět, jak jsme vyřešili uchycení obvodu na svém místě při programování. Jde o tenký plíšek ve tvaru klipu, který pruží a lze sním pohodlně přidrzet obvod. Nejprve uložíme obvod na své místo pinzetou a pustíme klip, který obvod rdží na svém místě. Někdy se stane, že ne všechny vývody obvodu jsou vodivě spojeny s podložkou, ale stačí vývody zkontrolovat, zda jsou všechny v rovině.[](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil32-tqfp32.pdf)
Z následujích obrázků je vidět, jak jsme vyřešili uchycení obvodu na svém místě při programování. Jde o tenký plíšek ve tvaru klipu, který pruží a lze sním pohodlně přidrzet obvod. Nejprve uložíme obvod na své místo pinzetou a pustíme klip, který obvod rdží na svém místě. Někdy se stane, že ne všechny vývody obvodu jsou vodivě spojeny s podložkou, ale stačí vývody zkontrolovat, zda jsou všechny v rovině.[](https://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil32-tqfp32.pdf)
---
**DIL8 /** **[SO8](http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/8200.pdf)**![](dil8-so8_1.png)<a target="_blank">![](dil8-so8_2.png)</a>[PDF](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil8-so8.pdf) verze 1:1 - DPS 25x25mm
**DIL8 /** **[SO8](http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/8200.pdf)**![](dil8-so8_1.png)<a target="_blank">![](dil8-so8_2.png)</a>[PDF](https://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil8-so8.pdf) verze 1:1 - DPS 25x25mm
---
**DIL20 /** **[SO20](http://tec.icbuy.com/upload/education/package/061104/1435490661008001162622149.pdf)**![](dil20-so20_1.png)<a target="_blank">![](dil20-so20_2.png)</a>[PDF](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil20-so20.pdf) verze 1:1 - DPS 40x25mm
**DIL20 /** **[SO20](http://tec.icbuy.com/upload/education/package/061104/1435490661008001162622149.pdf)**![](dil20-so20_1.png)<a target="_blank">![](dil20-so20_2.png)</a>[PDF](https://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil20-so20.pdf) verze 1:1 - DPS 40x25mm
---
**DIL32 /** **[TQFP23](http://www.st.com/stonline/products/literature/pi/9134.pdf)**![](dil32-tqfp32_1.png)![](dil32-tqfp32_2.png)[PDF](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil32-tqfp32.pdf) verze 1:1 - DPS 50x25mm
**DIL32 /** **[TQFP23](http://www.st.com/stonline/products/literature/pi/9134.pdf)**![](dil32-tqfp32_1.png)![](dil32-tqfp32_2.png)[PDF](https://ok1kvk.cz/upload/ok1wmr/clanky/redukce/dil32-tqfp32.pdf) verze 1:1 - DPS 50x25mm
---
......
......@@ -12,5 +12,5 @@ byly opět zajímavé výrobky soutěžících. I letos se spolu sešli soutěž
Chebu až po Karlovy Vary a změřili svoje vědomosti a dovednosti v oboru
radiotechniky.
Zde je výsledková listina: [http://www.ok1kvk.cz/upload/soutez/vysledkova_listina_2010.pdf](http://www.ok1kvk.cz/upload/soutez/vysledkova_listina_2010.pdf)
Zde je výsledková listina: [https://ok1kvk.cz/upload/soutez/vysledkova_listina_2010.pdf](https://ok1kvk.cz/upload/soutez/vysledkova_listina_2010.pdf)
[![](phoca_thumb_m_P1010052.jpg)](index.php/fotogalerie/category/73-) [![](phoca_thumb_m_P1010021.jpg)](index.php/fotogalerie/category/73-)[![](phoca_thumb_m_P1010048.jpg)](index.php/fotogalerie/category/73-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/73-)
......@@ -116,7 +116,7 @@ Snadněji totiž ohneme vnější plášť s vypočítanými rozměry podle dan
Tento reflektometr, publikovaný v r. 1972 v QST, uvedený též v ARRL Antenabooku a svého času v buletinu ČAV Martinem OK1RR, je příkladem oblíbené konstrukce pro VHF a je vhodné jej vestavět přímo na výstup PA větších výkonů kolem 1kW. Výrobně je poměrně jednoduchý, levné měděné topenářské fitinky jsou běžně dostupné v Baumaxu atd. Problém nebývá ani s výběrem vnitřního a vnějšího průměru vodičů u hlavního vedení a dodržením impedance 50 ohmů, vždy se nějaké tyčky nebo trubičky pro poměr D/d = 2,3 najdou. Níže uvedený obr.12 je dostatečně názorný. Čtenářům se omlouvám, že jsem použil přeskanovaný originální obrázek, ve skutečnosti to vyjde s našimi rovnými fitinky bez různých zapuštění daleko jednodušší. Tento reflektometr se dělá obyčejně dvojitý, s detekční sondou pro postupující i odražený výkon. Nastavení sond a jejich citlivosti a vybalancování je velice jednoduché, prostým zasouváním a natáčením s následným zajištěním aretačním šroubkem. Na co ale chci upozornit je provedení vazebních smyček opět z pásků jako u výše uvedených konstrukcí. V originálním pramenu mají pásky šířku 4,75 mm a navíc se udává výška jejich vysunutí z trubičky sondy. Pro výkony do 200 W jsou to 4 mm, pro výkony okolo 1 kW pak 2,5 mm. Po pravdě řečeno na tom zas až tolik nezáleží, zmiňuji to pouze proto, že se původní autor W1SL zcela evidentně shlédl v mechanickém provedení sond nejoblíbenějšího reflektometru všech dob Bird - 43 a snažil se jej levně napodobit. Zapojení detekčních sond je na obr.13\. Fitinky je nejlépe pájet pomocí menšího plynového hořáku nebo na sporáku.
[![](12.png)](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1wpn/clanky/reflektometry/12b.png)
[![](12.png)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1wpn/clanky/reflektometry/12b.png)
**Příklad 4: Populární reflektometr Bird - 43.**
......
......@@ -33,6 +33,6 @@ V letošním roce se JOTA/JOTI zúčastní skauti z Blatenského vrchu v termín
Další informace naleznete na webu [českého skautingu](http://jotajoti.skauting.cz/) nebo [JOTA Scout](http://www.scout.org/en/information_events/events/jota).Další [informace](http://scout.org/en/information_events/events/jota/the_55th_jota_2012) o JOTA a skautské frekvence na [Scout.org](http://www.scout.org/en/information_events/events/jota/world_scout_frequencies).
[![plakat](plakat_sm.jpg)](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/scout/plakat.jpg)
[![plakat](plakat_sm.jpg)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/scout/plakat.jpg)
[Plakát ke stažení](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/scout/plakat.jpg)
[Plakát ke stažení](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/scout/plakat.jpg)
......@@ -40,10 +40,10 @@ přehozené. To práci na systému zdrželo tak, že jsme byli rádi, že bylo z
Cellflexu na nástavec na 19 m
stožáru a již nezbyl čas na osazení LNA boxu.
Termín PD 2012 se letos spojil se svátky do prodlouženého víkendu, takže první část (OK1FIK, OK1VKQ, Pavel OK1JKU a Míra OK1-36134) naší malé skupiny se na Blatenském vrchu objevila v pátek brzo ráno a přípravu zahájila za nádherného počasí proklestěním okolí chaty od vysoké trávy a buřiny, která nám tam vyrašila. Nicméně krátce po našem (OK1UBO a OK1FVN) příjezdu se počasí začalo kazit a v okamžiku, kdy jsme se dali do práce na doplnění dvojčete M<sup>2</sup> o LNA box, tak začalo krápat, pak pršet a následně i bouřilo, takže jsme práci přerušili a šli jsme vypít něco vitamínových nápojů. I když se počasí k 21 hodině umoudřilo a přestalo pršet, tak jsme již kvůli pozdní hodině neobnovili práce a jen jsme obdivovali pompézní a dramatický západ slunce (viz [fotoalbum](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/114-)).Sobotní časné ráno nás uvítalo krásným jasným počasím s azurovou oblohou. To však vydrželo jen několik desítek minut a vrchol kopce se opět ponořil do sychravé mlhy a deště. Takže jsme stejně museli přípravu vysouvacího stožáru s 2x M<sup>2</sup> a ostatní výbavou provádět v dešti. Jak již to bývá zvykem, tak se něco pokazí a v našem případě se Murphyho zákon projevil hned nadvakrát, kdy jediný konektor, který jsem si neudělal sám, byl špatně namontovaný. Tím bylo způsobeno to, že PSV dvojčete M<sup>2</sup> po vysunutí do 19 m bylo kolem 1:3\. Po stáhnutí 19 m stožáru a opravě konektoru došlo na nejhorší – stožár šel vysunout jen do 1/3. Po mnoha peripetiích jsme nakonec stožár vysunuli a o dvě hodiny po zahájení závodu jsme konečně mohli začít vysílat. Tím bylo dané to, že jsme neprováděli kontrolu majáků ze směru na V a JV. Nicméně v sobotu dopoledne jsem zjišťoval slyšitelnost majáků PI7CIS (144,416 MHz, JO22DC, QRB 614 km, QTF 291°) a OZ7IGY (144,471 MHz, JO55VO, QRB 571 km, QTF 354°), jejich úroveň slyšitelnosti se bez použití LNA houpala na úrovni šumu.Díky pozdnímu začátku bylo obtížné najít kmitočet, kde by se dalo vysílat a tak se závod rozbíhal pomaleji. I když jsme začali o dost později, tak se dařilo udržovat slušný hodinový průměr v počtu QSO i bodů (58 QSO/h a 18 tis. b/h). Po desáté hodině nás opět navštívil p. Murphy, který tentokrát způsobil průraz vn usměrňovače na PA s GU-43b. Zbytek závodu jsme tak odjeli se dvěma PA po 600W a se dvěma systémy (4x10 a 2x2M18), což samozřejmě způsobilo pokles zisku bodů i QSO. Nicméně i v tomto závodě platilo pravidlo, že poloviny počtu spojení dosahujeme mezi 21:00 a 22:00 UTC a poloviny bodů kolem 23:00UTC.Celkově jsme udělali 632 QSO a 218 tis. bodů, což by mohl být po odečtení chybových QSO a bodů třetí nejlepší výsledek na PD v historii klubu. Spojení je to málo, ale to je převáženo naším nejlepším výsledkem v průměru bodů/QSO (346 km/QSO). Letos jsme tak prakticky prokázali, že pořekadlo o tom, že nejlepší LNA je tlustý kabel, neplatí. Letos jsme poprvé nasadili LNA alespoň do dvou směrů a najednou nám vyletěl průměr o 40 km/QSO. Předpokladem pro nasazení LNA v závodním provozu je ale vysoká vstupní odolnost transvertoru (alespoň +6 dBm, NF <1 dB) a KV transceiveru (alespoň + 35 dBm, NF<9), bez splnění toho předpokladů to ani nezkoušejte.Podmínky šíření díky jiné sestavě antén a použití LNA nemůžeme dost dobře srovnat, ale zdálo se nám, že byly slabší na jih (relativně málo I a S5 stanic). Na východ i na západ byly zřejmě podmínky zlepšené (4x G, 30x PA, 5x YO, 16 YU i jeden UR). Nicméně po závodě jsme se trochu pídili po názorech ostatních a došli jsme k závěru, že podmínky nebyly nijak výrazně lepší než ostatní závody, nebo obvyklý průměr. Takže velký nárůst průměru má zřejmě na svědomí skutečně nasazení druhé M2 a LNA. O to příjemnější je to překvapení.
Termín PD 2012 se letos spojil se svátky do prodlouženého víkendu, takže první část (OK1FIK, OK1VKQ, Pavel OK1JKU a Míra OK1-36134) naší malé skupiny se na Blatenském vrchu objevila v pátek brzo ráno a přípravu zahájila za nádherného počasí proklestěním okolí chaty od vysoké trávy a buřiny, která nám tam vyrašila. Nicméně krátce po našem (OK1UBO a OK1FVN) příjezdu se počasí začalo kazit a v okamžiku, kdy jsme se dali do práce na doplnění dvojčete M<sup>2</sup> o LNA box, tak začalo krápat, pak pršet a následně i bouřilo, takže jsme práci přerušili a šli jsme vypít něco vitamínových nápojů. I když se počasí k 21 hodině umoudřilo a přestalo pršet, tak jsme již kvůli pozdní hodině neobnovili práce a jen jsme obdivovali pompézní a dramatický západ slunce (viz [fotoalbum](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/114-)).Sobotní časné ráno nás uvítalo krásným jasným počasím s azurovou oblohou. To však vydrželo jen několik desítek minut a vrchol kopce se opět ponořil do sychravé mlhy a deště. Takže jsme stejně museli přípravu vysouvacího stožáru s 2x M<sup>2</sup> a ostatní výbavou provádět v dešti. Jak již to bývá zvykem, tak se něco pokazí a v našem případě se Murphyho zákon projevil hned nadvakrát, kdy jediný konektor, který jsem si neudělal sám, byl špatně namontovaný. Tím bylo způsobeno to, že PSV dvojčete M<sup>2</sup> po vysunutí do 19 m bylo kolem 1:3\. Po stáhnutí 19 m stožáru a opravě konektoru došlo na nejhorší – stožár šel vysunout jen do 1/3. Po mnoha peripetiích jsme nakonec stožár vysunuli a o dvě hodiny po zahájení závodu jsme konečně mohli začít vysílat. Tím bylo dané to, že jsme neprováděli kontrolu majáků ze směru na V a JV. Nicméně v sobotu dopoledne jsem zjišťoval slyšitelnost majáků PI7CIS (144,416 MHz, JO22DC, QRB 614 km, QTF 291°) a OZ7IGY (144,471 MHz, JO55VO, QRB 571 km, QTF 354°), jejich úroveň slyšitelnosti se bez použití LNA houpala na úrovni šumu.Díky pozdnímu začátku bylo obtížné najít kmitočet, kde by se dalo vysílat a tak se závod rozbíhal pomaleji. I když jsme začali o dost později, tak se dařilo udržovat slušný hodinový průměr v počtu QSO i bodů (58 QSO/h a 18 tis. b/h). Po desáté hodině nás opět navštívil p. Murphy, který tentokrát způsobil průraz vn usměrňovače na PA s GU-43b. Zbytek závodu jsme tak odjeli se dvěma PA po 600W a se dvěma systémy (4x10 a 2x2M18), což samozřejmě způsobilo pokles zisku bodů i QSO. Nicméně i v tomto závodě platilo pravidlo, že poloviny počtu spojení dosahujeme mezi 21:00 a 22:00 UTC a poloviny bodů kolem 23:00UTC.Celkově jsme udělali 632 QSO a 218 tis. bodů, což by mohl být po odečtení chybových QSO a bodů třetí nejlepší výsledek na PD v historii klubu. Spojení je to málo, ale to je převáženo naším nejlepším výsledkem v průměru bodů/QSO (346 km/QSO). Letos jsme tak prakticky prokázali, že pořekadlo o tom, že nejlepší LNA je tlustý kabel, neplatí. Letos jsme poprvé nasadili LNA alespoň do dvou směrů a najednou nám vyletěl průměr o 40 km/QSO. Předpokladem pro nasazení LNA v závodním provozu je ale vysoká vstupní odolnost transvertoru (alespoň +6 dBm, NF <1 dB) a KV transceiveru (alespoň + 35 dBm, NF<9), bez splnění toho předpokladů to ani nezkoušejte.Podmínky šíření díky jiné sestavě antén a použití LNA nemůžeme dost dobře srovnat, ale zdálo se nám, že byly slabší na jih (relativně málo I a S5 stanic). Na východ i na západ byly zřejmě podmínky zlepšené (4x G, 30x PA, 5x YO, 16 YU i jeden UR). Nicméně po závodě jsme se trochu pídili po názorech ostatních a došli jsme k závěru, že podmínky nebyly nijak výrazně lepší než ostatní závody, nebo obvyklý průměr. Takže velký nárůst průměru má zřejmě na svědomí skutečně nasazení druhé M2 a LNA. O to příjemnější je to překvapení.
Teď už jen opravit všechno do září a na VHF Contestu doufáme, že bude všechno šlapat tak jak má.
Na závěr patří naše poděkování protistanicím za spojení a těšíme se opět na slyšenou!!!73! Jirka UBOZnačka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.
**Závod: [Polní den 2012](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/pd2012/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=59&country=1)144 MHz - 632 QSO - 218 639 pts**Vyhodnocení PD 2012 OK1UBO**[PDF](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/doc/2012_07_pd_vyhodnoceni/2012_07_pd.pdf)..Vybavení:ANT: 2x 18el. M2@19m, 4x10el. DK7ZB@14m, 8x5el. DK7ZBRIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b,2xGI7b,RE025XA).SW: [Win-Test
](http://www.win-test.com/)[![](ant_sm.jpg)](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/ant.jpg)[![](bts_sm.jpg)](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/bts.jpg)[![](mraky_sm.jpg) ](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/mraky.jpg)[![](nejde_sm.jpg)](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/nejde.jpg) [![](ant1_sm.jpg)](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/ant1.jpg)[Fotogalerie](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/114-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
**Závod: [Polní den 2012](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/pd2012/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=59&country=1)144 MHz - 632 QSO - 218 639 pts**Vyhodnocení PD 2012 OK1UBO**[PDF](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/doc/2012_07_pd_vyhodnoceni/2012_07_pd.pdf)..Vybavení:ANT: 2x 18el. M2@19m, 4x10el. DK7ZB@14m, 8x5el. DK7ZBRIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b,2xGI7b,RE025XA).SW: [Win-Test
](http://www.win-test.com/)[![](ant_sm.jpg)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/ant.jpg)[![](bts_sm.jpg)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/bts.jpg)[![](mraky_sm.jpg) ](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/mraky.jpg)[![](nejde_sm.jpg)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/nejde.jpg) [![](ant1_sm.jpg)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/ant1.jpg)[Fotogalerie](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/114-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -26,6 +26,6 @@ dovednosti v oboru radiotechniky.
.
.
[Zde](../upload/ok1wmr/obrazky/2012_04_soutez/Vysledkova_%20listina_2012.pdf) je výsledková listina[](http://www.ok1kvk.cz/upload/soutez/vysledkova_listina_2010.pdf) prvních míst.
[Zde](../upload/ok1wmr/obrazky/2012_04_soutez/Vysledkova_%20listina_2012.pdf) je výsledková listina[](https://ok1kvk.cz/upload/soutez/vysledkova_listina_2010.pdf) prvních míst.
[![](phoca_thumb_m_P1010052.jpg)](index.php/fotogalerie/category/110-) [![](phoca_thumb_m_P1010021.jpg)](index.php/fotogalerie/category/110-)[![](phoca_thumb_m_P1010048.jpg)](index.php/fotogalerie/category/110-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/110-)
..
......@@ -12,10 +12,9 @@ perex_e = "Minulý týden nám do radioklubu přišel diplom za 1. místo (19. m
"
+++
Minulý týden nám do radioklubu přišel diplom za 1. místo (19. místo v Evropě) v ČR za závod CQ WW WPX Contest CW 2012 v kategorii multi - single. Celý diplom si můžete prohlédnout uvnitř
článku. Už nám jen zbývá najít nějaké hezké místo v radioklubu.
.
![Award CQ WPX Contest 2012 CW](2012_cqwpxcw.png)Aktuální podmínky závodu [CQ WPX](http://www.cqwpx.com/rules.htm), výsledky závodu [zde](http://www.cqwpx.com/results.htm). Reportáž ze závodu za rok [2012](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/zavody/kv/533-cq-world-wide-wpx-cw-2012) a [další ročníky](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/component/search/?searchword=CQ+World+Wide+WPX&ordering=&searchphrase=all).
![Award CQ WPX Contest 2012 CW](2012_cqwpxcw.png)Aktuální podmínky závodu [CQ WPX](http://www.cqwpx.com/rules.htm), výsledky závodu [zde](http://www.cqwpx.com/results.htm). Reportáž ze závodu za rok [2012](https://ok1kvk.cz/web/index.php/zavody/kv/533-cq-world-wide-wpx-cw-2012) a [další ročníky](https://ok1kvk.cz/web/index.php/component/search/?searchword=CQ+World+Wide+WPX&ordering=&searchphrase=all).
......@@ -11,7 +11,6 @@ Přípravy na závod probíhaly vlastně celou zimu. Při A1 Contestu, viz dří
"
+++
Přípravy na závod probíhaly vlastně celou zimu. Při A1 Contestu, viz dřívější články, došlo vlivem počasí k nehodě našeho 19m stožáru a tím tak utrpěly značné škody dvě 18M2, které na něm byly upevněny. Při pádu stožáru s dvojčetem M2 bylo poškozeno i čtyřče 10 el. DK7ZB. Naštěstí, v krátké době po A1 Contestu se nám podařilo sehnat nový stožár a ještě před zimou ho dopravit na stanovištěTakže přes zimu bylo za úkol „uzdravit“ poškozené anténní systémy. To se podařilo jen částečně. Jednu poškozenou 10 el. DK7ZB opravil Gert 1GP, čímž bylo 4x10 el. obnoveno. Bohužel s M2 jsme takové štěstí neměli. Opravit se je nepodařilo a tak jsme ze dvou sestavili jednu anténu.
Na Blaťák jsem se, jako obvykle, vydal už v pátek ráno. Tentokrát mě doprovázel náš dlouhodobý člen a čerstvý koncesionář Mirek OK7KM. Na místě jsme byli kolem osmé hodiny ranní. Hned po příjezdu nastala nejhorší část celého víkendu, dostat na kopec všechno, co bylo třeba z křižovatky po cestě přes les. Cesta k chatě se v zimě neudržuje, pokud nepočítám rolbu, která cestu žehlí a obnovuje běžkařskou stopu. Takže jsme museli jako vždy po svých. Z přivezených bobů jsme složili přepravní „vláček“, naložili všechno potřebné a vyrazili k chatě. Celou cestu jsme museli absolvovat dvakrát, protože najednou to nešlo. V autě zůstala opravená DK7ZB s trubkou na 19m stožár. Když jsme se konečně nastěhovali se vším do chaty a zatopili, začali jsme plánovat, čím vlastně začneme. Mezitím dorazila další část týmu – Jirka 1UBO s Vaškem 1VKQ. Ti dopravní prostředek ještě vylepšili, na dřevěnou bednu přibili starší běžky a vozidlo bylo hotové. Vešlo se do něj víc, ale o to to bylo těžší při tažení do kopce k chatě. Jirka s sebou přivezl nový přírůstek do našeho setupu, který kompletoval přes zimu, a to PA s GS35.Po ubytování jsme začali s pracemi. Jako první jsme zvolili, pokud máme ještě síly, hledání kotev ke stožárům. Na podzim jsme je sice označili, ale tři čtvrtě metrová vrstva sněhu všechno schovala. Lopatou jsme se tedy jali sněhovou pokrývku přemisťovat. Vypadali jsme jako hledači pokladů, ale nakonec se dílo podařilo a všech šest kotev bylo úspěšně nalezeno. Jako první bylo zkompletováno čtyřče DK7ZB a změřeno. Vše vypadalo skvěle. To ale bylo všechno, co jsme za pátek v nepříznivém počasí stihli. S příchodem soumraku jsme se uchýlili do chaty za odpočinkem. Večer se k nám přidal Michal 1WMR, který dorazil pěšky až z Horní Blatné. Diskutovali jsme o všem možném, co a jak sestavit, až jsme došli k závěru, že na Jirkův nový PA se můžeme tak akorát dívat, protože ho nemáme odkud napájet díky nedostatku 3f zásuvek.. Takže jsme se rozhodli jít do závodu s již dříve ověřenou sestavou PA a budičů.Sobota nás přivítala nádherným počasím, a tak se pracovalo mnohem příjemněji. S Michalem jsme se pustili do sestavení M2, bohužel jen jedné, druhou se nám nepodařilo opravit. Vašek s Mirkem zvedali čtyřče DK7ZB do pracovní polohy. Jirka začal sestavovat další systém a to 4x 5el. DK7ZB. Po jeho sestavení a upevnění na stožár se však měřením ukázalo, že nefunguje a z celého čtyřčete jsme nakonec využili jen jedinou anténu. Takže náš finální anténní systém se skládal z 1x18M2, 4x10 DK7ZB a 1x5 el. DK7ZB. Během sobotních prací nás doplnil Ondra 1CDJ a tím byl náš tým kompletní. Večer, již při závodě se k nám připojil ještě Pavel 1PRI.Vlastní závod jsme začali včas, což je pro I. subregionál, vzhledem k množství práce, úspěch. K zařízení se usadil Ondra. Závod se rozjel velmi slibně, za první dvě hodiny bylo na kontě 40 tis.bBodů (22+18) a za další dvě dalších 28 tisíc bodů. Velmi slušně fungoval směr na G. Bohužel s přibývajícím časem a večerem se začalo měnit počasí a s ním i podmínky. Antény začaly namrzat, a aby toho nebylo málo předzesilovač na M2 nefungoval. Takže příjem se nám značně zhoršil a jedinou použitelnou anténou nakonec zůstalo čtyřče DK7ZB. Tím jsme hodně ztratili ve směru na J a JV a to velmi ovlivnilo konečný výsledek. Závod jinak probíhal v klidu a bez nějakého zvláštního rušení. Takže se dá říct, že ke vší spokojenosti.Neděle byla opět ve znamení zachmuřeného, mrazivého a větrného počasí. Po konci závodu jsme vše opět zapakovali, naložili na naše dopravní prostředky a tentokrát z kopce jsme se vydali zpět k našim autům. K domovu jsme se rozjeli a rozloučili kolem půl páté odpoledne. S celkovým výsledkem jsme spokojeni, zůstali jsme sice za loňským výsledkem, ale vzhledem k omezené výbavě a problémům jsme všichni spokojeni.Sumář závodu:
......@@ -21,6 +20,6 @@ Na Blaťák jsem se, jako obvykle, vydal už v pátek ráno. Tentokrát mě dopr
| Počet bodů: | 188 235 |
| ODX: | G0UWK, LOC IO83VC, 1074 km |
[![azimut](azimut_sm.jpg)](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/13_03_1subr/azimut.jpg) [![QRB per QSO](QRBperQSO_sm.png)](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/13_03_1subr/QRBPerQSO.png) [![Worked WWL](WorkedWWL_sm.png)](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/13_03_1subr/WorkedWWL.png)**Značka: OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.**
[![azimut](azimut_sm.jpg)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/13_03_1subr/azimut.jpg) [![QRB per QSO](QRBperQSO_sm.png)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/13_03_1subr/QRBPerQSO.png) [![Worked WWL](WorkedWWL_sm.png)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/photo/13_03_1subr/WorkedWWL.png)**Značka: OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.**
Závod: [I. Subregional 2013](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/1sub2013/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=64&country=1)..SW: [Win-Test
](http://www.win-test.com/)![01](01.jpg)![05](05.jpg) [](../upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/mraky.jpg)[](../upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/nejde.jpg) ![08](08.jpg)[Fotogalerie](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/125-1subr-2013)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
](http://www.win-test.com/)![01](01.jpg)![05](05.jpg) [](../upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/mraky.jpg)[](../upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/nejde.jpg) ![08](08.jpg)[Fotogalerie](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/125-1subr-2013)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -13,7 +13,6 @@ Během prázdnin proběhlo v našem radioklubu stěhování do nových prostor.
"
+++
Během prázdnin proběhlo v našem radioklubu stěhování do nových prostor. Díky tomu můžeme od září 2013 nabídnout prostornější a kvalitnější zázemí pro kroužek elektroniky a radioamatérského vysílání. Začínáme již 19. září 2013, více informací najdete v článku.
Kroužky se konají každý:
......@@ -49,7 +48,7 @@ Lidový dům Stará Role
<big>Zastávka "Školní" linek 3 a 15 nebo zastávka "Truhlářská" linky 13\. Informace o kroužcích najdete na:
# [**http://krouzek.ok1kvk.cz**](http://krouzek.ok1kvk.cz)
# [**https://krouzek.ok1kvk.cz**](https://krouzek.ok1kvk.cz)
</big>**<big>Těšíme se na Vaši návštěvu!</big>**
......
......@@ -11,7 +11,6 @@ Letošní rok je pro náš radioklub významný tím, že oslavujeme 60. Výroč
"
+++
Letošní rok je pro náš radioklub významný tím, že oslavujeme 60. Výročí jeho založení. Na II. Subregionálním závodu jsme se dohodli, že by bylo dobré to oslavit a uspořádat setkání všech současných i bývalých členů radioklubu, včetně ostatních, kteří měli kdy s radioklubem, co společného. Po zralé úvaze padla volba na první víkend v červenci, protože pátek připadl na státní svátek a máme prodloužený víkend. Jako místo oslavy byla zvolena naše chata na Blatenském vrchu. Navíc, první víkend v červenci je již tradičně Polní den, a tak oslavy mohly plynule přejít v přípravy a vlastní realizaci závodu, což se beze zbytku podařilo.
Vše začalo zhotovením jednoduché pozvánky s odkazem na Google formulář, kde se mohli všichni přihlásit elektronicky. To však mohli pouze ti s přístupem k Internetu. Ostatní se mohli přihlásit buď telefonicky, nebo prostřednictvím ostatních. To vše do 31\. května. Pak přišly na řadu přípravy vlastních oslav, což znamenalo odhadnout, kolik se toho vypije a sní. Michal WMR si dobrovolně vzal pod patronát tekutou složku oslavy, já tu pevnou, abychom se neutopili.Aby bylo na pátek všechno připraveno, bylo potřeba připravit pár věcí, v první řadě zkulturnit WC a umývárnu na chatě a posekat trávu kolem chaty. To bylo v plánu již dříve, jen se vše zrealizovalo. Na Blaťák jsem vyrazil už ve čtvrtek ráno a první do čeho jsme se vrhli, bylo sekání a úklid trávy. Pavel Kylsán se do toho vrhnul s plnou vervou, a kdybych ho nezastavil, posekal by snad i cestu až do Horní Blatné. Do odpoledne jsme měli co dělat. Člověk by neřekl, kolik toho může narůst. To by tedy bylo. Během dne se k nám připojili další členové předvoje oslav. A protože už bylo celkem odpoledne a na pátek bylo vše připraveno, mohli jsme přistoupit k předoslavové generálce. Ta se náramně vydařila, takže byl předpoklad, že i v pátek bude všechno v pořádku.V pátek ráno se začali sjíždět účastníci oslav. Mezi prvními dorazil i Michal s tekutou částí oslavy. Hodina „H“, tedy začátek občerstvení (nebo žranice? – to ponechám na zhodnocení účastníků), byla stanovena na 13:00-13:30\. Přesně v tuto dobu také dorazily moje dvě ženy a v kufru auta vezly slíbené překvapení. Nádobu, ve které se krčila 22 kilová krůta nacpaná nádivkou spolu s několika propečenými vepřovými koleny. Vše hotovo, jen se zakousnout. Neztráceli jsme čas a vrhli se do práce. Porcování jsem se ujal já a vše šlo jako na drátku. Nevím, kdo si byl kolikrát a co přidat, ale zmizelo skoro všechno, což potvrdilo správnost našeho odhadu. Tekutiny se průběžně dopíjely až do neděle, ale nakonec nezbylo skoro nic.Postupně se na Blaťáku scházela velmi slušná a početná společnost. Živě se diskutovalo o všem možném a nemožném. Však za tu dobu, co jsme se neviděli, bylo diskutovat o čem. Někteří přivezli i staré fotografie, a tak byl čas i na nostalgické vzpomínky, jak to bylo dříve. Jak přicházel večer, postupně jsme se rozcházeli. Někteří, kteří nepřenocovali, se rozjeli domů, my ostatní jsme se přesunuli do chaty pokračovat v oslavách. Rozdělali jsme i oheň pod věží a užívali příjemný večer. Do postelí jsme zalezli až pozdě v noci, ráno nás přece jen čekalo dost práce s přípravou již zmíněného Polního dne. O tom ale už v jiném [článku](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/zavody/vkv/571-polni-den-2013)...Závěrem bych rád poděkoval všem účastníkům oslavy a doufám, že se Vám líbila, že jste si ji užili podle svého, a snad potkali i ty, které už dlouho neviděli a těšili se na ně. Za mě mohu říci, že toto se mi splnilo beze zbytku. Za všechny však, myslím, mohu říci, že jediný na koho se všichni těšili, ale který nás už bohužel nikdy nenavštíví, byl Petr OK1WPN. Všichni na něj ale vzpomínali a asi ještě dlouho budou. Těm, kteří se nemohli zúčastnit, alespoň touto cestou posíláme mnoho pozdravů a snad to vyjde příště. Ještě jednou tedy díky všem a snad zase někdy na viděnou v hojné sestavě.Pár fotografií z oslavy spolu s fotografiemi z Polního dne naleznete ve [fotogalerii](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/133-polni-den-2013?start=20).Za celý radioklub OK1KVK/OL7C,Vláďa, OK1FIK![](01.jpg) ![](02.jpg) ![](03.jpg)[Fotogalerie](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/133-polni-den-2013?start=20)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
Vše začalo zhotovením jednoduché pozvánky s odkazem na Google formulář, kde se mohli všichni přihlásit elektronicky. To však mohli pouze ti s přístupem k Internetu. Ostatní se mohli přihlásit buď telefonicky, nebo prostřednictvím ostatních. To vše do 31\. května. Pak přišly na řadu přípravy vlastních oslav, což znamenalo odhadnout, kolik se toho vypije a sní. Michal WMR si dobrovolně vzal pod patronát tekutou složku oslavy, já tu pevnou, abychom se neutopili.Aby bylo na pátek všechno připraveno, bylo potřeba připravit pár věcí, v první řadě zkulturnit WC a umývárnu na chatě a posekat trávu kolem chaty. To bylo v plánu již dříve, jen se vše zrealizovalo. Na Blaťák jsem vyrazil už ve čtvrtek ráno a první do čeho jsme se vrhli, bylo sekání a úklid trávy. Pavel Kylsán se do toho vrhnul s plnou vervou, a kdybych ho nezastavil, posekal by snad i cestu až do Horní Blatné. Do odpoledne jsme měli co dělat. Člověk by neřekl, kolik toho může narůst. To by tedy bylo. Během dne se k nám připojili další členové předvoje oslav. A protože už bylo celkem odpoledne a na pátek bylo vše připraveno, mohli jsme přistoupit k předoslavové generálce. Ta se náramně vydařila, takže byl předpoklad, že i v pátek bude všechno v pořádku.V pátek ráno se začali sjíždět účastníci oslav. Mezi prvními dorazil i Michal s tekutou částí oslavy. Hodina „H“, tedy začátek občerstvení (nebo žranice? – to ponechám na zhodnocení účastníků), byla stanovena na 13:00-13:30\. Přesně v tuto dobu také dorazily moje dvě ženy a v kufru auta vezly slíbené překvapení. Nádobu, ve které se krčila 22 kilová krůta nacpaná nádivkou spolu s několika propečenými vepřovými koleny. Vše hotovo, jen se zakousnout. Neztráceli jsme čas a vrhli se do práce. Porcování jsem se ujal já a vše šlo jako na drátku. Nevím, kdo si byl kolikrát a co přidat, ale zmizelo skoro všechno, což potvrdilo správnost našeho odhadu. Tekutiny se průběžně dopíjely až do neděle, ale nakonec nezbylo skoro nic.Postupně se na Blaťáku scházela velmi slušná a početná společnost. Živě se diskutovalo o všem možném a nemožném. Však za tu dobu, co jsme se neviděli, bylo diskutovat o čem. Někteří přivezli i staré fotografie, a tak byl čas i na nostalgické vzpomínky, jak to bylo dříve. Jak přicházel večer, postupně jsme se rozcházeli. Někteří, kteří nepřenocovali, se rozjeli domů, my ostatní jsme se přesunuli do chaty pokračovat v oslavách. Rozdělali jsme i oheň pod věží a užívali příjemný večer. Do postelí jsme zalezli až pozdě v noci, ráno nás přece jen čekalo dost práce s přípravou již zmíněného Polního dne. O tom ale už v jiném [článku](https://ok1kvk.cz/web/index.php/zavody/vkv/571-polni-den-2013)...Závěrem bych rád poděkoval všem účastníkům oslavy a doufám, že se Vám líbila, že jste si ji užili podle svého, a snad potkali i ty, které už dlouho neviděli a těšili se na ně. Za mě mohu říci, že toto se mi splnilo beze zbytku. Za všechny však, myslím, mohu říci, že jediný na koho se všichni těšili, ale který nás už bohužel nikdy nenavštíví, byl Petr OK1WPN. Všichni na něj ale vzpomínali a asi ještě dlouho budou. Těm, kteří se nemohli zúčastnit, alespoň touto cestou posíláme mnoho pozdravů a snad to vyjde příště. Ještě jednou tedy díky všem a snad zase někdy na viděnou v hojné sestavě.Pár fotografií z oslavy spolu s fotografiemi z Polního dne naleznete ve [fotogalerii](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/133-polni-den-2013?start=20).Za celý radioklub OK1KVK/OL7C,Vláďa, OK1FIK![](01.jpg) ![](02.jpg) ![](03.jpg)[Fotogalerie](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/133-polni-den-2013?start=20)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -10,7 +10,6 @@ Letošní polní den byl pro nás výjimečný, protože se nesl v duchu oslav 6
"
+++
Letošní polní den byl pro nás výjimečný, protože se nesl v duchu oslav 60. Výročí založení radioklubu OK1KVK. Proto byl náš pobyt na již tradičním QTH na Blatenském vrchu rozšířen o pár dní. Ale o tom jinde. Teď pár slov k vlastnímu závodu. Přípravě pro závod byla věnovaná velká pozornost, hlavně ze strany Jirky UBO. Ten si vždy dá práci s poměrně podrobnou statistikou z každého závodu, a tak z tohoto hlediska je možno odhadnout možná zlepšení. A nezklamal. Pro Polní den připravil odhad kam směrovat ve kterou hodinu (samozřejmě v závislosti na podmínkách šíření) a tento plán jsme se snažili dodržovat. Kromě toho připravil montáž další ANT, tentokrát 2x8 el. Toto dvojče jsme instalovali na rozhledně tak, aby vykrylo směry, které věž stíní stávajícím ANT, takže každá ANT byla nasměrována trochu jinak, ale tak, aby společně vykryly prostor mezi 190 a 240 st. Průběhem závodu se ukázalo, že to byla správná volba, i když přínos z tohoto směru nebyl takový, jaký by se dal očekávat.
Přípravy začaly, jako obvykle, už v pátek. Omezily se však pouze na instalaci nového dvojčete na rozhlednu, protože zbytek dne jsme věnovali oslavám narozenin radioklubu.Pokračovali jsme v sobotu po zmrtvýchvstání. Po změření všech ANT jsme zjistili, že se 4x10 el. DK7ZB na hlavním stožáru není něco v pořádku. První domněnka vedla k tomu, že jedna z ANT nefunguje. To by ovšem byl velký problém, protože spuštění stožáru by znamenalo i demontáž 8x5 el., který je na něm připevněn. A tak se Jirka UBO vydal šplhat do 12m výšky ke krabici se slučovačem a LNA. Nakonec zjistil, že nám nateklo do slučovače a jedna z antén v něm upadla. Trochu jsme si oddychli, že snad stožár zůstane tam, kde je. Po demontáži, opravě, vysušení a zpětné montáži bylo všechno tak, jak má být.Nové dvojče již mezitím bylo na místě od pátku. Zbývalo jen zkompletovat 2x18M2, což obnášelo sundat z 19m stožáru KV tribander a místo něj připojit druhou M2\. Protože již bylo všechno vlastně připraveno už od II. Subregionálu, bylo za chvilku hotovo. Všechno šlo vcelku bez problémů, až to bylo podezřelé. Zbývalo tedy sestavit vysílací setup a vše zprovoznit. Zde příliš nových změn nebylo, a tak po pár operacích s kabely se vše nakonec podařilo těsně před závodem zprovoznit. Ještě před začátkem závodu však jeden z PA přestal fungovat. Nastala tedy obvyklá sekvence kroků, vyndání z racku, sundání krytů, rozborka dutiny a …….  nic se nenašlo. Venca VKQ  a  Jakub FVN vše začali zkoušet a po připojení umělé zátěže hned za PA se vše rozeběhlo. Nakonec se tak zjistilo, že se „jen“ utavila koaxiální propojka mezi dutinou PA a směrovou odbočnicí pro měření SWR a PWR. Po opravě vše fungovalo dál.Vlastní závod probíhal hladce a bez větších problémů. Michal WMR sestavil rozvrh operátorů pro celý závod, který jsme svědomitě dodržovali. Těšili jsme se, jak vše bude probíhat, protože předpověď dávala naději na slušné podmínky. Nicméně dopoledním poslechem majáků jsme byli spíše zklamáni, protože PI7CIS  byl slyšet jak „moucha v lahvi“ a ON0VHF nebyl slyšet vůbec. Po signálu OZ7IGY taky nebylo ani potuchy. Jenom majáky na jihu nezklamaly - DB0JT byl slyšet v burácivé síle jak na dvojče M2 , tak i na nově osazené dvojče 8el. DK7ZB.Začátek závodu byl pozvolný, dlouhá výzva a tedy i o něco slabší rate  (80 QSO/hod) a samé blízké stanice. Směr na J a JV jakoby byl zakletý a QSO odtud bylo málo. Vše se vylepšilo po sedmé hodině večer, kdy se začal otevírat směr na SZ a S. Dál se podmínky postupně vylepšovaly během noci a po zbytek závodu jsme se těšili velmi pěknými spojeními. Největším překvapením pro nás byl směr na G, OZ, SM, kde se skutečně dařilo (viz níže).A protože se nic dalšího, co by mělo ovlivnit funkčnost zařízení, nestalo, dokončili jsme závod v poklidu až do konce. Konečný výsledek nás všechny velmi překvapil. Podařilo se překonat všechny dosavadní klubové rekordy. Měli jsme z toho velkou radost. Pěkný dárek k narozeninám.Všem operátorům a těm, kteří se podíleli na přípravách a vlastním průběhu závodu patří velké poděkování. Bez týmové práce by se jen těžko dalo všeho dosáhnout. Takže ještě jednou – všem moc díky a na viděnou při dalším závodě.Na závěr patří naše poděkování protistanicím za spojení a těšíme se na VHF Contestu opět na slyšenou!!!Značka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.
......@@ -51,4 +50,4 @@ RX/TX         : IC-756 ProIII+TRV/IC-756 ProIII+TRV - 2800WSW: [Win-Test
900 – 1000 km: 14
> 1000 km: 16
> **LOC Worked:**![](pd_wwl_ol7c.PNG)![](01.jpg) ![](02.jpg) ![](04.jpg)[](../upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/nejde.jpg)[Fotogalerie](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/133-polni-den-2013?start=20)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
> **LOC Worked:**![](pd_wwl_ol7c.PNG)![](01.jpg) ![](02.jpg) ![](04.jpg)[](../upload/ok1-36134/photo/12_07_pd/nejde.jpg)[Fotogalerie](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/133-polni-den-2013?start=20)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -17,10 +17,9 @@ Zveme všechny příznivce radioklubu. Přijďte se zůčastnit, nebo se podíva
"
+++
Nezapomeňte na I. subregionální závod, kterého se náš radioklub zůčastní ve dnech 2. - 3. 3. 2013 na Blatenském vrchu pod závodní značkou OL7C.
Zveme všechny příznivce radioklubu. Přijďte se zůčastnit, nebo se podívat na první závod v letošní sezóně.
.
Aktuální podmínky závodu na webu [ČRK](http://www.crk.cz/VHFUHFGENC), výsledky závodu budou zveřejněny [zde](http://vkvzavody.moravany.com).Další informace sledujte, po přihlášení, na [fóru](http://forum.ok1kvk.cz). Pro připomenutí reportáž [I. subregional 2012](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/zavody/vkv/523-i-subregional-2012).[Radioklub hledá nové členy](index.php/informace/488-radioklub-hleda-nove-leny)
Aktuální podmínky závodu na webu [ČRK](http://www.crk.cz/VHFUHFGENC), výsledky závodu budou zveřejněny [zde](http://vkvzavody.moravany.com).Další informace sledujte, po přihlášení, na [fóru](https://forum.ok1kvk.cz). Pro připomenutí reportáž [I. subregional 2012](https://ok1kvk.cz/web/index.php/zavody/vkv/523-i-subregional-2012).[Radioklub hledá nové členy](index.php/informace/488-radioklub-hleda-nove-leny)
......@@ -12,7 +12,6 @@ Jirka OK7RA mi loni před Vánoci nabídl ke koupi skoro hotovou (mechanicky) du
"
+++
Jirka OK7RA mi loni před Vánoci nabídl ke koupi skoro hotovou (mechanicky) dutinu PA pro 2m pásmo s osazenou s GS-35B, což byla nabídka, které jsem nemohl odolat a za rozumnou cenu jsem ji od něj koupil.  Po večerech jsem ji v URL v Praze zprovoznil do použitelné podoby. Bylo potřeba předělat zdroje předpětí, osadit turbínu chlazení, nově zapojit zdroj VN, vyřešit průchod anodového napětí do dutiny, aby průchodka snesla s rezervou 4 kV, zahořet elektronku a opravit nevhodně zapojený katodový obvod buzení.
No, nakonec se to podařilo, a 23\. ledna jsem z PA dostal prvních 100 W. Jenže jak to už tak bývá, když jsem byl v nejlepším a hezky jsem si ladil, tak mi bouchlo trafo zkušebního zdroje VN (asi mezi závitový zkrat na primáru). Nezbylo tedy nic jiného, než dát dohromady VN napájecí zdroj pro finální stav, což bylo dost mechanické práce, ale už jsem alespoň věděl, že po vf stránce je skoro všechno hotovo.
......@@ -21,7 +20,7 @@ Základem nově budovaného PA je zdroj z DDR KV vysílače KN1.  Plánuji roz
Na přiložených fotografiích je vidět rozestavěný PA s GS-35B podle UV1AS, RX1AS, RW1AW a popsaný anglicky PA1CSG. [Zde](http://www.youtube.com/watch?v=VhbmtCnyWc8) naleznete popis použité dutiny v němčině.
Další večer jsem dal dohromady výstupní dolní propust a měření výstupního a odraženého výkonu (původně jsme s Petrem OK1WPN tuto [sestavu](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/ham-konstrukce/451-vystupni-dolni-propust-pro-pa-1kw-na144-mhz) chtěli pro jiný PA). Vytisknul jsem také stupnici PWR, SWR, teploty a Ua pro měřidlo MP100 (pokud si obrázek vytisknete v šířce 100 mm, pak vám bude přesně sedět do měřáku MP 100 Metra Blansko).  Napájecí třífázový zdroj jsem zapojil do série, takže jsem obdržel výsledné Ua= 4137 VDC naprázdno. Při nabuzení 40 W jsem na výstupu naměřil 1200 W, proud anody 500 mA, Ua=3,8 kV, Ig= 150 mA, předpětí Ug= -44V, Icq=100 mA, účinnost cca 63 \%. Při tomto výkonu 30 minut zaklíčováváno na FM, bez výraznějšího oteplení výstupního vzduchu nebo nějakých nepravostí ve zdroji. Napětí na anodě je trochu vyšší než bych si představoval, ale podle dostupných pramenů na webu je použitelné - např. DL7MEA, F5MSL, TM2A. V tabulce z popisu 2m PA dle DL6MEA jsou naměřeny orientační hodnoty výstupních výkonů pro různé úrovně buzení a pro dvě hodnoty anodového napětí. Autor poznamenává k naměřeným hodnotám zisku a dosažených výstupních výkonů, že odchylky naměřené hodnoty zisku pro jednotlivé úrovně buzení pravděpodobně pramení z toho, že ne vždy se dá dosáhnout optimálních hodnot přizpůsobení v obvodu a pro jednu hodnotu buzení se toho podaří dosáhnout, ale pro ostatní hodnoty buzení přizpůsobení pak není optimální.
Další večer jsem dal dohromady výstupní dolní propust a měření výstupního a odraženého výkonu (původně jsme s Petrem OK1WPN tuto [sestavu](https://ok1kvk.cz/web/index.php/ham-konstrukce/451-vystupni-dolni-propust-pro-pa-1kw-na144-mhz) chtěli pro jiný PA). Vytisknul jsem také stupnici PWR, SWR, teploty a Ua pro měřidlo MP100 (pokud si obrázek vytisknete v šířce 100 mm, pak vám bude přesně sedět do měřáku MP 100 Metra Blansko).  Napájecí třífázový zdroj jsem zapojil do série, takže jsem obdržel výsledné Ua= 4137 VDC naprázdno. Při nabuzení 40 W jsem na výstupu naměřil 1200 W, proud anody 500 mA, Ua=3,8 kV, Ig= 150 mA, předpětí Ug= -44V, Icq=100 mA, účinnost cca 63 \%. Při tomto výkonu 30 minut zaklíčováváno na FM, bez výraznějšího oteplení výstupního vzduchu nebo nějakých nepravostí ve zdroji. Napětí na anodě je trochu vyšší než bych si představoval, ale podle dostupných pramenů na webu je použitelné - např. DL7MEA, F5MSL, TM2A. V tabulce z popisu 2m PA dle DL6MEA jsou naměřeny orientační hodnoty výstupních výkonů pro různé úrovně buzení a pro dvě hodnoty anodového napětí. Autor poznamenává k naměřeným hodnotám zisku a dosažených výstupních výkonů, že odchylky naměřené hodnoty zisku pro jednotlivé úrovně buzení pravděpodobně pramení z toho, že ne vždy se dá dosáhnout optimálních hodnot přizpůsobení v obvodu a pro jednu hodnotu buzení se toho podaří dosáhnout, ale pro ostatní hodnoty buzení přizpůsobení pak není optimální.
Podle těchto pramenů se dá pro tuto dutinu a pro anodové napětí kolem 4 kV očekávat výstupní výkon přes 2,5 kW z jedné elektronky, takže pokud se budeme držet hodnot do 1 kW, tak budeme lampu jen zlehka „šolíchat“.
......
......@@ -20,7 +20,6 @@ perex_e = "Radioklub se začíná stěhovat do nových prostor. Od 1. 7. 2013 na
"
+++
Radioklub se začíná stěhovat do nových prostor. Od 1. 7. 2013 najdete sídlo Radioklubu lázeňského města Karlovy Vary OK1KVK v Lidovém domě v Karlových Varech - Staré Roli na adrese Školní 358/7. Během letních prázdnin budeme zařizovat nové prostory, abychom mohli od září obnovit kroužek elektroniky a vysílání.
.
......@@ -30,4 +29,4 @@ Poslední [kroužek elektroniky](http://krouzek.radioklub.cz) tohoto školního
Kroužky  začnou znovu fungovat od 18\. 9\. 2013 v Lidovém domě. Bližší informace o dnech a časech, kdy budou kroužky fungovat, se dozvíte nejpozději v září na těchto stránkách.
Adresa platná od 1\. 7\. 2013:
**Radioklub lázeňského města Karlovy Vary OK1KVK/OL7C\*\***Školní 358/7\***\*360 17 Karlovy Vary - Stará Role**
[![OK1KVK LD Mapa](kvk_lidak.png)](http://maps.google.cz/maps?q=%C5%A0koln%C3%AD+358%2F7,+Karlovy+Vary&hl=cs&ie=UTF8&ll=50.243541,12.833555&spn=0.00822,0.01929&sll=49.803763,15.474913&sspn=4.247489,9.876709&brcurrent=5,0,0&hnear=%C5%A0koln%C3%AD+358%2F7,+360+17+Karlovy+Vary&t=m&z=16&iwloc=A)[![](pdf.png)](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/TZ/TZ_Radioklub_stehovani.pdf)[Zpráva ve formátu PDF](http://www.ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/TZ/TZ_Radioklub_stehovani.pdf)**Děkujeme za pochopení!**
[![OK1KVK LD Mapa](kvk_lidak.png)](http://maps.google.cz/maps?q=%C5%A0koln%C3%AD+358%2F7,+Karlovy+Vary&hl=cs&ie=UTF8&ll=50.243541,12.833555&spn=0.00822,0.01929&sll=49.803763,15.474913&sspn=4.247489,9.876709&brcurrent=5,0,0&hnear=%C5%A0koln%C3%AD+358%2F7,+360+17+Karlovy+Vary&t=m&z=16&iwloc=A)[![](pdf.png)](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/TZ/TZ_Radioklub_stehovani.pdf)[Zpráva ve formátu PDF](https://ok1kvk.cz/upload/ok1-36134/TZ/TZ_Radioklub_stehovani.pdf)**Děkujeme za pochopení!**
......@@ -10,7 +10,6 @@ perex_e = "
"
+++
Na závěr letošní sezóny jsme se docela těšili a chtěli jsme si trochu vylepšit naše smíšené pocity, které jsme si odnášeli z jednotlivých závodů letošní sezóny. První subregionál nestál bodově, ani výsledkově za moc, protože v zimě se z Krušných hor závodí jen obtížně. Druhý subregionál jsme zahájili zlomením RDM 6 stožáru a likvidací dvojčete 18 el. M2, díky překvapivě silné ledovce. Polní den nás naopak příjemně překvapil extrémním přínosem narychlo spíchnutého čtyřčete 50 Ohmových pěti elementových DK7ZB, aby nás v našich očekáváních umravnila matka příroda projevy své nevole o VHF kontestu. Dva přechody silné bouřkové fronty se silným rušením a atmosférickými výboji si vybraly svou daň v podobě zkrácení dosahované délky spojení, což ve spojení s poškozením rotátoru otáčejícím naším „velkým uchem“ (čtyřče 10 el. yagin), vypálením dvou předzesilovačů, vstupu transvertoru a odpálení budiče PA vedlo k podprůměrnému výsledku našeho snažení, ač se naši operátoři snažili, seč mohli. Před A1 kontestem jsme pečlivě sledovali předpověď počasí, protože od stavu atmosféry na Blatenském vrchu se odrážely naše možnosti nasazení různých anténních systémů. Předpověď slibovala velmi slušné počasí a my jsme se na ni spolehli.
Jako první dorazili Blaťák v pátek ráno Vláďa OK1FIK spolu s Vaškem OK1VKQ a čekali na mne (OK1UBO) dost dlouho, protože jsem doma od brzkého rána dolaďoval na spektrálním analyzéru vstup transvertoru po výměně GaAs fetu vypáleného při VHF kontestu. Nastavoval jsem ještě i úrovně buzení vysílací cesty transvertoru, abychom měli v závodě pokud možno co nejčistší signál. Náš předseda - Michal OK1WMR - mne navíc zaúkoloval v souvislosti s kroužkem elektroniky při našem klubu podáním žádostí na Úřad města. To vše se promítlo v mém odpoledním příjezdu na kopec. Krátká porada všech tří přítomných vyústila v rozhodnutí nedělat nic složitějšího a jen nainstalovat naše Italsko-Švýcarské dvojče osmi elementovek na rozhlednu. Dali jsme si také za úkol pokusit se o opravu rotátoru pohybujícím naším „velkým uchem“ tvořeným 4x10 el. DK7ZB. Během této opravy dorazila i naše zahraniční podpora - Olaf DL7CX. Naneštěstí se zastavil jen na kus řeči a omluvil se, že mu A1 kontest koliduje s třídním srazem po dvaceti či kolika letech, takže smůla!!!  Nicméně alespoň rotátor se nám podařilo opravit a s příchodem soumraku vesele točil naší nejcitlivější anténou.Na to, že se jednalo o páteční večer, tak jsme jen velmi střídmě využívali povzbuzujících prostředků ve formě tekutých ovocných vitamínů, a o to víc jsme se snažili, co nejvíce dát dohromady naše vysílací zařízení, což se tak kolem osmé večer povedlo. Pohodlné usazeni ve společenské místnosti chaty, Vláďa OK1FIK provokativně zahlásil: „Hele, Jirko a poslouchal jsi majáky? Jaké jsou podmínky? Hepburn ukazuje, že by to mělo chodit na sverozápad a sever.“ No nakonec mě vykopal z krbovými kamny prohřáté místnosti do prochladlé vysílací špeluňky. Natočil jsem antény a prolaďuji okolo kmitočtu  PI7CIS a poslouchám ...... nic. Zkouším OZ7IGY, poslouchám a ..... nic. Tak to už mi nedalo a prolaďuji celé majákové pásmo a jen slabě slyším majáky, které by měly burácet a ony zatím jen slabě pískají svou písničku. Asi jsem ten tranvertor někde po měření doma špatně složil, nebo něco upadlo, napadá mne. Zkouším, zkouším ..... a nic. Kolem druhé ráno jsem to vzdal a šel spát. Moc dobré spaní jsem neměl a pořád mi v hlavě vrtalo, co se asi tak mohlo stát. Ráno mne kolem sedmé hodiny budí Venca OK1VKQ s dotazem: „ Spravil jsi to?“ Popravdě se mu přiznávám, že jsem nebyl úspěšný. „Hele, co takhle zkusit jiný KV rádio za transvertorem?“ nadhodí. No a bylo vymalováno. Vyměnili jsme rádio a z reproduktoru si OZ7IGY notoval s úrovní S3 a PI7CIS i ON0VHF si pískaly sice slabě, ale zato pohodlně čitelné. Takže další následek VHF Contestu - IC PROIII-jka neposlouchá.Vláďa OK1FIK skočil do auta, že se tedy obětuje a rozebere celý stůl se svým HAM shackem, a že přiveze svoji FT 2000\. Spíš jsme si mysleli, že musel rozebrat půlku stodoly, protože přijel až po třech hodinách a nevěrohodně se vymlouval na zavřenou cestu kvůli kácení stromů. Ve dvou jsme zatím rozvinuli kabeláž související se 4x5 el. a připravili vše na jeho vytažení do pracovní polohy. Ještě jsme stihli i nějaký ten škopík chmelového ledově chladného čaje, když nakonec dorazil Pavel OK1AW těsně následovaný Vláďou OK1FIK s pořádným KV RIGem na zadní sedačce auta.Pak už stačila chvilka námahy a vytáhli jsme rotátor, svazek kabelů a nakonec i samotný anténní systém na stožár. Sluníčko pálilo, jako kdyby si spletlo datum. Vítr skoro nefoukal a teplota skoro trenýrková, a to byl listopad v nadmořské výšce přes tisíc metrů!!!  Vše bylo na nejlepší cestě k zapojení FT 2000 do našeho zařízení, když si to přihasil Ondra OK1CDJ a Saška OK1RS s rodiči. To by nebylo to nejhorší, ale Ondra vytáhne tlakovou lahev s héliem, pokovený balón a malinkou pěnovým polystyrenem obalenou sondu s groundplainem na 70 cm. Všichni se seběhnou a začneme se věnovat plnění a vypouštění balónové sondy s GPS sledováním polohy přes APRS. Před druhou hodinou odpolední je sonda konečně ve vzduchu a nabírá směr na Klínovec a „tryskovou“ rychlostí 10 až 15 km za hodinu ve výšce 4200 až 4800m mizí v dáli. Jsem nervózní, protože zbývá hodina do začátku závodu a FT 2000 stále není zapojená do zbytku našeho haraburdí.  Konečně Vláďa začíná za pět minut 15:00 CET vysílat a hned se ozývá: „Ty, to je nějaký divný. Na pásmu nikdo není. To ti to nějak neposlouchá. Něco s tím asi bude.....“  ... a během okamžiku potvrzuje QSO s Francouzkou stanicí, kterou následuje Švýcar a hned za ním Maďar. Mně padá kámen ze srdce.Teď už je to na Vláďovi FIK, který rozjíždí závod. Na příposlechu je Pavel OK1AW, který Vláďu doplňuje první tři hodiny, kdy děláme 62(45) + 45(39) + 47(40) QSO/h a 18 (12) +16 (7) + 15 (12) tis. b/h – v závorce jsou hodnoty loňského roku. To je za tři hodiny o 30 QSO a 18 tis. bodů lepší výsledek než loni. Tak to vypadá slibně .....   A taky celých pět hodin nemůžeme Vláďu FIK dostat od sluchátek, klávesnice a pádel telegrafního klíče.  Nakonec své místo přepustil Pavlovi AW, který po šesti hodinách a několika minutách (20:09 UTC) dosahuje 263-tího spojení. To je polovina z celkem dosažených QSO. Teď už jenom vydržet a dodělat ten zbytek spojení, což není snadné, protože jen 10 km od nás na východ jsou na Klínovci ve čtverci JO60LJ OK2A, kteří mají dvě antény a 850W výkonu, takže udělat jakékoli spojení na východ a jihovýchod je utrpení. Přitom podmínky šíření zrovna do těchto směrů jsou zlepšené a dalo by se udělat více OK1, OK2, OM i SP stanic. No nic, musíme to vydržet - ono i na druhé straně to musí být dost špatné, a to mají asi horší zařízení, než Sitno Mk II, jak mu u nás říkáme (vstup s ATF-53189, směšovač EM1, HELA-10D a krystalové filtry).  V tomto roce, stejně jako za poslední dva roky se zopakovala situace, kdy (až na výjimky) byl po celou dobu trvání závodu pro nás zavřený směr na Z, SZ a S, odkud se velmi obtížně dolovalo jakékoli delší spojení. Přitom Hepburnova předpověď podmínek šíření udávala, že by to do těchto směrů mělo fungovat. Během večera ještě dorazil Jakub OK1FVN se svojí přítelkyní, která napekla ve velkém objemu oblíbené slané štrůdly, takže byli vřele a bouřlivě uvítáni nejenom kvůli vynikajícímu pečivu, ale také kvůli tomu, že Jakub FVN se stal naším třetím, a taky posledním operátorem, jehož pomoc umožnila trochu se vyspat, jak Vláďovi FIK, tak i Pavlovi AW. Během noci mnoho QSO nepřibylo a ráno v době od 7:00 do 10:00Z  jsme na tom byli zhruba stejně jako loni - 18(13) + 15(15) + 17(20) + 20(23)  QSO/h a 7(6) + 5(6) + 8(6) + 9(9) tis. b/h – v závorce jsou hodnoty loňského roku. Situace tedy odpovídá tvrzení Vládi FIK o nutnosti za prvních šest hodin dělat maximum toho, co je možné, protože ve zbytku závodu už to těžko doženeš.Když jsme se v neděli kolem poledne vyhřívali na sluníčku před chatou, tak jsme přímo nad sebou zahlédli dopravní letadlo, které vypadalo, jako by letělo tak v poloviční výšce, než ostatní letadla. Díky aplikaci pro chytré mobilní telefony jsme se dozvěděli, že se jedná o Airbus A380 na trase z Kuvajtu do Amsterodamu. Zmiňuji to tady proto, že pár minut po přeletu nad Blaťákem, udělal Vláďa FIK našeho jediného Angličana G4ZTR. Že by odraz od letadla? Možné by to bylo. A380 má rozpětí cca 80m a je zhruba stejně dlouhé. To už je pořádná odrazná plocha!Naše zařízení tentokráte fungovalo bez větších problémů a vzhledem ke skvělému počasí nedošlo ani na žádné lámání stožárů či antén, jak se nám to povedlo předloni. Díky tomu jsme dojeli v celkové pohodě až do konce závodu. Tou dobou dorazil i Pavel OK1PRI, který se cestou na kopec zatavil o dušičkové neděli u hrobu našeho zasloužilého člena a vynikajícího kamaráda Petra OK1WPN a zapálil mu za nás svíčku. Díky!!!!! S balením našeho vybavení po závodě nám pomohli i naši noví příznivci Viktor OK8AV (ex. UA3DOF) a Ivo OK9IVO. Takže díky spoustě pomocných rukou se nám podařilo rychle zařízení sbalit a už nás o prodlouženém víkendu 15\. až 17\. 11\. čeká finální příprava antén, ale i chaloupky na zimu.Dosáhli jsme 527 spojení při průměrném zisku 356,2 (loni 338,5) bodů/QSO a podařilo překonat o 46 tisíc bodů klubový rekord z roku 2013, když jsme letos udělali 187.728 bodů.
......@@ -26,4 +25,4 @@ SW: [Win-Test](http://www.win-test.com/)
![](01.jpg) ![](02.jpg) ![](03.jpg)
[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/148-a1-contest-2014)[.](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/72-)
[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/148-a1-contest-2014)[.](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -12,7 +12,6 @@ Letošní CQ WW WPX CW Contest  vyšel na víkend 24.-25. května 2014. Jak už
"
+++
Letošní CQ WW WPX CW Contest  vyšel na víkend 24.-25. května 2014. Jak už to bývá zvykem, tak i letos došlo proti loňsku k pár změnám. Ta hlavní byla v tom, že se tentokrát na Blatenském vrchu nekonal každoroční sraz Velorexů. Na kopci jsme tedy, kromě obsluhy bufetu u věže, byli sami.
Vyrazil jsem na kopec už ve čtvrtek po práci. Bylo třeba udělat ještě dost práce, aby bylo pro závod všechno připraveno. Odpoledne se ke mě přidal Vašek VKQ a dali jsme se do práce. Hlavním úkolem bylo postavit nový 19m stožár, který se nám na II. Subregionálu zlomil. Nakonec se nám to ještě s pomocí 2 dřevorubců podařilo a odpoledne byl stožár tam, kde má být. Připravil jsem ještě na smontování Yagi na 10m a tím jsme pro čtvrtek skončili. V pátek se k nám ráno připojil Míra OK1DUB a po snídani jsme se s plnou vervou pustili do práce. Počasí naštěstí přálo, a tak šlo vše tak, jak má. První na řadě bylo INV V na 160m. To už máme nacvičené, takže během 45 minut bylo hotovo. Mirek s Vaškem se pak pustili do tahání dvou beverage, a tak zmizeli v lesích skoro na dvě hodiny. Já jsem se věnoval smontování 6 el. Yagi na 10m. Mezitím dorazil i Jirka UBO. Když se vrátili lesní turisté, pokračovali jsme vysunutím 19m stožáru s Tribanderem. To už však bylo po obědě a nikomu se po vydatné stravě doplněné zázračnou žlutou tekutinou moc nechtělo. Odpoledne postupně dorazili Pavel OK1AW a Olaf DL7CX. Když byl tribander v pracovní poloze, pokračovali jsme s Yagi na 10m, která byla, jako obvykle, umístěna hned vedle vchodu do chaty.No a tím bylo se směrovkami hotovo. Zbývaly však ještě další antény, které bylo potřeba připravit. Pavel AW se průběžně věnoval opravě INV V na 40m, které v zimě prasklo. Oprava byla zbytečná, a tak ustřihl oba konce nové. Ladění pak trvalo o to déle, protože poloha antény vedle věže dost ovlivňovala její vlastnosti.  Když bylo konečně hotovo, zbývalo prodloužit INV V na 80m, které bylo příliš krátké. Zdálo by se, že jsou to nicotné práce, ale bohužel zabraly zbytečně čas, protože jako poslední se musel ještě postavit vertikál na 80m. Tomu se věnoval Vašek s Olafem, ostatní se postupně přidali. To už se blížil večer, ale naštěstí jsme všechno stihli včas. Jako poslední se dolaďovala již zmíněná INV V na 80 a 40m.Když bylo konečně hotovo, mohli jsme v klidu povečeřet něco dobrého z grilu. Bohužel nás však musel z rodinných důvodů opustit Míra OK1DUB, a tak nás bylo k rádiu o jednoho méně. Škoda. Po krátkém odpočinku jsem se pustil do sestavení celého setupu. Ten se proti loňsku nezměnil, pouze s tím rozdílem, že PA ACOM jsme nahradili PA OM2500, který spolu s Alphou přivezl Olaf. Asi po hodině práce byl setup hotov a mohli jsme tedy začít živě ladit. Toho ujal Olaf. Připravil tabulky ladění pro každý PA a během půl hodiny byl hotov. Mezitím dorazil poslední člen operátorské sestavy Libor OK1DOL. Jako obvykle přivezl domácí ožralou bábovku, kterou všichni povinně ochutnávali. Ani se nemusel nikdo nutit…Kolem jedenácté večer, myslím, bylo vše funkční a připraveno. Domluvili jsme se na způsobu střídání a pak už jsme jen čekali, až závod začne.Vlastní závod probíhal vcelku v klidu a v porovnání s loňským rokem jsme byli od začátku napřed. A tak se objevila tajná přání, jako pokoření 10 mil. Bodů, 4000 QSO atd. V první půlce byly podmínky průměrné. Čekali jsme na otevření pásma 10m, ale marně. Nakonec jsme se přeci jen přeladili, ale nebylo to to, co jsme očekávali. Podmínky se postupně zlepšovaly, ale zvláštní zlepšení to nebylo. V sobotu se počasí pokazilo a přihnal se i nějaký déšť. Rate jsme udržovali po celý závod celkem přijatelný a tak spojení přibývala. Střídání operátorů probíhalo dle dohody, takže ani zde nebyly problémy. Ti co zrovna nespali, nebo nevysílali, byli odpovědni za výživu a napájení těch ostatních…V neděli odpoledne nás opustil Olaf DL7CX a Libor OK1DOL, protože měli druhý den povinnosti. Závod jsme tedy dokončili s Pavlem 1AW.Ráno jsme nikam nespěchali a v klidu se vyspali. Mezitím dorazil zpět Vašek VKQ, který přijel vlakem pomoct balit. Když jsme se v klidu nasnídali,  pomalu jsme s Pavlem a Vaškem začali balit to, co jsme ve čtvrtek a v pátek pracně stavěli :-) Tedy hlavně oba beverage a INV V na 160m. Nakonec jsme zjistili, že musíme sundat i 6 el na 10m, protože kvůli stožáru nešla zavřít okenice :-( . Jako poslední jsme spustili vertikál na 80m a bylo hotovo. Pak už jen sbalit zařízení, uklidit a hurá domů. Chatu jsme zamykali kolem 15:00 hodin.
......@@ -29,4 +28,4 @@ SW: [Win-Test](http://www.win-test.com/)
![](tab.PNG)
![08](01.jpg)![08](02.jpg)![08](03.jpg)[Fotogalerie](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/145-cqwpxcw2014)
![08](01.jpg)![08](02.jpg)![08](03.jpg)[Fotogalerie](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/145-cqwpxcw2014)
......@@ -13,7 +13,6 @@ Přípravě na letošní závod jsme opět věnovali hodně pozornosti. Rekonstr
"
+++
...aneb jak doba ledová dorazila do Krušných hor.
Přípravě na letošní závod jsme opět věnovali hodně pozornosti. Rekonstrukcí prošel náš hlavní systém 4x10 el. DK7ZB, kde jsme vyměnili kabeláž a všechny antény jsme zrekonstruovali dle nejnovějších podkladů na webu DK7ZB. Odměnou nám bylo to, že jsme čtrnáct dní před závodem mohli konstatovat, že takto zrekonstruovaný systém poslouchá o něco lépe než zkontrolované a na minimální PSV nastavené dvojče 18 el. M2 vysunuté do 10m. Při porovnání obou ant. systémů poslechem jsme o víkendech před závodem dobře slyšeli, mimo nedalekých majáků DB0JT a DBOSGA, ve směru na jih i OK0EB s 0,03W. Navíc, na jihovýchodu byly slušně slyšitelné oba maďarské majáky HG1BVA a HG8BVA (735 km). Na 4x10 el. byly výborně slyšet SR3VHX (362 km) a obligátní OZ7IGI (572 km)..
......@@ -51,4 +50,4 @@ Značka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.**Závod: [II. subregional contest 2014](
Vybavení:
ANT: 4x10el. DK7ZB@10m, 8x5el. DK7ZB@7m, 2x8el. DK7ZB@23m
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + druhá polovina kontestu 3xPA (GS-31B - 700W, 2xGI7b – 500W , GS-35B – 800W; celkem 2000W).SW: [Win-test](http://www.win-test.com)[![01](01.jpg)](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/144-2-subregional-2014) [![02](02.jpg)](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/144-2-subregional-2014) [![03](03.jpg)](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/144-2-subregional-2014)[Fotogalerie](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/144-2-subregional-2014)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + druhá polovina kontestu 3xPA (GS-31B - 700W, 2xGI7b – 500W , GS-35B – 800W; celkem 2000W).SW: [Win-test](http://www.win-test.com)[![01](01.jpg)](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/144-2-subregional-2014) [![02](02.jpg)](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/144-2-subregional-2014) [![03](03.jpg)](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/144-2-subregional-2014)[Fotogalerie](https://ok1kvk.cz/web/index.php/fotogalerie/category/144-2-subregional-2014)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)
......@@ -12,7 +12,6 @@ Každoroční kroužek elektroniky a radioamatérského vysílání začíná j
"
+++
Každoroční kroužek elektroniky a radioamatérského vysílání začíná již 11. září 2014. Více informací najdete v článku.
Kroužek se koná každý:
......@@ -39,6 +38,6 @@ Lidový dům Stará Role
<big>Zastávka _Školní_ linek 3 a 15 nebo zastávka _Truhlářská_ linky 13\. Informace o kroužcích najdete na:</big><big>
# [**http://krouzek.ok1kvk.cz**](http://krouzek.ok1kvk.cz)
# [**https://krouzek.ok1kvk.cz**](https://krouzek.ok1kvk.cz)
</big>**<big>Těšíme se na Vaši návštěvu!</big>**
......@@ -13,7 +13,6 @@ Těšíme se na Vás v prostorách našeho radioklubu, Lidový dům, Karlovy Var
"
+++
Termín konání soutěže bude v pátek 2. května 2014.
Těšíme se na Vás v prostorách našeho radioklubu, Lidový dům, Karlovy Vary - Stará Role.
.
......@@ -27,10 +26,10 @@ Těšíme se na Vás v prostorách našeho radioklubu, Lidový dům, Karlovy Var
M(Ž3) - mládež 17 - 19 let
(pro zařazení do kategorii rozhoduje rok narození).
**Soutěžní disciplíny:**1\. Teoretické znalosti - odborný test, 20 otázek typu A,B,C*(příklad: Jaká je jednotka kapacity? a)Farad b)Faraday c)Franta)\_2\. Dovezený výrobek - předložení vlastního výrobku s dokumentací*(dokumentace by měla minimálně obsahovat schéma zapojení a popis funkce)_3\. Soutěžní výrobek - stavba zadaného výrobku_(zadaným výrobkem jsou stavebnice podle obtížnosti kategorie včetně plošného spoje, součástek a stavebního, případně oživovacího návodu)_**Kdy a kde:\*\***Pátek 2. 5. 2014 od 9:00** (do cca 13h) v [sídle radioklubu v Lidovém domě ve Staré Roli
](http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/kontakt/adresa-radioklubu)P.
](https://ok1kvk.cz/web/index.php/kontakt/adresa-radioklubu)P.
**Důležité:**- soutěžící **musí mít sebou\*\* přezůvky, vlastní psací potřeby, minimální vybavení a nářadí pro stavbu soutěžního výrobku _(k zapůjčení budou pájky a další nářadí z vybavení radioklubu)\_
- pokud soutěžící potřebuje **omluvenku** pro školu, **vystavíme** jí na místě konání soutěže- do krajského kola se mohou přihlásit účastníci ze všech okresů karlovarského kraje bez nutnosti účasti v kolech okresních- přesná pravidla a metodické pokyny [ČESKÉHO RADIOKLUBU](http://www.crk.cz/CZ/SOUTDETIRADIOC.HTM "ČESKÝ RADIOKLUB") lze stáhnout [zde](http://www.crk.cz/FILES/TSM.PDF "Pravidla a metodické pokyny")- vítězové kategorií budou reprezentovat Karlovarský kraj v republikovém kole.
- pokud soutěžící potřebuje **omluvenku** pro školu, **vystavíme** jí na místě konání soutěže- do krajského kola se mohou přihlásit účastníci ze všech okresů karlovarského kraje bez nutnosti účasti v kolech okresních- přesná pravidla a metodické pokyny [ČESKÉHO RADIOKLUBU](http://www.crk.cz/CZ/SOUTDETIRADIOC.HTM 'ČESKÝ RADIOKLUB') lze stáhnout [zde](http://www.crk.cz/FILES/TSM.PDF 'Pravidla a metodické pokyny')- vítězové kategorií budou reprezentovat Karlovarský kraj v republikovém kole.
**Kontakt:**Případné dotazy můžete zasílat na e-mail: [info@ok1kvk.cz](mailto:info@ok1kvk.cz) nebo tel. 731 478 599 p. Juřík.
![Soutěž](soutez01.jpg)![Soutěž](soutez02.jpg)![Soutěž](soutez03.jpg)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment