Přidán článek VHF contest

parent 85f5125f
Pipeline #747 passed with stage
in 5 minutes and 33 seconds
```
title = "VHF Contest 2017"
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody","VHF"]
image = "/images/ctyrce.jpg"
[author]
name = "Jirka, OK1UBO"
```
Po odmlce s reportem z PD 2017 zveřejňujeme se zpožděním naše dojmy z nedávno
proběhlého VHF kontestu, jehož průběh byl hodně ovlivněn absencemi našich
operátorů, když nám nemoc skolila Vláďu OK1FIK, práce na novém bytu Michala
OK1WMR, stěhování znemožnilo účast manželskému páru - Ondra OK1CDJ & Saška OK1RS
a omluvil se pro zaneprázdněnost i Míra OK1DUB.
## Pátek
V pátek ráno jsme se na Blatenském vrchu sešli ve složení Vašek OK1VKQ, Pavel
OK1JKU, Pavel OK1PRI s juniorem a Jirka OK1UBO. Oproti loňsku absentovali Vláďa
OK1FIK, který ze zotavuje po nemoci a chyběl i Jirka OK4FQ, který je stále
v nemocnici v Sokolově. Navíc nám nepřálo počasí, protože celé dopoledne pršelo,
tu drobněji, tu lilo, jako z konve. Naštěstí jsme měli co dělat uvnitř chalupy,
kde jsme se věnovali výměně VN trafa v PA 2xGI7. Odpoledne po zažití dobrot
z grilu a nezbytné kávičce se počasí umoudřilo a dal se vysunout stožár TA-19 se
4x6 el. do pracovní polohy. To nás už přijel zkontrolovat o zdravotní vycházce
náš marod Vláďa OK1FIK, který přivezl i mini VNA pro změření zprovozněných
antén. Naštěstí všechny antény měly dobré PSV, a tak jsme stavbu posledního
systému 4x8 el. nechali na sobotu. Zejména proto, že scházel Zdeněk OK1ZES,
který mi pomáhá s lezeckými pracemi potřebnými pro stavbu tohoto systému. Trochu
nám zatrnulo, když hlásil, že také není ve zdravotní pohodě a má něco s okem,
ale nakonec dorazil spolu s Jakubem OK1FVN a doplnili tak naší páteční sestavu.
Večer jsme ještě prověřili poslechem majáků podmínky, které se zdály lepší na JV
a sever. Zaslechli jsme totiž oba maďarské majáky HG1BVA (462 km) i HG8BVA (735
km), na severu burácel OZ7IGY. Na západě byly slabě slyšet PI7CIS a ON0VHF.
Z jihu se nám večer nepodařilo zaslechnou žádný maják pře 500 km.
## Sobota
V sobotu dopoledne jsme po příjezdu Míry OK7KM a za pěkného počasí dostavěli
v celkem rekordní době cca 2 h výše zmíněné „Italské“ čtyřče osmielementových
antén v sektoru na JV až JZ. Před obědem nebylo vcelku co dělat, a tak jsme se
věnovali spíše plánování služeb u mikrofonu z našeho prořídlého výběru
operátorů. Po obědě zasedl k mikrofonu TRX Míra OK7KM a po kontrole signálu se
věnoval prověřování podmínek šíření a udělal si na svojí značku pár spojení.
## Kontest
První dvě hodiny závodu odjel za mikrofonem Jakub OK1FVN, jehož výkon 69 a 61
QSO za první dvě hodiny byl jen málo za našim loňským výkonem, kdy jsme se
stejně jako loni potýkali s poruchod jednoho z PA. Letos nám PA s 2xGI7B
odstavila kuriózní porucha relé, ktrému odpadla kotva a způsobila zkrat na
ovládacím napětí 24V. Špatně se to hledalo a tak jsme koncový stupeň zprovoznili
až po osmé večer. Pro zajímavost uvádím malou statistiku množství QSO a bodů v
prvních dvou hodinách a v té nejslabší hodině:
```
2017 - rate QSO/tis.b. - 1. hod. 69/17, 2. hod. 61/16, min. 12/4
2016 - rate QSO/tis.b. - 1. hod. 72/18, 2. hod. 51/16, min. 14/5
2015 - rate QSO/tis.b. - 1. hod. 108/28, 2. hod. 70/22, min. 12/5
2014 - rate QSO/tis.b. - 1. hod. 84/24, 2. hod. 69/23, min. 11/4
2013 - rate QSO/tis.b. - 1. hod. 95/22, 2. hod. 67/20, min. 11/4
2012 - rate QSO/tis.b. - 1. hod. 93/24, 2. hod. 69/18, min. 14/5
2008 - rate QSO/tis.b. - 1. hod. 74/15, 2. hod. 48/12, min. 10/5
```
Postupně se u mikrofonu vystřídali Jakub OK1FVN, Míra OK7KM, Jirka OK1UBO,
Zdenek OK1ZES a Pavel „Řízek“ OK1PRI.
Při letošním VHF kontestu nedošlo podle našich výsledků k nějakému výraznějšímu
zlepšení podmínek šíření. Vzhledem k absenci našich nejlepších operátorů se
druhá operátorská liga pochlapila a s dosaženým výsledkem 692 QSO a 243.283 bodů
si zaslouží pochvalu.
Seznam našich nejdelších spojení:
| Značka | Lokátor | Vzdálenost |
|---------|---------|------------|
| SM6BFE | JO69 | 932 km |
| YU7ACO | KN05 | 870 km |
| YT4B | JN94 | 860 km |
| SK6QA | JO58 | 855 km |
| YU1LA | KN04 | 852 km |
| F5ROP/P | JN15 | 851 km |
| YO2LZA | KN05 | 848 km |
| G4CDN | JO02 | 819 km |
| G0VHF/P | JO01 | 817 km |
| SA6CBY | JO57 | 808 km |
Trochu statistiky:
| země | body | QSO |
|------|-------|-----|
| DL: | 79871 | 311 |
| I: | 24957 | 40 |
| OK: | 22632 | 124 |
| PA: | 14587 | 28 |
| F: | 11903 | 19 |
| 9A: | 10784 | 17 |
| OM: | 10567 | 24 |
| SP: | 9401 | 27 |
| HA: | 8927 | 16 |
| S5: | 8448 | 17 |
| HB: | 7109 | 14 |
| OZ: | 6763 | 11 |
| OE: | 5841 | 18 |
| SM: | 4921 | 7 |
| ON: | 4622 | 8 |
| YU: | 3362 | 4 |
| G: | 2445 | 3 |
| E7: | 2261 | 3 |
| YO: | 849 | 1 |
| UR: | 742 | 1 |
| LX: | 473 | 1 |
![mapa spojení](mapa.png)
Děkujeme všem protistanicím za spojení a těšíme se na slyšenou při A1
kontestu!!!
73! Jirka UBO
## Vybavení:
- ANT: 4x10el., 8x5el., 4x6el. a 4x8el.
- RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 4xPA.
- SW: [Tučňák](http://www.win-test.com/)
![](101_0700.JPG =x200)
![](101_0703.JPG =x200)
![](DSCN3711.JPG =x200)
![](DSCN3739.JPG =x200)
![](IMG_20170902_152132.jpg =x200)
![](IMG_20170902_152256.jpg =x200)
![](IMG_20170902_152342.jpg =x200)
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment