Commit 69f4a488 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek Jednoduchý stmívač

(Autoexportován z Joomly)
parent ecd42076
+++
title = "Jednoduchý stmívač"
perex_e = "Stmívač pracuje tak, že pokud na bázi fototranzistoru T1 dopadá světlo, tranzistor T2 není sepnut a tedy nesvítí ani LED1 nebo není sepnut výstup OUT. Jakmile se fototranzistor zastíní, T1 sepne. Citlivost lze nastavit trimrem R1.
.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
Stmívač pracuje tak, že pokud na bázi fototranzistoru T1 dopadá světlo, tranzistor T2 není sepnut a tedy nesvítí ani LED1 nebo není sepnut výstup OUT. Jakmile se fototranzistor zastíní, T1 sepne. Citlivost lze nastavit trimrem R1.
.
.
![](/upload/ok1wmr/clanky/stmivac/01.jpg)Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/clanky/stmivac/sch.png).
Plošný spoj:
![pcb](/upload/ok1wmr/clanky/stmivac/pcb.png).
PDF verze: [schéma](../upload/ok1wmr/clanky/stmivac/stmivac_sch.pdf), [plošný spoj 1:1 (40x20mm)](../upload/ok1wmr/clanky/stmivac/stmivac_pcb.pdf), [osazovací plán](../upload/ok1wmr/clanky/stmivac/stmivac_osaz.pdf)Eagle 5.11: [SCH](../upload/ok1wmr/clanky/stmivac/stmivac.sch) a [BRD](../upload/ok1wmr/clanky/stmivac/stmivac.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=kf0fps2uf0jmsfkjvh7s81ubvbeu3r&down=true&url=http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip).[](http://www.blueboard.cz/dcounter.php?hid=rm06m8vf666uus7u41ktn4b0xu9rrc&down=true&url=http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/paja_lbr_413.zip)Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.
](index.php/technicke-lanky/425-vyroba-plonych-spoj)Seznam použitých součástek:R1 -Trimr 1M
R2 - 1k - velikost 0207R3 - 10k - velikost 0207R4 - 100R - velikost 0207T1 - LL505 - 2mm - [Odkaz](http://hledejsoucastky.cz/Hledani.aspx?lastsearch=LL-503PTC2E-1AD)
T2 - BC547 nebo jiný NPN tranzistor
LED1 - svíticí dioda, 5mm
![](/upload/ok1wmr/clanky/stmivac/02.jpg)
video:
* * *
.....[http://krouzek.radioklub.cz](http://krouzek.radioklub.cz/)
........
* * *
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment