Unverified Commit b33c242e authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Format everything using prettier

parent 5509d1fc
Pipeline #947 passed with stage
in 3 minutes and 6 seconds
......@@ -41,8 +41,8 @@ protože se mi PA samovolně přepínal při výkonu nad 500W na obloukovou svá
nadproudové ochrany anody a mřížek, složité časování zapínámí anody a blokování klíčování při vypadlém anodovém napětí, jsou vzhledem k dostatku a
nízké ceně GI-ček vynecháno. Pokud se bude s koncovým stupněm jen trochu solidně zacházet (lépe, než se dá očekávat od ruského vojáka) a vzhledem k robustnosti
GI-ček, pak se dá očekávat naprosto bezproblémový provoz PA. Navíc bývá tato elektronika dosti poruchová v drsném prostředí horské chaty a při kolísání
napětí to vše dělá nepředvídatelné věci :-))))) - to jen abych omluvil mou lenost něco takového do PA postavit. Žhavení i anodový zdroj se zapíná
současně jedním vypínačem. V PA je jen základní měření a jednoduchý sekvencer. Sekvecer je postaven na základě podkladů z webu OK1BAF, jen jsem přidal
napětí to vše dělá nepředvídatelné věci :-))))) - to jen abych omluvil mou lenost něco takového do PA postavit. Žhavení i anodový zdroj se zapíná
současně jedním vypínačem. V PA je jen základní měření a jednoduchý sekvencer. Sekvecer je postaven na základě podkladů z webu OK1BAF, jen jsem přidal
TX/RX LED a klíčování přes optočlen (abychom se vyhli zatahování zemních poteciálů mezi PA a ovládacím hlavním sekvencerem). Podobný PTT opto obvod je ve všech
OK1KVK PA. Sekvencer je v tomto PA jen pro případ samostatného použití PA a v podstatě není využit v našem (OK1KVK) zapojení 2m pracoviště.
......@@ -85,7 +85,7 @@ z příslušných kontaktů a lze nastavovat klidové proudy odděleně pro kaž
![Propojení všech desek a ostatních součástí koncového stupně ](triode-board-interconnection.png =512x)
Takto vypadá PA z boku, kde jsou vidět desky sekvenceru a předpětí. V dolním patře je zdroj, vstupní útlumák pro nastavení vhodné úrovně buzení a měření proudu
anod, mřížkových proudů a výstupní wattmetr s měřením odraženého výkonu. Měřící vazbu Kathrein pro tento PA poskytl Jirka OK7RA. V horním patře je dutina PA
anod, mřížkových proudů a výstupní wattmetr s měřením odraženého výkonu. Měřící vazbu Kathrein pro tento PA poskytl Jirka OK7RA. V horním patře je dutina PA
s namontovanými deskami ovládání, výstupní filtr a měřící vazba.
![PA 144 MHz z bočního pohledu](obraz002.jpg =512x)
......@@ -109,9 +109,10 @@ pozorování výpočet odpovídá realitě, protože k přeskokům a sršení na
![Graf znázorňující napětí na ladícím a výstupním kondenzátoru](2xgi46b_voltages.png =512x)
## Poznámky autora:
Za osm let provozu doznal výše popsaný koncový zesilovač mnoha úprav. Jednalo se o pořízení nového toroidního transformátoru anodového napětí,
nových kondenzátorů vn i usměrňovače. Předělán byl i ladící obvod, aby byl vyloučen ladící kondenzátor s rotorem, kde hlavní problém tvoří poměrně
velké cirkulační proudy a jejich přenos třecími kontakty otočného kondenzátoru. Úprava je popsána zde: [Příprava na I. subregionál 2011](https://www.ok1kvk.cz/clanek/2011/priprava-na-i-subregional-2011).
velké cirkulační proudy a jejich přenos třecími kontakty otočného kondenzátoru. Úprava je popsána zde: [Příprava na I. subregionál 2011](https://www.ok1kvk.cz/clanek/2011/priprava-na-i-subregional-2011).
Další úpravou pak byla přestavba z inkurantní skříně do formátu dvaceti čtyř palcového racku, která proběhla v zimě 2014/2015.
Těším se na slyšenou na pásmě,
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ tags = ["Články","Konstrukce","Konstrukce pro začátečníky"]
image = "2.jpg"
```
Jedná se o jedno ze základních zapojení s časovačem 555. V tomto zapojení svítí
vždy jen jedna LED. Nastavení pulzování lze provést trimrem P1. Ucc určíme podle
použitých odporů R1 a R3 a LED (9V). V našem případě svítí dioda D1 a v
......
......@@ -6,7 +6,6 @@ image = "555_start_01.jpg"
```
Jedná se o velmi jednoduché zapojení s časovačem 555. Po stisknutí tlačítka
START se LED rozvítí. Po uplynutí doby nastevené odporovým trimrem LED zase
zhasne. V průběhu sepnutí lze časování přerušit stiskem tlačítka STOP.
......
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost"]
title = "Aktivity - Březiny 2008"
```
Náš radioklub 20. - 22. 7. obohatil program technickou částí tábor pořádaný
Dětským bezbariérovým centrem Březiny
* * *
---
Děti si mohli vyzkoušet výrobu různých předmětů z měděného drátu pomocí pájení.
A teký jsme vyráběli vlastní rakety poháněné vodou a stlačeným vzduchem...více
......
......@@ -8,4 +8,4 @@ perex_e = "Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz."
Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz.
Ke stažení [zde](6el_28MHz_OWAR_1.pdf) a [zde](6el_28MHz_OWAR_2.pdf).  (tato anténa nebyla dosud postavena a vyzkoušena)
\ No newline at end of file
Ke stažení [zde](6el_28MHz_OWAR_1.pdf) a [zde](6el_28MHz_OWAR_2.pdf).  (tato anténa nebyla dosud postavena a vyzkoušena)
......@@ -9,7 +9,7 @@ image = "004.jpg"
Původně jsme chtěli postavit alespoň 3el. tribander, ale počasí řeklo ne, a
připravilo nám peklo v podobě větru, který v nárazech dosahoval až rychlosti
155km/h. Za takových podmínek se stavět stožár s KV anténou prostě nedá. A tak
jsme alespoň opravili po zimě dipól na 80m a dodělali vertikál na 40m. V
jsme alespoň opravili po zimě dipól na 80m a dodělali vertikál na 40m. V
samotném ARRL DX contesu jsme udělali jen pár spojení na 80m.
Takže jsme spíše čas využili k otestovaní nového zařízení a funkčnost komunikace
......@@ -22,6 +22,6 @@ vysílat.
![KV pracoviště](002.jpg)
Dokonce jsme v sobotu ráno udělali radost několika stanicím v
Dokonce jsme v sobotu ráno udělali radost několika stanicím v
[SSB lize](http://ssbliga.nagano.cz/), protože jsme byli opět jedinou
stanicí z karlovarského okresu DKV a tím pádem i žádaným násobičem.
\ No newline at end of file
stanicí z karlovarského okresu DKV a tím pádem i žádaným násobičem.
......@@ -57,24 +57,24 @@ komínků jsou v tabulce.
Platí pro provoz s trvalou nosnou (FM), pro SSB/CW se volí Q poloviční.
| Elektronka | Q <sub>CFM</sub> | Přetlak inch | Q m<sup>3</sup>/min | Q m<sup>3</sup>/h | Přetlak mm v.s. | Sokl | Komínek |
|----------------------------|------|-------|------|-----|------|-------------|-------------|
| 3-400Z/8163 | 13 | 0,13 | 0,37 | 22 | 3,3 | SK400/410 | SK-416 |
| 3-500Z | 13 | 0,082 | 0,37 | 22 | 2 | SK400/410 | SK406 |
| 3CX800A7 | 19 | 0,35 | 0,54 | 32 | 9 | PN 154353 | |
| 3-1000Z/8164 | 25 | 0,38 | 0,7 | 42 | 10 | SK500/510 | SK516 |
| 3CX1500/8877 | 35 | 0,41 | 1,0 | 60 | 10,5 | SK2200 | SK2216 |
| RD1,5 XB Tesla | 35 | 0,41 | 2,0 | 120 | 15 | SK2210 | SK2216 |
| GS35b | 88,3 | | | 150 | | | |
| 4-250A/5D22 | 2 | 0,1 | 0,06 | 3,5 | 2,5 | SK400/410 | SK406 |
| 4-400A/8438 | 14 | 0,25 | 0,4 | 24 | 6,5 | SK400/410 | SK406 |
| 4-1000A/8166 | 20 | 0,6 | 0,56 | 34 | 15 | SK500/510 | SK506 |
| 4CX250R/7850W | 6,4 | 0,59 | 0,18 | 11 | 15 | SK600family | SK606 |
| 4CX300A/8167 | 7,2 | 0,58 | 0,2 | 12 | 15 | SK700family | SK606 |
| 4CX350A/8321 | 7,8 | 1,2 | 0,22 | 13 | 30 | jako 4CX250 | jako 4CX250 |
| 4CX1000A/8168 4CX1500/8660 | 25 | 0,2 | 0,7 | 42 | 5 | SK800family | SK806 |
| GU43b | 60 | | | 100 | | | |
| 8874 | 8,6 | 0,37 | 0,24 | 15 | 9,5 | | |
| Elektronka | Q <sub>CFM</sub> | Přetlak inch | Q m<sup>3</sup>/min | Q m<sup>3</sup>/h | Přetlak mm v.s. | Sokl | Komínek |
| -------------------------- | ---------------- | ------------ | ------------------- | ----------------- | --------------- | ----------- | ----------- |
| 3-400Z/8163 | 13 | 0,13 | 0,37 | 22 | 3,3 | SK400/410 | SK-416 |
| 3-500Z | 13 | 0,082 | 0,37 | 22 | 2 | SK400/410 | SK406 |
| 3CX800A7 | 19 | 0,35 | 0,54 | 32 | 9 | PN 154353 | |
| 3-1000Z/8164 | 25 | 0,38 | 0,7 | 42 | 10 | SK500/510 | SK516 |
| 3CX1500/8877 | 35 | 0,41 | 1,0 | 60 | 10,5 | SK2200 | SK2216 |
| RD1,5 XB Tesla | 35 | 0,41 | 2,0 | 120 | 15 | SK2210 | SK2216 |
| GS35b | 88,3 | | | 150 | | | |
| 4-250A/5D22 | 2 | 0,1 | 0,06 | 3,5 | 2,5 | SK400/410 | SK406 |
| 4-400A/8438 | 14 | 0,25 | 0,4 | 24 | 6,5 | SK400/410 | SK406 |
| 4-1000A/8166 | 20 | 0,6 | 0,56 | 34 | 15 | SK500/510 | SK506 |
| 4CX250R/7850W | 6,4 | 0,59 | 0,18 | 11 | 15 | SK600family | SK606 |
| 4CX300A/8167 | 7,2 | 0,58 | 0,2 | 12 | 15 | SK700family | SK606 |
| 4CX350A/8321 | 7,8 | 1,2 | 0,22 | 13 | 30 | jako 4CX250 | jako 4CX250 |
| 4CX1000A/8168 4CX1500/8660 | 25 | 0,2 | 0,7 | 42 | 5 | SK800family | SK806 |
| GU43b | 60 | | | 100 | | | |
| 8874 | 8,6 | 0,37 | 0,24 | 15 | 9,5 | | |
Přetlak je udáván v palcích vodního sloupce (H<sub>2</sub>O). Pro metrickou
soustavu platí přepočet koeficientem 25,4\. U elektronek evropské provenience se
......@@ -197,7 +197,7 @@ poměru. Přesné výpočty patří do oboru klimatizací, pro radioamatéry je
jednoduchý vzorec, který ve své publikaci "Koaxialroehren und Topfkreise" uvádí
Wolfgang Borschel DK2DO:
**Q**<sub>**A**</sub> **= 2,8_Pa_**
**Q**<sub>**A**</sub> **= 2,8*Pa***
**( T**<sub>**2** </sub>**- T**<sub>**1**</sub>**)**
......@@ -242,13 +242,13 @@ nepatrné požadavky není vhodné opomíjet.
Tabulka uvádí množství vzduchu Q pro jednotlivé části elektronky GS35b:
| **Objemové jednotky** | **Anoda** | **Katoda** | **Mřížka** |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
| CFM | 88,3 | 1,8 | 10,6 |
| m<sup>3</sup>/h | 150 | 3 | 18 |
| m<sup>3</sup>/min | 2,5 | 0,05 | 0,3 |
| l/min | 2500 | 50 | 300 |
| Množství Q dopravovaného vzduchu | 100% | 2% | 12% |
| **Objemové jednotky** | **Anoda** | **Katoda** | **Mřížka** |
| :------------------------------: | :-------: | :--------: | :--------: |
| CFM | 88,3 | 1,8 | 10,6 |
| m<sup>3</sup>/h | 150 | 3 | 18 |
| m<sup>3</sup>/min | 2,5 | 0,05 | 0,3 |
| l/min | 2500 | 50 | 300 |
| Množství Q dopravovaného vzduchu | 100% | 2% | 12% |
Dále se pro danou elektronku uvádí maximální teplota radiátoru anody 200 °C,
teplota základny (mřížka+katoda) 120 °C.
......
......@@ -9,7 +9,6 @@ image = "/images/ctyrce.jpg"
```
RTTY - digitální druh provozu. CQ WW DX RTTY - nejlepší příležitost vyzkoušet si
tento zajímavý druh komunikace v praxi. Za měsíc nás čeká CQ WW DX SSB a tak je
tento závod i dobrou přípravou a možností vyzkoušet zařízení.
......
......@@ -16,9 +16,8 @@ Celkem jsme navázali 2350 platných spojení a dosáhli 1642816 bodů.
- Značka: **OL7C**
- Závod: CQ World Wide DX - Phone - 25\. - 26\. 10\. 2008 [oficiální web závodu](http://www.cqww.com/) - [3830 výsledek](http://lists.contesting.com/archives/cgi-bin/namazu.cgi?query=CQWW+SSB+OL7C&submit=Search!&idxname=3830&max=10&result=normal&sort=date%3Alate) - [odeslat vlastní výsledek do 3830](http://www.hornucopia.com/3830score/)
| **BAND** | **QSO** | **CQ** | **DXC** | **DUP** | **POINTS** | **AVG** |
|-----------|----------|--------|---------|---------|------------|----------|
| --------- | -------- | ------ | ------- | ------- | ---------- | -------- |
| 160 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 80 | 875 | 12 | 67 | 20 | 999 | 1.14 |
| 40 | 165 | 15 | 50 | 3 | 250 | 1.52 |
......
......@@ -55,7 +55,7 @@ CW spojení, případně zažít pile-up v podobném závodě. Takže nakonec d
spojení a těšíme se na další závody.
| **BAND** | **QSO** | **DUP** | **PFX** | **POINTS** | **AVG** |
|-----------|----------|---------|---------|------------|----------|
| --------- | -------- | ------- | ------- | ---------- | -------- |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 79 | 0 | 12 | 169 | 2.14 |
| 40 | 582 | 0 | 256 | 1633 | 2.81 |
......@@ -68,4 +68,4 @@ Celkový výsledek: **4 242 565** bodů.
![RATE](rate.jpg)
Fotky jsou k nahlédnutí ve [fotogalerii](index.php/fotogalerie/12- "fotogalerie")
\ No newline at end of file
Fotky jsou k nahlédnutí ve [fotogalerii](index.php/fotogalerie/12- "fotogalerie")
......@@ -70,4 +70,4 @@ Fotky jsou v naší [fotogalerii](index.php/fotogalerie/20-)
![](sta_03.gif)
![](sta_01.gif)
![](sta_02.gif)
\ No newline at end of file
![](sta_02.gif)
......@@ -31,4 +31,4 @@ kolem 17 hodiny mohli v klidu vydat na cestu zpět.
## Fotografie z akce
![FNS08](01.jpg)![](02.jpg)![](03.jpg)![](04.jpg)![](05.jpg)![](07.jpg)
![](08.jpg)![](09.jpg)![](10.jpg)![](11.jpg)![](12.jpg)
\ No newline at end of file
![](08.jpg)![](09.jpg)![](10.jpg)![](11.jpg)![](12.jpg)
```
tags = ["Články","Zajímavosti"]
tags = ["Články","Zajímavosti"]
title = "Historie radioklubu"
......@@ -10,7 +10,7 @@ spolku ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači. V Karlových Varech u zr
stáli p.Mašek, Tauc a Langmiler. Po čase vznikla karlovarská klubová stanice
OK1OKV, písmeno O znamenalo “odbory”, protože kluby vznikaly převážně při
odborových organizacích podniků. Po založení Svazarmu roku 1953 přešly
radioamatérské kluby pod jeho správu, i když šlo vlastně o paradox, kdy
radioamatérské kluby pod jeho správu, i když šlo vlastně o paradox, kdy
pacifisticky zaměřená organizace byla začleněna do složky s výrazně militantním
programem. Nastala dlouhé období let studené války se všemi důsledky.
Odmyslíme-li si ovšem nepříjemný vliv tehdejší ideologie včetně neustálého
......@@ -46,4 +46,3 @@ mlčeli, takže upadly v zapomenutí.
[Fotogalerie - Historické fotky](/web/index.php/fotogalerie/category/34-)
[Polní den 1985](/web/index.php/fotogalerie/category/35-polni-den-1985)
......@@ -66,4 +66,4 @@ Trans. on MTT Vol. MTT-29, No.4, April, 1981, str. 332-337.
Originál ve formátu PDF [zde](W2IMU-six-port-divider.pdf "w2imu-six-port-divider") ke stažení.
English original for download is [here](W2IMU-six-port-divider.pdf "w2imu-six-port-divider").
\ No newline at end of file
English original for download is [here](W2IMU-six-port-divider.pdf "w2imu-six-port-divider").
......@@ -16,11 +16,11 @@ pásmu 432MHz jsme se nejdál spojili se stanicí DK1KJG ve vzdálenosti 403km.
Výsledkem bylo 50 spojení s počtem 6012 bodů.
Značka: **OL7C**
Závod: **I. Subregionál na VKV - 1\.-2\. 3\. 2008**
| Pásmo | **144 MHz** |
|-------------|--------------------------------|
| ----------- | ------------------------------ |
| Spojení | 496 |
| WWLs | 64 |
| AVG-km | 272 |
......@@ -30,7 +30,7 @@ Závod: **I. Subregionál na VKV - 1\.-2\. 3\. 2008**
| RIG | TS-440 + TRV + PA(2xGi7b) 600W |
| Pásmo | **432 MHz** |
|-------------|--------------------------|
| ----------- | ------------------------ |
| Spojení | 50 |
| WWLs | 12 |
| AVG-km | 120,2 |
......@@ -40,7 +40,7 @@ Závod: **I. Subregionál na VKV - 1\.-2\. 3\. 2008**
| RIG | TS-790 |
| Pásmo | **10 GHz** |
|-------------|---------------------------|
| ----------- | ------------------------- |
| Spojení | 12 |
| WWLs | 6 |
| ODX | DF0YY - JO62GD - 195,3 km |
......@@ -54,4 +54,4 @@ a Kuba.
![](001.jpg)
![](005.jpg)
![](006.jpg)
\ No newline at end of file
![](006.jpg)
```
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody"]
tags = ["Aktuality","Stalo se","Závody"]
title = "IARU HF World Championship - OL4HQ"
perex = "IARU HQ - mistrovství světa na krátkých vlnách. Zůčastnili jsme se pod
......@@ -9,10 +9,8 @@ spojení."
```
IARU HQ - mistrovství světa na krátkých vlnách. Zůčastnili jsme se pod značkou
OL4HQ. Tým reprezentační stanice České republiky je složen z 12ti vybraných
OL4HQ. Tým reprezentační stanice České republiky je složen z 12ti vybraných
pracovišť, my jsme vysílali v pásmu 10m SSB. Celkem jsme navázali 587 spojení.
- Značka: **OL4HQ**
......@@ -27,4 +25,4 @@ pracovišť, my jsme vysílali v pásmu 10m SSB. Celkem jsme navázali 587 spoje
- ANT: 5el. + 5el. + 3el. + "J" vertikal
- RIG: IC756PROIII + ACOM2k, 2xACOM1k, AL800
[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/15-)
\ No newline at end of file
[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/15-)
......@@ -45,8 +45,8 @@ Stavebnici nebo plošný spoj lze objednat u firmy [HamShop](http://hamshop.cz/p
PDF verze: [schéma](SMD_blikac_sch.pdf), [plošný spoj](SMD_blikac_pcb.pdf), [osazovací plán](SMD_blikac_osaz.pdf)
Eagle 5.0: [SCH](SMD_blikac.sch) a [BRD](SMD_blikac.brd) + doporučená [Pájovo](http://paja-trb.cz/eagle/index.html) knihovna součástek [#PaJa_22.lbr](http://paja-trb.cz/eagle/paja_lbr_506.zip)
* * *
---
[krouzek.ok1kvk.cz](http://krouzek.ok1kvk.cz)
* * *
\ No newline at end of file
---
```
tags = ["Aktuality","Stalo se"]
tags = ["Aktuality","Stalo se"]
title = "JOTA/JOTI 2008"
perex_e = "Jamboree On The Air a Jamboree On The Internet - setkání skautů na
......@@ -24,4 +24,4 @@ dělat spojení dlouho do večera.
![](DSCb4844.jpg) ![](DSCb4868.jpg)
[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/31-)
\ No newline at end of file
[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/31-)
......@@ -13,7 +13,7 @@ tags = ["Aktuality","Stalo se","Akce pro veřejnost"]
```
Národní jamboree - celorepublikové setkání skautů a skautek proběhlo 30.4. -
4.5. v Plzni. Jamboree se zúčastnilo přes 2000 skautů a skautek od 10 do 16
4.5. v Plzni. Jamboree se zúčastnilo přes 2000 skautů a skautek od 10 do 16
let. Organizátorům akce jsme pomáhali se zajištěním spojení na tábořišti a na
doprovodných aktivitách ve městě. Pro účastníky jsme připravili radiový
orientační běh, pájení z měděného drátu a praktickou ukázku radioamatérského
......@@ -38,4 +38,4 @@ Zde jsme opět představovali činnost radioamatérů-skautů.
![náměstí Republiky](namesti.jpg)
Také můžete navštívit naší [fotogalerii](index.php/fotogalerie/6- "fotogalerie Klíč 08")
nebo [stránky jamboree](http://klic2008.cz/ "Klíč 2008")
\ No newline at end of file
nebo [stránky jamboree](http://klic2008.cz/ "Klíč 2008")
......@@ -34,8 +34,8 @@ Deska byla vyrobena [metodou nažehlením tonneru.](index.php/technicke-lanky/42
![](http://www.youtube.com/watch?v=w4ZPNGbJLN8)
* * *
---
[krouzek.ok1kvk.cz](https://krouzek.ok1kvk.cz)
* * *
\ No newline at end of file
---
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment