Commit bca08b36 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Přidán článek II. Subregional 2012

(Autoexportován z Joomly)
parent 47a34e49
+++
title = "II. Subregional 2012"
perex_e = "
Letos jsme se snažili nezanedbat přípravu techniky a na
našem kontestovém pracovišti na Blatenském vrchu jsme strávili dva víkendy před
kontestem (OK1VKQ, OK1UBO a OK1FIK). Trochu nám situaci komplikoval sníh na
cestě na vrcholek kopce, protože ještě před třemi týdny se nedalo k chatě
dorazit normálním autem.
.
"
tags = ["Článek"]
+++
Letos jsme se snažili nezanedbat přípravu techniky a na
našem kontestovém pracovišti na Blatenském vrchu jsme strávili dva víkendy před
kontestem (OK1VKQ, OK1UBO a OK1FIK). Trochu nám situaci komplikoval sníh na
cestě na vrcholek kopce, protože ještě před třemi týdny se nedalo k chatě
dorazit normálním autem.
.
Naše příprava techniky spočívala především v natření dílů vysouvacího stožáru a jejich dopravě na kopec (OK1FIK). Dále nám OK1GP připravil sadu na prodloužení antén osmerčete ze 4 el. na 5 el.. Při prodlužování antén osmerčete jsme přišli na „studeňáky“ v místě připojeni transformačního úseku mezi napájecím kabelem a zářičem. Oprava a následné jemné doladění antén nás tak stálo spoustu času, takže nezbyl prostor pro další nutné práce. Nicméně v sobotu dopoledne jsme to hlavní měli hotovo a konečně zbyl čas na instalaci LNA na náš hlavní přijímací systém tvořený čtyřčetem 6m 10-ti prvkových yagi dle DK7ZB. Krátkou kontrolu jsme zjistili slušnou slyšitelnost majáků:
PI7CIS (144,416 MHz, JO22DC, QRB 614 km, QTF 291°)
OZ7IGY (144,471 MHz, JO55VO, QRB 571 km, QTF 354°)
DB0JT (144,428 MHz, JN67JT, QRB 289 km, QTF 180°)
DB0SGA (144,475 MHz, JN69KA, QRB 156 km, QTF 180°)
Netradičně jsme měli letos připraveno na závod v poledne. To mne trochu vyvádělo z míry, protože to podle dlouhými lety prověřené zkušenosti znamená problémy v závodě. Tak jsem měl chvilku času na točení různými hejblátky a ejhle… Při otáčení sektorovým rotátorem osmerčete došlo k několika zábleskům a docela šlušnému ohýnku. A hned bylo co dělat, ale naštěstí to byla jenom prohořelá navlhlá bakelitová svorka, takže oprava nebyla náročná. Po nezbytné kontrole signálu protistanicemi dvě hodiny před začátkem závodu zbyl i čas na krátké zdřímnutí.
Závod se rozbíhal pomaleji (71 QSO/hod.) než letošní 1. subregionál a loňský 2\. subregionál, kde jsme přesahovali v první hodině tempo 90 QSO/hod. První a také poslední spojení přes 900 km jsme udělali v 18:30 UTC a byla to rumunská stanice YO2KJI. Poloviny počtu spojení jsme dosáhli v 21:00 UTC a poloviny bodů ve 23:00UTC. Celkově jsme udělali 673 QSO, tedy stejně jako loni. Bodově jsme si poněkud polepšili, protože jsme dosáhli 211.604 bodů s průměrem o něco více bnež 314 bodů na spojení.
Podmíky šíření byly dosti proměnlivé (snad způsobeno bouřkami či přechodem frontálních systémů přes Evropu). Nicméně se dá říci, že v sobotu i v neděli byl směr na západ uzavřený, nebo díky šampionátu v hokeji tam nebyly stanice (méně DL stanic). V sobotu večer se poněkud otevřel směr na východ a také na VJV. V neděli dopoledne se malinko otevřel směr na jih, což pro nás znamená na o něco více italských stanic v deníku.
73! Jirka UBO
Značka: **OL7C - JO60JJ - 1044m A.S.L.**Závod: [II. subregional contest 2012](http://vkvzavody.moravany.com/zavody/2sub2012/index.php) - [předběžné výsledky](http://www.vhfcontest.net/getlog/gentxtsql.php?zavod=56&country=1)
144 MHz - 673 QSO – 211 604 pts
..
Vybavení:
ANT: 18el. M2@19m, 4x10el. DK7ZB@10m, 8x5el. DK7ZB@7m
RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 3xPA (GU43b – 800W ,2xGI7b – 550W , GS-31B – 650W; celkem 2000W).[![](/web/images/phocagallery/zavody/2012/2012_05_2subr/thumbs/phoca_thumb_m_P5040001.jpg)![](/web/images/phocagallery/zavody/2012/2012_05_2subr/thumbs/phoca_thumb_m_P5050360.jpg)](index.php/fotogalerie/category/111-)[![](/web/images/phocagallery/zavody/2012/2012_05_2subr/thumbs/phoca_thumb_m_P5040004.jpg)](index.php/fotogalerie/category/111-)[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/111-)[.](index.php/fotogalerie/category/72-)<iframe src="http://www.youtube.com/embed/bWlfetAAIrk" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe><iframe src="http://www.youtube.com/embed/tiE9mS2GZFE" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe><iframe src="http://www.youtube.com/embed/mqWWSC9EQe4" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment