Commit c8cd1584 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

new structure

parent 7a797318
+++
title = "144 MHz PA s 2x GI7B"
tags = ["Články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
published = "2008-09-08T07:28:44.000Z"
author = "OK1GP, OK1UBO"
image = "lead.jpg"
perex = "Popis konstrukce nového PA pro naše vysílací stanoviště."
+++
V roce 2006 jsme s Jakubem OK1FVN dostali za úkol poradit si s 2m PA 1kW s GU43B, který vykazoval vysoké vstupní PSV při zaklíčování.
Tento PA je na fotografiích jinde na našich stránkách. Tím OK1KVK/OL7C neměl jiný PA na vysílání při závodech než stařičký 300W PA s RE025A,
kterému bude snad přes 25 let. Tato situace volala po nápravě a tak vznikl popisovaný PA.
......
+++
title = "555 - blikač se dvěmi LED"
tags = ["Články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
published = "2008-09-29T17:30:49.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "2.jpg"
+++
Jedná se o jedno ze základních zapojení s časovačem 555. V tomto zapojení svítí
vždy jen jedna LED. Nastavení pulzování lze provést trimrem P1. Ucc určíme podle
použitých odporů R1 a R3 a LED (9V). V našem případě svítí dioda D1 a v
......
+++
title = "555 - start/stop s časovým zpožděním vypnutí"
tags = ["Články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "Konstrukce pro začátečníky"]
published = "2008-09-25T09:47:58.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "555_start_01.jpg"
+++
Jedná se o velmi jednoduché zapojení s časovačem 555. Po stisknutí tlačítka
START se LED rozvítí. Po uplynutí doby nastevené odporovým trimrem LED zase
zhasne. V průběhu sepnutí lze časování přerušit stiskem tlačítka STOP.
......
+++
title = "Adrenalin 2008 - závody na horských kolech"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
tags = ["Obecné", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
published = "2008-05-19T03:31:40.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
Letošní májový Adrenalin dostál svého názvu a byl skutečně adrenalinový. Při
vytrvalém dešti se z tratě stávala spíše bahnitá strouha. Náš radioklub pomáhal
s organizací a spojením přes vysílačky s jednotlivými místy na trati. Na
kritických místech byli také připraveni členové místní skupiny ČČK Růžový vrch -
Karlovy Vary.
Více informací o závodu najdete na stránkách [Cyklocentra Vondráček](http://cyklo-vondracek.cz/main.php?fid=1 "Cyklocentrum Vondráček"), které tento závod pořádá.
Více informací o závodu najdete na stránkách [Cyklocentra Vondráček](http://cyklo-vondracek.cz/main.php?fid=1 'Cyklocentrum Vondráček'), které tento závod pořádá.
naše [Fotogalerie](index.php/fotogalerie/4 "Adrenalin 2008 - fotogalerie")
naše [Fotogalerie](index.php/fotogalerie/4 'Adrenalin 2008 - fotogalerie')
+++
title = "Aktivity - Březiny 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
published = "2008-08-14T05:50:42.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
+++
title = "Aktivity - Březiny 2008"
tags = ["Obecné", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
published = "2008-08-14T05:50:42.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
Náš radioklub 20. - 22. 7. obohatil program technickou částí tábor pořádaný
Dětským bezbariérovým centrem Březiny
......
+++
title = "Anténa 6el. 28MHz OWAR"
tags = ["Články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
published = "2008-01-17T13:59:11.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz."
+++
Dokumentace 6 elementové antény OWAR pro pásmo 28MHz.
Ke stažení [zde](6el_28MHz_OWAR_1.pdf) a [zde](6el_28MHz_OWAR_2.pdf).  (tato anténa nebyla dosud postavena a vyzkoušena)
+++
title = "ARRL International DX Contest - Phone"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"]
tags = ["Závody"]
published = "2008-03-05T22:00:05.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "004.jpg"
+++
Původně jsme chtěli postavit alespoň 3el. tribander, ale počasí řeklo ne, a
připravilo nám peklo v podobě větru, který v nárazech dosahoval až rychlosti
155km/h. Za takových podmínek se stavět stožár s KV anténou prostě nedá. A tak
......
+++
title = "Chlazení elektronkových zesilovačů"
tags = ["Články", "Technické články"]
tags = ["Technické články", "Ostatní technické články"]
published = "2008-02-15T15:14:42.000Z"
author = "Petr, OK1WPN"
image = "04.jpg"
+++
Každý radioamatér potřebuje energii a s její výrobou samozřejmě přichází i
teplo, hlavně to ztrátové(i když se dá efektivně využít pro vytápění místnosti).
Zatím nežijeme ve světě, kde by perpetuum mobile znamenalo na každém rohu
......
+++
title = "CI-V interface k radiostanicím ICOM"
tags = ["Články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
published = "2008-03-20T22:00:00.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "civ1.jpg"
+++
Jedná se o velmi jednoduché zapojení, které jsme upravili tak, aby se celé vešlo
do klasického 9-pin D-SUB konektoru. Úprava spočívá především v použití SMD
součástek, které jsou běžně dostupné. S tímto CI-V interfacem lze řídit všechny
......
+++
title = "CQ World Wide DX - RTTY - 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"]
tags = ["Závody"]
published = "2008-09-22T04:46:12.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "/images/ctyrce.jpg"
......@@ -9,7 +9,6 @@ vyzkoušet si tento zajímavý druh komunikace v praxi. Za měsíc nás čeká C
SSB a tak je tento závod i dobrou přípravou a možností vyzkoušet zařízení."
+++
RTTY - digitální druh provozu. CQ WW DX RTTY - nejlepší příležitost vyzkoušet si
tento zajímavý druh komunikace v praxi. Za měsíc nás čeká CQ WW DX SSB a tak je
tento závod i dobrou přípravou a možností vyzkoušet zařízení.
......
+++
title = "CQ World Wide DX - SSB - 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"]
tags = ["Závody"]
published = "2008-10-26T22:28:36.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "/images/ctyrce.jpg"
......@@ -9,7 +9,6 @@ vlnách. Tentokrát jsme odjeli celých 48h závodu s naším již standardním
vybavením. Celkem jsme navázali 2350 platných spojení a dosáhli 1642816 bodů."
+++
I tento rok jsme se zúčastnili jednoho z největších závodů na krátkých vlnách.
Tentokrát jsme odjeli celých 48h závodu s naším již standardním vybavením.
Celkem jsme navázali 2350 platných spojení a dosáhli 1642816 bodů.
......
+++
title = "CQ World Wide WPX - CW - 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"]
tags = ["Závody"]
published = "2008-05-27T10:04:30.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "I když tento víkend probíhala
......@@ -10,7 +10,6 @@ celosvětového závodu CQ WW WPX pod naší závodní značkou OL7C. Celkem se
podařilo navázat za 2700 spojení."
+++
I když tento víkend probíhala Bambiriáda, na které se náš radioklub také
prezentoval, zúčastnili jsme se z nového pracoviště na KV pásma z Blatenského
vrchu i telegrafní části celosvětového závodu CQ WW WPX pod naší závodní značkou
......@@ -69,4 +68,4 @@ Celkový výsledek: **4 242 565** bodů.
![RATE](rate.jpg)
Fotky jsou k nahlédnutí ve [fotogalerii](index.php/fotogalerie/12- "fotogalerie")
Fotky jsou k nahlédnutí ve [fotogalerii](index.php/fotogalerie/12- 'fotogalerie')
+++
title = "Den dětí na Andělské Hoře"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
tags = ["Obecné", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
published = "2008-06-16T05:19:04.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex = "V sobotu 14. 6. 2008 jsme v rámci dne dětí uspořádáli malý radiový
orientační běh pro děti i rodiče, kteří navštívili tuto sobotu Andělskou Horu."
+++
V sobotu 14. 6. 2008 jsme v rámci dne dětí uspořádáli malý radiový orientační
běh pro děti i rodiče, kteří navštívili tuto sobotu Andělskou Horu.
Vybrané fotografie z průběhu akce nalezenete v naší [fotogalerii](index.php/fotogalerie/14- "Den dětí na Andělské hoře").
Vybrané fotografie z průběhu akce nalezenete v naší [fotogalerii](index.php/fotogalerie/14- 'Den dětí na Andělské hoře').
+++
title = "Den otevřených dveří - SPŠ Ostrov"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
tags = ["Obecné", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
published = "2008-12-05T07:45:24.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex = "Jako každý rok jsme i letos představili činnost radioklubu na dnu
......@@ -9,7 +9,6 @@ budoucí studenti zde mohli vidět volnočasou aktivitu studentů v oborech
elektrotechniky a radiotechniky."
+++
Jako každý rok jsme i letos představili činnost radioklubu na dnu otevřených
dveří na střední průmyslové škole v Ostrově nad Ohří. Potencionální budoucí
studenti zde mohli vidět volnočasou aktivitu studentů v oborech elektrotechniky
......
+++
title = "Den rekordů VHF 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Závody"]
tags = ["Závody"]
published = "2008-09-08T05:04:19.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "Den rekordů aneb rekord nebyl překonán. Na závod jsme měli připravené
......@@ -8,7 +8,6 @@ inovované pracoviště a to od budiče až po antény, a tak jsme si od letošn
rekordů hodně slibovali"
+++
Den rekordů aneb rekord nebyl překonán. Na závod jsme měli připravené inovované
pracoviště a to od budiče až po antény, a tak jsme si od letošního dne rekordů
hodně slibovali.
......@@ -17,7 +16,7 @@ Prvním slabým místem celého systému byl budič, starou TS-440 jsme zaměnil
IC-756PROIII. Kenwood půjde na zasloužený odpočinek do klubovny na výuku provozu
naší mládeže. Další novinkou byl
[MK2R+](http://www.microham.com/contents/media/mk2r.jpg) od firmy
[microHAM](http://www.microham.com/ "microHAM"), přes který máme připojené
[microHAM](http://www.microham.com/ 'microHAM'), přes který máme připojené
ovládání, počítač a vlastně všechno ostatní. Koncové stupně zůstali stejné,
pouze došlo k výměně elektronky v PA č. 3 s  RE025XA. Už na polním dnu jsme
vyzkoušeli 25m vysoký vojenský stožár, ale až na VHF kontest jsme jej osadili
......@@ -31,7 +30,7 @@ až po PA. Dvojčetem 10el., resp. celým stožárem, se dalo ručně otočit 
Na kopec jsme společně s Honzou OK1WRZ dorazili v pátek někdy kolem 17h. Ještě
než padla tma, osadili jsme na stožár osmerče 4el. na západ. V sobotu ráno po
účasti v [SSB lize](http://www.ssbliga.nagano.cz/ "SSB liga 80m") v novém čase
účasti v [SSB lize](http://www.ssbliga.nagano.cz/ 'SSB liga 80m') v novém čase
se část závodního týmu  vydala do nedalekého Nejdku, kde jsme pořádali [malý
radiový orientační běh a ukázku z
činnosti](index.php/akce/394-skautska-sobota-nejdek-prezentace) radioklubu v
......
+++
title = "Eagle 5.0"
tags = ["Články", "Technické články"]
tags = ["Technické články", "Ostatní technické články"]
published = "2008-05-15T05:00:10.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex = "Eagle 5.0 - z dílen firmy CadSoft vyšla nová verze návrhového systému
pro kreslení schémat a návrh plošných spojů."
+++
Eagle 5.0 - z dílen firmy CadSoft vyšla nová verze návrhového systému pro
kreslení schémat a návrh plošných spojů. Především verze 5.0 by měla již
spolehlivě běhat i pod Windows Vista. Další novinky a vylepšení naleznete
......
+++
title = "Festival na sněhu Klínovec 2008"
tags = ["Aktuality", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
tags = ["Obecné", "Stalo se", "Akce pro veřejnost"]
published = "2008-02-24T18:09:00.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
perex_e = "O víkendu jsme pomáhali organizátorům se zajištěním radiového spojení
......@@ -8,7 +8,6 @@ pomocí ručních radiostanic na Festivalu na sněhu 2008 pod Klínovcem. Pomáh
jsme také při zajištění některých doprovodných akcí a her pro děti."
+++
O víkendu jsme pomáhali organizátorům se zajištěním radiového spojení pomocí
ručních radiostanic na Festivalu na sněhu 2008 pod Klínovcem. Pomáhali jsme také
při zajištění některých doprovodných akcí a her pro děti.
......
+++
title = "Historie radioklubu"
tags = ["Články", "Zajímavosti"]
published = "2008-01-17T18:23:57.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
+++
title = "Historie radioklubu"
tags = ["Obecné", "Ostatní obecné"]
published = "2008-01-17T18:23:57.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
+++
Po skončení 2. světové války se v Československu začaly znovu obnovovat odbočky
spolku ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači. V Karlových Varech u zrodu odbočky
......
+++
title = "Hon na lišku"
tags = ["Aktuality", "Pozvánky"]
tags = ["Obecné", "Pozvánky"]
published = "2008-04-14T03:41:31.000Z"
author = "Michal, OK1WMR"
image = "rob2.jpg"
......@@ -9,7 +9,6 @@ proběhne v sobotu 19.4.2008 od 14h v Areálu zdraví v Horních Drahovicích (m
Jde o zajímavý radioamatérský sport, kde jenom rychlé nohy nestačí."
+++
Náš radioklub pořádá radiový orientační běh, tzn hon na lišku, který proběhne v
sobotu 19.4.2008 od 14h v Areálu zdraví v Horních Drahovicích (mapa). Jde o
zajímavý radioamatérský sport, kde jenom rychlé nohy nestačí.
......
+++
title = "Hybridní dělič nebo slučovač výkonu se šesti porty"
tags = ["Články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
tags = ["Technické články", "Konstrukce", "HAM konstrukce"]
published = "2008-01-16T18:19:58.000Z"
author = "Jirka, OK1UBO"
perex_e = "Hybridní dělič nebo slučovač výkonu se šesti porty W2IMU, přeložil a
......@@ -12,7 +12,6 @@ znázorněn na obr. 1 a může být vytvořen pomocí úseků koaxiálního kabe
stripliajny nebo jiným typem vedení."
+++
Hybridní dělič nebo slučovač výkonu se šesti porty W2IMU, přeložil a upravil OK1UBO
V této zprávě je popsán jednoduchý šesti portový sdružovač či dělič výkonu se
......@@ -61,6 +60,6 @@ Reference: W2IMU, Technical report #19, The Crawford Hill VHF Club, 1986
A.a.M.Saleh, Planar Multiport Qudrature-Like Power Dividers/Combiners, IEEE
Trans. on MTT Vol. MTT-29, No.4, April, 1981, str. 332-337.
Originál ve formátu PDF [zde](W2IMU-six-port-divider.pdf "w2imu-six-port-divider") ke stažení.
Originál ve formátu PDF [zde](W2IMU-six-port-divider.pdf 'w2imu-six-port-divider') ke stažení.
English original for download is [here](W2IMU-six-port-divider.pdf "w2imu-six-port-divider").
English original for download is [here](W2IMU-six-port-divider.pdf 'w2imu-six-port-divider').
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment